11.Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1.Dönem Yazılı Soruları (Cevap Anahtarlı)‏

18 Mart 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Aşağıdaki yazılı sorusu ve cevaplarını dosya halinde İNDİREBİLİRSİNİZ
Aşağıdaki çoktan seçmeli testleri cevaplayınız.
1-Aşağıdaki sanatçılardan hangisi farklı bir akımda yer alır?
La Fontaine
Racine
Lamartine
La Bruyere
La Fayette

2-Aşağıdaki türlerden hangisinde Şinasi’nin eseri yoktur?
Şiir
Roman
Tiyatro
Makale
Derleme
3.Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’in farklı türdeki bir eseridir?
Akif Bey
Zavallı Çocuk
Gülnihal
Takip
Celalettin Harzemşah

4.Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Döneminde çıkarılan gazetelerden biri değildir?
Tercüman- Ahval
Tasvir-i Efkar
Hürriyet
Ceride-i Havadis
Genç Kalemler

5.Aşağıdakilerden hangisi eski edebiyatla yeni edebiyat arasında ikilem yaşayan yazarımızdır?
Ziya Paşa
Namık Kemal
Şinasi
Ahmet Mithat
Şemsettin Sami

6. Aşağıdaki eser yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Şinasi –Şair Evlenmesi
Ziya Paşa- Tahrib-i Harabat
A.Mithat-Felatun Beyle Rakım Efendi
Namık Kemal- İntibah
Ahmet Vefik Paşa –Zoraki Tabip

7.Aşağıdaki yazarlardan hangi ikisi tartışmalarıyla ünlüdür
Şinasi- Namık Kemal
Şemsettin Sami- A.Vefik Paşa
Sami Paşazade Sezai- Namık Kemal
Muallim Naci-Recaizade Mahmut Ekrem
Abdulhak Hamit Tarhan- Recaizade Mahmut Ekrem

8.Aşağıda verilen Tanzimat sanatçılarından hangisi şiir türünde eser vermemiştir?
Abdulhak Hamit Tarhan
Recaizade Mahmut Ekrem-
Şinasi
Namık Kemal
Ahmet Mithat

B-Aşağıdaki ifadeler için cevaplama bölümüne doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.
1-Tanzimat ile birlikte edebiyatımızda roman,eleştiri,gazete,fıkra gibi türler girmiştir.  ( D )
2-Şinasi ilk Türk gazetesi olan Tercüman- Ahval’i çıkarmıştır.( D )
3-Şair-i Azam lakabı Recaizade Mahmut Ekrem için kullanılmıştır. ( Y )
4-Tanzimatın I.döneminde özden çok biçime önem verilmiştir.  (Y )
5- Ziya Paşa roman,hikaye ve tiyatro yazmamıştır. ( D )
6- Vatan yahut Silistre oynanan ilk tiyatro oyunudur.( D )
7- İntibah ilk realist romanımızdır.  (Y )
8-Şinasi romantizmin etkisinde kalmıştır. ( Y )
9-Finten  Namık Kemal’in tiyatro eseridir.( Y )
10-İlk çocuk dergisi İbret’tir.( Y )

C- Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere gelecek uygun kelimeleri yazınız.
1.Tanzimat Fermanı’nın diğer adı Gülhane Hattı Hümayündür.
2.Sahneye çıkan ilk Türk kadını Afife Jaledir.
3.İlk yerli roman Şemsettin Sami’e aittir.
4.Ahmet Mithat için kullanılan lakap Hace-i Evvel/Yazı Makinası dir.
5.Mahpeyker ve Ali Bey İntibah adlı romanın kahramanlarıdır.
6.İlk yerli tiyatrolarımızdan Hoca Naum,Hasköy,Şark,Ortaköy dır.

D-Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1-Aşağıda karışık verilen yazar ve eserleri doğru bir şekilde eşleştiriniz.
1.İntibah                               a.Nabizade Nazım
2.Şiir ve İnşa                       b.Muallim Naci
3.Küçük Şeyler                   c.Sami Paşazade Sezai
4.Zehra                                  d.Namık Kemal
5.Ömer’in Çocukluğu       e.Ziya Paşa

Cevap
İntibah                              Namık Kemal
Şiir ve İnşa                      Ziya Paşa
Küçük Şeyler                  Sami Paşazade Sezai
Zehra                                 Nabizade Nazım
Ömer’in Çocukluğu      Muallim Naci

2 1.Dönem Tanzimat sanatçılarının sanat anlayışlarıyla 2.Dönem Tanzimat sanatçılarının sanat anlayışlarını karşılaştırınız.
Cevap  1.Dönem Tanzimat sanatçıları toplum için sanat ilkesini benimsemişler toplumu aydınlatmak için sanatı araç olarak kullanmışlar. 2.Dönem Tanzimat sanatçıları ise daha çok bireysel konulara yönelmişler sanat sanat içindir görüşünü benimsemişler.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
GÜLNİHAL ÖZETİ