10. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sorusu ve Cevapları (B)

14 Ocak 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Aşağıdaki yazılı sorusu ve cevaplarını dosya halinde İNDİREBİLİRSİNİZ

 Soru-1:Aşağıda bir bölümü verilen metnin teması nedir? Temanın hangi yönü işlenmiştir yazınız. (10 Puan)

“… Kalanlar, kızgın gözlerle baktılar bize. İçerisi buharla karışık ter kokuyordu. Ön koltukta oturan teyzenin önündeki turşu bidonu sallandıkça turşu suları bana sıçrıyordu. Yollar virajlı, araba eski, biz ayaktayız; ama ben gülüyorum. Neden mi? Bu yollar beni sana getirecek de ondan. “Olsun” diyordum. Göğüs kafesimde sanki bir güvercin var. Kalbim hızlı hızlı atıyor.”

 Tema: Aşk, Aşkın insana yaşama sevinci vermesi işlenmiştir.

Soru-2: Aşağıdaki boşlukları uygun biçimde doldurunuz.(10 puan)

Cevap : “Metinlerde gözlemlenebilen her türlü anlam ve dil malzemesini belirtmek için içerik terimi kullanılır.”

Cevap :“Bir betimlemenin en önemli kaynağı gözlem tekniğidir.

Soru-3:

           “…  İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı;

Serin serin Kapalıçarşı

Cıvıl cıvıl Mahmutpaşa

Güvercin dolu avlular

Çekiç sesleri geliyor doklardan,

Güzelim bahar rüzgarında ter kokuları;

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı.…”

                a)Bu şiir parçasının anlatımında hangi duyu organlarından yararlanılmıştır? Yazınız.(5 Puan)

  Cevap : İşitme, dokunma, görme, koklama duyularından yararlanılmıştır.

  b) Bu şiirin anlatımına hazırlıkta bilgi toplama yöntemlerinden daha çok hangi teknikten yararlanılmıştır? Yazınız. (5 Puan)

Cevap : Gözlem tekniğinden yararlanılmıştır.

Soru-4: Aşağıdaki cümleleri verilen bilgiler doğru ise (D) yanlış ise (Y) olarak kodlayınız.(10 puan)

 “Yazımızı oluştururken başka yazarın yazısından aldığımız parçaları gösterdiğimiz notlara dipnot denir.  (D )

“Panel sonunda dinleyicilere söz hakkı verilir ve dinleyiciler de tartışmaya katılırsa panel sempozyuma dönüşür. ( Y ) Foruma dönüşür olacaktı.

  Soru-5: Atatürk’ün “Gençliğe Sesleniş” metninden alınan yukarıdaki bölümde Atatürk’ün hangi tecrübeleri anlatılmaktadır? Yazınız. (10 puan)

Cevap : Atatürk’ün bizzat tanık olduğu Osmanlının çöküşü sırasında yaşananlar bunlardır. O dönemde bütün limanlara el konulmuş, yurt dört bir taraftan işgal edilmiş hatta posta telgraf iletişimine bile el konulmuştu. Atatürk o zaman edindiği izlenimlerini bu metne yansıtmıştır.

 Soru-6: Aşağıda verilen cümlelerde dil hangi işlevde kullanılmıştır? Belirtiniz.(10 Puan)

  “Okulumuzda yapılan 10 Kasım Atatürk’ü anma törenlerini beğendiniz mi?”

  Cevap : Dil bu cümlede kanalı kontrol işlevinde kullanılmıştır.

“Bu yazılıdaki soruları dikkatli cevaplayın.”

Cevap : Dil bu cümlede alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılmıştır.

 

 Soru-7: Aşağıdaki kavramları ilgili olanlarla eşleştiriniz.(10 Puan)

edebiyat

Soru-8:Çareyi ilaçlarda arıyordu; ama bazen hiçbir işe yaramıyordu.” Cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedenini belirterek cümleyi doğru biçimde yazınız.(10 puan

 Cevap :“Çareyi ilaçlarda arıyordu: ama ilaçlar bazen hiçbir işe yaramıyordu.” (ikinci cümlede Özne eksikliği var)

Soru-9: “Sabah olursa

Evet, sabah olacaktır, sabah olur, geceler

Geçer, kıyamete dek sürmez, en sonunda bu gök

Bu mavi gök size bir gün acır; usanma sakın

Hayata neşe güneştir.” (Tevfik Fikret)

 Bu şiirin temasını ve konusunu yazınız. (10 Puan)

Cevap :  Bu şiirde “umut” teması ele alınmıştır. Şairin aydınlık geleceğe umutla bakması ise şiirin konusunu oluşturmaktadır.

 “Pek az roman, Araba Sevdası kadar adına bağlıdır. Kitap o dönemin moda anlayışlarını ve ekonomik şartlarının etrafında gelişmiş köksüz bir kalabalığın romanıdır. Unutmayalım ki o senelerde moda olan Çamlıca, Namık Kemal’de İntibah’la, Abdülhak Hamit’te Garam’la mevcuttur. Bu demektir ki ikisi de bu yeni şehirli modasından kuvvetle etkilenmişler ve eserlerinde onu vermek istemişlerdir. Recaizade’nin eserinin bu iki sanatçıdan farkı, onlardan çok sonra şartların daha da oturduğu bir zaman yazılmış olmasıdır. Aradaki geçen zaman içinde memlekette edebiyatımız için yeni bir tür olan sade roman türü, değişik aşamalar geçirmemişti, aynı zamanda roman etrafındaki tartışmalar da realizme doğru kaymıştı. Kaldı ki Recaizade’nin bu dönem içinde Batı edebiyatına ait bilgileri de artmıştı. Sanatçı şiirlerinde kullandığı temayı ise günlük hayatın içinde aramıştır.”

(Ahmet Hamdi Tanpınar/19. Asır Türk Edebiyatı)

Soru-10:  Ahmet Hamdi Tanpınar yukarıdaki paragrafta yer alan anlatıma nasıl hazırlanmıştır? Açıklayınız. (10 Puan)

Cevap : Ahmet Hamdi Tanpınar yukarıda yazmış olduğu dikkat edersek bir dizi ön hazırlık yapmıştır. Görüldüğü gibi hem diğer sanatçı ve eserler üzerinde araştırma yapmış hem de dönemin ekonomik ve sosyal hayatı hakkında bilgi toplamıştır. Daha sonra da topladığı tüm bilgileri kendi tarzının özellikleriyle bir araya getirmiş ve anlatmıştır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Cumhuriyet Dönem Roman ve Hikayesi Ders Sunusu