10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Sorusu ve Cevapları (B)-Eyüp KÖKSAL

17 Şubat 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Aşağıdaki yazılı sorusu ve cevaplarını dosya halinde İNDİREBİLİRSİNİZ.

“1. Saçma ey göz eşkten gönlümdeki odlara su
Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çâra su

10. Men lebün müştakıyam zühhad Kevser talibi
Nitekim meste mey içmek hoş gelür huşyâra su

13. Dest busı arzusıyla ger ölsem dostlar
Kuze eylen toprağum sunun anunla yâra su

16. Tıynet-i pakine ruşen kılmış ehl-i aleme
İktida kılmış tarik-i Ahmed-i Muhtâra su ehl-i

23. Hak-i payine yetem der ömrlerdür muttasıl
Başını daştan daşa urup gezer avâra su

32. Umduğum oldur ki ruz-ı haşr mahrum olmayam
Çeşm-i vaslun vire men teşne-i didâra su”

eşk:gözyaşı  od:ateş
müştak:arzulayan zühhad:sofu
leb:dudak
mest:sarhoş  mey:şarap  huşyar:akıllı
dest:el   bus:öpmek  ger:eğer    kuze:kase
anunla: onunla
 tıynet-i pak:temiz yaratılış ruşen:göstermek
alem:dünya halkı iktida:uymak
Tarik:yol muhtar:seçilmiş
hak-i pay:ayağının toprağı mutasıl:kavuşma
avare:başıboş
ruz-ı haşr: mahşer günü
çeşm-i vasl:kavuşma çeşmesi
men:ben teşne-i didar: güzel yüz

1. Yukarıdaki şiiri beyit beyit açıklayınız.(20 puan)

2. Yukarıdaki şiirdeki edebi sanatları bularak açıklayınız.(10 puan)

3. Yukarıdaki şiirin kafiyelerini ve uyak düzenini gösteriniz. (10 puan)

4. Yukarıdaki şiirin nazım şekli nedir? Nedenleriyle birlikte açıklayınız. (10 puan)

5. Din büyüklerinin,mürşitlerin,tarikat büyüklerin hayatlarını,gösterdikleri kerametleri konu alan eserlere verilen eserlere…………………adı verilir.bu eserlerde yer alan kahramanlar,olağanüstü işler yaparlar. (10 puan)
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Menakıbname b) Gazavetname c) Danişmendname d) Battalname e) Saltukname

6. Aşağıdakilerden hangisi Nedim için söylenemez? (10 puan)
A)Mahallileşme akınının önde gelen temsilcilerindendir.
B)En çok şarkı yazan şairdir.
C)Şiirlerinde İstanbul, devrinin olayları ve eğlenceleri çok sık görülür.
D)Divan şiirinin büyük şairleri arasındadır.
E) Şiirlerinde tasavvufi konuları ele almıştır.

7. Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin belirleyici özelliklerinden biri değildir? (5 puan)
A)Mecaz ve mazmunlarla yüklü olma
B)Dış dünyaya yönelik somut konuların işlenmesi
C)Şekil güzelliği sağlamak için eş anlamlı sözlere yer verilmesi
D)Kişisel sevinçlere ve acılara çok az yer verilmesi
E)Tasavvufla ilgili terimlere geniş ölçüde yer verilmesi

8. Uğradığı haksızlığı günün büyüklerine duyurmak için Şikâyetname adlı eseri yazan şair aşağıdakilerden hangisidir? (5 puan)
A)Şeyhi B)Fuzuli C)Ali Şir Nevai D)Nabi E)Bağdatlı Ruhi

9. Bazarov’un aşkla ilgili düşünceleri nedir? Anna’nın bu düşünceleri üzerine nasıl bir etkisi olmuştur? (10 puan)

10. Pavel ve Bazarov romanın başında hangi konuda tartışmışlardır? Tartışmayı özertleyiniz. (10 puan)

CEVAPLAR

1.Birinci beyit:
İkinci be yit:
Üçüncü beyit:
Dördüncü beyit:
Beşinci beyit:
Altıncı beyit:

2.

3.uyak düzeni: aa,ba,ca,da,ea
-ara: zengin kafiye
su: redif

4 nazım şekli: kaside
*32 beyit
*Hz.Muhammede övgü var
*aa,ba,ca
*beyitler halinde yazılmış
*Arapça farsça ağırlıkta

5.a şıkkı
6.e şıkkı
7.b şıkkı
8.b şıkkı
9. bazarov aşka inanmaz. Mesleğine odaklanmıştır. Kadınları kullanmayı tercih eder. Fakat diğer bayanlardan farklı olan anna, b görüşlerini değiştirir.
10. siyasi ve dünyevi konularda görüşleri uyuşmamaktadır.bazarov medeniyetin getirisi olarak sınıflar arası farklılaşmanın ortaya çıktığını kendisini geliştiremeyen bireylerin aciz olduğunu, dile getirir. Pavel ise onun cahil insanlasrı küçümsemesini eleştirir.

Eyüp KÖKSAL

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Sergüzeşt