10.Sınıflar Dil ve Anlatım 1.Yarıyıl 3. Yazılı Soru ve Cevapları

7 Mayıs 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Aşağıdaki yazılı sorusu ve cevaplarını dosya halinde İNDİREBİLİRSİNİZ

S1.Sunumla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Slaytlarda yazan cümleler aynen okunmamalıdır.
B) Sunum yapacak kişi, sunum yerini önceden görüp orada prova yapmalıdır.
C)Sunum yapacak kişinin görünümü önemlidir.
D)Sunum esnasında kısa esprilere yer vermek dinleyicinin dikkatini dağıtır.
E)Sunum sonrasında dinleyicilerin soru sormasına izin verilmelidir.
***
S2.Anlatımın olusumuyla ilgili asağıdaki bilgilerden hangisi yanlıstır?
A)Dil ögelerinin dil bilgisi kurallarına uygun bir sekilde yan yana gelmesine baglasıklık adı verilir.
B)Alısılmamıs bağdastırmada bağdastırmayı olusturan sözcükler gerçek anlamlıdır.
C)Anlatımda kelimeler baglama göre anlam kazanır.
D) Aynı metnin içinde hem alısılmıs hem de alısılmamıs bagdastırma bulunabilir.
E) Anlatımın olusabilmesi için cümlenin hem bağdaşıklık hem de baglasıklığa uygun bir sekilde kurulması gerekir.
***
S3
 I. Dili kullanma
II. Teknolojik araçları kullanma
III. Dinleyicilerle tartısma
IV. Tezin savunulması
V. Jest ve mimikler
Münazarada jüri,konusmacıları yukarıdaki özelliklerden hangileri bakımından degerlendirmez?
A) I. ve II. B) I. ve IV. C) II. ve III. D) III. ve IV E) III. ve V.
***
“Son yazdığı romanında Güneydoğu Anadolu’dan İstanbul’a göç eden bir ailenin acılarını kaleme alıyor.”
S4.Yukarıdaki cümlede verilen altı çizili sözcük aşağıdaki anlatım ilkelerinden özellikle hangisine aykırıdır?
A)Akıcılık B)Özgünlük C)Yalınlık D)Açıklık E)Duruluk
***
-Bir eylemi yaptırma
-Kanalın iletiyi iletmeye uygunluğu
-Alıcının ileti karsısındaki tutumu
***
S5.Yukarıdaki ifadelerde aşağıdaki dil işlevlerinden hangisi ya da hangilerinin doğrudan bir ilgisi yoktur?
I-Alıcı harekete geçirme
II-Göndergesel işlev
III-Kanalı kontrol işlevinde
IV-Heyecana baglı işlevde
A)I B)II C)III D)IV E) IIIve IV
***
S6.Asagıdakilerin hangisinde iletisim kurulduğu anlatılmamıstır?
A)Askerdeki ağabeyime mektup yazdım.
B)Apartmandan çıkarken bakkalın çıragıyla selamlastım.
C)Trenin perceresinden el sallayan yolcular hüzünlüydü.
D) Kardesinin oyuncagını elinden alan çocuğa annesi sert sert baktı.
E) Uyanır uyanmaz üstümü giyinip yola koyuldum.
***
S7.Konu ve temaya dair aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Bir yazıda tema somutlaştırılarak konu hâline getirilir.
B)Konu daha özel ve somut, tema  daha genel ve soyuttur.
C)Tema duygu ve düşünceye dayanır.
D)Konu yazarın vermek istediği mesajdır.
E)Tema, bütün sanat dallarında kullanılan ortak bir terimdir.
***
S8.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı anlatıma yer verilmiştir?
A)Onun gibi, yapıtlarında kendini anlatan sanatçılar da var.
B)Son romanıyla bir ilke imza attığını söylüyordu.
C)Onun, atasözlerini ve deyimleri pek bilmediğini anladım.
D)Ona, karşı takımın oyuncularından söz ettim.
E)Bundan başka, size bir de gömlek verelim, dedi.
***
-Başarı, disiplin ve çalışmayla elde edilir.
-Yurt dışına gitti;iyi bir öğrenim görmek istiyor.
-Yaşam bir yoldur diyebiliriz; bu yolda yokuş da var, iniş de.
S9.Yukarıda verilen cümlelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Neden-sonuç cümlesi   B)Koşul cümlesi C) Karşılaştırma cümlesi D)Amaç-sonuç cümlesi E)Somutlama
***
S10.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üslupla ilgili bir özelliğe değinilmemiştir?
A) Sağlam bir roman tekniğinin yanı sıra canlı, en az sözcükle çok şey anlatmayı amaçlayan, yoğun bir anlatımı vardı.
B) Şiirlerindeki, okurun değişik duygularını etkileyen imgeleri,sıradan sözcüklere yeni anlamlar yükleyerek oluştururdu.
C) Yapıtlarındaki karakterler, halk arasından seçilmiş, zengin bir duygu dünyası olmayan, tek boyutlu kişilerdi.
D) Şiirlerini oluştururken sözcükleri, ses, anlam ve çağrışım yönünden sıkı bir değerlendirmeden geçirerek kullanırdı.
E) Betimlemelerinde gözlem gücü ağır basar, özentili ve coşkulu bir söyleyişten özellikle kaçınırdı.
***S11.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?
A)Marketten aldığınız süt şişelerinin kapağını ilk siz açıp içmelisiniz.
B)Senin bu söylentilerine bakılırsa, bizim içimizde bu işi başaracak kimse yok.
C)Çanakkale Savaşı’nda düşmanla karşılaştıklarında bir çok askerimizin süngüden geçtim, mermisi bile yoktu.
D)Kurtlarla ağılın hemen yanında boğuşan yaşlı çobanın köpeği, kendi de yaralanmıştı.
E)Herkes bu yaşlı kadına inanmış, kimse onun yalan söyleyebileceğine ihtimal vermemişti.
***
S12.Aşağıdakilerin hangisinde, anlam belirsizliğini gidermek için cümlenin başına bir şahıs zamiri getirmek gerekir?(Açıklığa aykırılık)
A)Adana’ya yerleştiklerini duydum.
B)Yeni aldığın elbiseyi çok beğendim.
C)Önerdiğin romanı henüz okuyamadım.
D)Yarışmada birinci olduğuna sevindim.
E)Sınava İstanbul’da girmek istiyorum.
***

Öğrenciyi, düşünmeye ve yaratıcı olmaya yönelten ve herhangi bir konu üzerinde eleştiri yapmasını sağlayan bir anlayış, eğitim sistemimize henüz yerleşmedi.
S13.Bu cümledeki anlatım bozukluğu, aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?
A) Dolaylı tümlecin cümlenin başında kullanılmamasından
B) Öznenin birden fazla sözcükten oluşmasından
C) Gereksiz yere bağlaç kullanılmasından
D) Tamlayan eksikliğinden
E) Gereksiz yere zarf tümleci kullanılmasından

S14. Aşağıdaki bileşik sözcüklerden hangisinin  oluşumu yanlış verilmiştir?
A)Akarsu (fiil+isim)

B)Tahtakurusu (isim tamlaması)

C)İmambayıldı (isim +fiil)

D)Kızılay (sıfat tamlaması)

E)Bilgisayar (isim +fiilimsi)
***
Ey uçurum gözlü sevgilim!
Ne zaman baksam
Bir dağın yırtmacından
İnce bir dere yatağı gibi kayan
Yeşil tenini görüyorum
Hilmi Yavuz
S15.Yukarıdaki dizelerde alışılmamış bağdaştırmaya kaç örnek vardır?
A)I         B)II           C)III              D)IV               E)V
***
-Anlam bakımından anlatım bozuklukları
-Dil bilgisi bakımından anlatım bozuklukları
-Bir kelimenin veya kelime grubunun metinde farklı –anlamlar kazanmasıdır.
-Öyküleyici anatımda anlatıcıdır.
S16.Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen ifadelerin karşılığı değildir?
A)Bağdaştırma     B)Bağdaşıklık      C)Bağlaşıklık      D) Bağlam    E) Kurmaca kişi
***
“Eve nasıl gideceğini düşünüyordu. Babasının kızacağından endişe ediyordu.Bu düşünceler içindeyken aklına bir fikir geldi.”
S17.Yukarıdaki metinde hangi bakış açısı kullanılmıştır?
A)Gözlemci figür (müşahit) B)Tanrısal (İlahi,hakim) C)Kahraman anlatıcı D)Çoklu bakış E)Hiçbiri
***
Benekli at dik bir yamacın basında durdu. Pesindeki diger atları bekledi.Yaklasan kurtları görünce basını geriye çevirdi ve “Beni takip edin.” der gibi diger atlara baktı. Onlar da bunu anlamıstı sanki. Benekli, kendisini yokustan asağı bıraktı. Kıvrıla kıvrıla indi. Küçük bir kisneme kaldı ardında. Göz açıp kapayana kadar diger atlar da onu takip etti. Arkalarında bir toz bulutu bırakarak uzaklastı hepsi. Kurtlar ne oldugunu görememisti.
S18.Bu parçanın anlatımı için asağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İsitme duyusundan faydalanılmıstır.
B) Niteleyici sözcüklere yer verilmistir.
C)Gözleme yorum katılmıstır.
D) Öyküleyici bir anlatım yolu izlenmistir.
E) Dokunma duyusuna başvurulmuştur
***
Sabahın sekizi ile dokuzu arasındaydı.Koyu,kurşunî bir bulut yığını güneşe doğru gökyüzünde yükseliyordu,şimşeklerin kırmızı zikzakları orayı burayı aydınlatıyordu,uzaklardan gök gürültüsünün sesi geliyordu. Ilık bir rüzgâr çimenlerin üzerinde dans ediyor,ağaçlara dolanıp tozu toprağa katıyordu.Bir saniye içinde mayıs yağmuru başlayacak ve tam bir fırtına kopacaktı.
S19.Yukarıdaki metinde kullanılan anlatım biçimini en iyi karşılayan terim hangisidir?
A)Açıklayıcı öyküleme B)Açıklayıcı anlatım C)izlenimsel betimleme D)İzlenimsel öyküleme E)Açıklayıcı betimleme
***
Biliyorum,geceler almaz yüreğimdeki yangını
Güzelim gündüzler üzerse bütün sevdiklerimi
Benim sonbahar bakışlı züleyhamı üzerse
Evet! geceler almaz yüreğimdeki yangını.
S20.Bu dizelerdeki ım,im,um,üm eklerinden hangisinin aşağıda karşılığı yoktur?
A)Ek fiil B)Şahıs eki C)Tamlayan eki D)İyelik eki E)Yapım eki

CEVAP ANAHTARI

 1. D
 2. B
 3. C
 4. E
 5. B
 6. E
 7. D
 8. B
 9. A
 10. C
 11. E
 12. D
 13. D
 14. A
 15. C
 16. A
 17. B
 18. E
 19. C
 20. A

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Sergüzeşt