10. Sınıflar Dil ve Anlatım Dersi 2.Dönem 1. Yazılı Soru ve Cevapları

7 Mayıs 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Aşağıdaki yazılı sorusu ve cevaplarını dosya halinde İNDİREBİLİRSİNİZ

S.1. Aşağıdaki cümlelerde bulunan niteleme sıfatı görevindeki kelimeleri durum zarfı; durum zarfı görevindekileri de niteleme sıfatı olarak birer cümlede kullanınız. (2+2+2+2+2=10 p.)
Her zaman çok konuşurdu. Çok para insanı yoldan çıkarır
Bu çocuk akıllı görünüyor Akıllı insanlar var bu dünyada.
İnşallah, kazancın bol olur. Bol paça bir zamanlar modaymış
Bize sıcak davrandı Sıcak kanlı biriydi.
Son gidişinde beni de götürmüştü. Son film güzeldi

S.2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız (2+4+2+2=10 puan)
• Lirik anlatımda dil HEYECAN VERİCİLİK işlevinde kullanılır.
• Sıfatlar ÇEKİM eki alırsa adlaşmış sıfat olurlar
• “O” sözcüğü insan adı yerine kullanılırsa KİŞİ; cansız bir varlığın yerine kullanılırsa İŞARET.zamiri olur.
• “Bu, hangi, kaç, bazı, vb.” kelimeler bir isimden önce gelip onu nitelerse SIFAT bir ismin yerine kullanılırsa ZAMİR .dir.
• Bir kimsenin iç dünyasını anlatan betimlemelere RUHİ PORTRE. denir.

S.3.    Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız (2+2+2+2+2= 10 puan)

   • Sanatsal betimlemelerde ayrıntılar öznel olarak verilir. ( D  )
   • Açıklayıcı betimlemelerde kelimeler mecaz anlamlarında kullanılır. ( Y  )
   • Anlamlarına göre fiiller kılış, durum ve oluş fiilleri olarak üçe ayrılır . ( D  )
   • Birer işaret zamiri olan “bunlar, şunlar, onlar” kelimeleri işaret sıfatı olarak da kullanılır. ( Y  )
   • Sıfatlar isimlerin yerini tutan kelimelerdir. ( Y  )

S.4. Aşağıya lirik anlatımın özelliklerini yazınız.(2+2+2+2+2=10 P)
Coşku ve heyecana dayalı bir anlatım vardır
Kelimeler mecaz,yan ve çağrışımsal anlamda kullanılır
Duyguları ifade eder
Edebi bir uslup vardır
Şiirlerde çok kullanılır

S.5. Aşağıdaki cümlelerde deyim aktarmaları nasıl yapılmıştır?
Acı bir sesle irkildi. DUYULAR ARASINDA
Bugün yine kafası dalgalı görünüyor DOĞADAN İNSANA
Gökyüzünde salkım salkım olan bulut. DOĞADAN DOĞAYA
Boynu bükük kuşlar şaşkınlıkla kurumuş gölü seyrediyordu. İNSANDAN DOĞAYA

S.6.    Aşağıdaki cümleler hangi tür betimlemeyle yazılmıştır. .(10 P)
Küçük salondan, dışarısı muhteşem, parlak bir suluboya levhası gibi görünüyordu.  SANATSAL BETİMLEME
Bu köyleri halkı kısmen küçükbaş hayvan sürülerinin geliri ile kısmen de tarlalara yaptıkları çeşitli tarım ürünleri ile geçinirlerdi.  AÇIKLAYICI BETİMLEME

S.7.    “ ne” sözcüğünü soru sıatı ve soru zarfı olarak birer cümlede kullanın.10p
BANA NE ALDIN? S.ZAMİRİ
NE KIZ AMA ! S.sıfatı

S.8.Çanakkale Şehitlerine” adlı şiir kime aittir ve hangi anlatıma örnektir.10p
M.A. ERSOY- DESTANSI ANLATIM

S.9. Aşağıdaki soruların cevaplarını boşluklara yazınız.
A. Ulan Bator’un deniz seviyesinden yüksekliği 1350 metre. Kentte, yazın sıcaklık 30 dereceye kadar yükselirken, kışın eksi 25 dereceye kadar düşebiliyor. Peki ile St. Petersburg arasındaki” Çay Yolu” üzerinde yer aldığı için kurulduğu yıllarda önemli bir ticari merkez durumundaydı.
Paragrafta kullanılan anlatım tekniğini yazınız.
…BETİMLEME
B. Yaşadıkça hafıza zayıflar derler. İşletmezsen yahut yaradılıştan ağır işliyorsa zayıflar elbet. Themisokles bütün vatandaşlarının adını ezberlemişti yaşı ilerlediği zaman. Bana gelince ben yalnız bugün hayatta olanları tanımakla kalmayıp onların babalarını ve dedelerini de tanırım.Bir ihtiyarın hazinesini gömdüğü yeri unuttuğunu doğrusu hiç duymadım. İhtiyarın aklına bir şey olmaz. Yeter ki gayret ve faaliyete devam etsinler.
Paragrafta kullanılan anlatım tekniğini yazınız.
…TARTIŞMACI
C. Sabahleyin erkenden hazırlanıp evden çıktı. Ağır ağır yürüyerek otobüs durağına geldi. Durağın çok kalabalık olduğunu görünce biraz durup ne ya-pacağını düşündü. Aniden geriye dönüp istasyona doğru yürümeye başladı. Sanki altmış yaşında değil de on sekiz yaşında bir delikanlı gibi hızlı adımlarla yürüyordu şimdi.
Paragrafta kullanılan anlatım tekniğini yazınız.
…ÖYKÜLEYİCİ
D. Fethin daha bir ülkeyi parlattığı gündü
Biz uğruna can verdiğimiz yerde göründü
Gül yüzlü bir afetti ki her busesi lale
Girdik zaferin koynuna kamdık o visale
Paragrafta kullanılan anlatım tekniğini yazınız.
DESTANSI
E. Sevgilim güvenme güzelliğine
Senin de saçların tarumar olur
Aldanma talihin pembe rengine,
Hayatın uzun bir intizar olur
… LİRİK

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
İNTİBAH