11. Sınıf Dil Anlatım 2. Dönem 1. Yazılı Soru ve Cevapları

12 Şubat 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Aşağıdaki yazılı sorusu ve cevaplarını dosya halinde İNDİREBİLİRSİNİZ

1-Aşağıdaki metinlerin türünü yazarak bu türlerin üçer özelliliğini yazınız. ( 20P)
a)Birimizin mutluluğu başka birimizin mutsuzluğunun sonucu mudur?Bir kişinin kendi mutluluk payını çıkartmak için çabalaması başka birinin mutluluktan pay almasını önler mi?Kısacası,mutlu olmak isteyen kişi başkalarının mutsuzluğuna mı dayanmak zorundadır?Bu sorulara kesin karşılık bulmak zor.Gerçek olan şu,mutluluk hakkında konuşmak kişinin vazgeçmediği, kaçınamadığı bir tutku, bir iteleyiş, bir davranış.Kişi mutluluğa ulaşmak için didinecek, savaşacak, yıpranacak.
CEVAP:
a) Metninin Türü: …………………………………….
Bu türün özellikleri:
1.Herkesi ilgilendiren konular seçilir.
2. Düşünsel plânla yazılır.
3. Cümleler çoğu zaman konuşmadaki gibi devriktir.
4. Yazar, sorulu-cevaplı cümlelerle konuşuyormuş hissi verir.
5. İçtenlik, samimilik, doğallık sohbetin özelliklerindendir.
6. Yazar anlattıklarının doğruluğuna, okuyucusu ile olan bağına güvenmeli, anlattıklarını günlük konuşma havasıyla, fakat mantık çerçevesinden ayrılmadan anlatabilmelidir.
7. Kolay okunabilir bir üslup yakalayabilmelidir
b) Evet severim gerçekçi edebiyatı, gerçekçi sanatı; bütün çığırları arasında onun en üstün olduğuna inanırım. Ama düşünüyorum da : “Bizi alıp düşler dünyasına götüren bir edebiyat da gerekli değil mi?” diyorum. Bugünün birçok yazarı sanatın toplumsal görevi üzerine türlü türlü sözler söylüyorlardı. Okurları düşler dünyasına alıp götürmek de edebiyatın toplumdaki görevlerinden biri değil midir? Bir gerçek içinde yaşıyoruz, duvarlarını yıkıp aşamadığımız bir gerçek içinde. Onun da güzellikleri var elbette; ama pek alıştığımız için göremiyoruz, tadamıyoruz o güzellikleri.
CEVAP:
b) Metninin Türü:………………………………………….
Bu türün özellikleri:
• Makale gibi düşünsel plânla yazılır.
Fakat makaleden kısa yazılardır.
• Yazar anlattıklarını kanıtlamak zorunda değildir.
Bilimselden çok kişisel görüşünü açıklar,
okuyucusunu kendisi gibi düşündürme kaygısı yoktur.
• Günübirlik yazılardır,
en beğenileni bile birkaç gün sonra unutulur.

2-Aşağıdaki cümlelerin karşısına doğru ise  (D)  yanlış ise  (Y)  yazınız. (10p)
Makalede anlatım, nesnel bir nitelik taşır. ( D )
Makalede öne sürülen düşünce ve tez kanıtlanır. ( D )
Denemede ağırbaşlı ve ciddi bir anlatım vardır. ( Y )
Fıkra yazarı yazdıklarını ispat etmek zorundadır. ( Y )
Türk Edebiyatında Deneme türünün önde gelen isimleri Nurullah Ataç, Suut Kemal Yetkin’dir. ( D )
Makalede söz oyunlarına başvurulmaz, süslü anlatımdan uzak durulur. ( D )
Sohbet yazılarında nükteye önem verilmez. ( Y )
Bir kişinin kendi hayatını anlattığı esere biyografi denir. ( Y )
Fıkra ve makaleler gazete ve dergilerde yayımlanabilir. ( D )
Türk Edebiyatında sohbet türünün önde gelen isimleri Ahmet Rasim ve Şevket Rado’dur. ( D )

3- Aşağıdaki paragrafların anlatım tekniklerini yazınız. (10 p)
Öz Türkçe, ulusun birbiriyle anlaşmasının sesidir. Kara budunun bize söyleyeceği, bizim ona söyleyeceklerimiz var. Ulus işlerini yüklenmiş olanlar ulusa anlaşılır bir dille düşünüp söylemezlerse ulusalcılık bir kuru sözden başka ne olabilir?
Cevap: Tanımlama- Tartışma
Genç kadın, martıların çığlıklarına dalmışken denize ateşböceği gibi bir şey uçtu. Bunu bir başkası, bir başkası da¬ha izledi. Kadın, dalgın gözlerle, birbirini kovalayan bu ga¬rip böceklerin denizde teker teker eriyişlerini seyretti. Son¬ra birden az önceki kızgın demir kokusunu hatırlayınca ye-rinden fırladı. Kapıyı açar açmaz yüzüne çarpan sıcak bir dumanın ortasında, kaptanla çıracıyı yere çömelmiş, kan ter içinde bozulan motorla uğraşırken gördü.
Cevap: Öyküleme-Betimleme

4-Aşağıdaki cümlelerdeki anlatım bozukluklarını düzelterek cümlelerin doğru şekillerini yazınız (10 p)
Ben, örencilerine onun kadar bağımlı bir öğretmen görmedim. →Bağlı
Buraya geldiğinden beri bütün köylünün keyfi kaçtı. →Sen/O
Bu önlemler ekonomik ve sağlık açısından olumlu sonuçlar verdi. →Ekonomik açıdan
Ne sen beni, ne de ben seni gördüm. →Ne sen beni gördün,
Önceki gün sokakta kimse kalmamıştı, eve kapanmıştı. →herkes eve kapanmıştı

S.5.Aşağıdaki cümlelerde geçen ses olaylarını ulunuz.(10)
Yurdumuz cennet gibi güzeldir. → Ünsüz yumuşaması
Hep seni sayıklıyorum → Ünlü daralması
Anne koynu gibi rahat bir yer mi var dünyada! → Hece düşmesi
Kazadan ucuz kurtulduğumuza şükrettim → Hece üşmesi-sertleşme
Hissediyorum, sonunda doğruyu bulacak. → Ünsüz türemesi

S.6.Aşağıdaki boşlukları uygun bir içimde doldurunuz.10p
 Denemeler rahat okunabilen FİKİR yazılarıdır.
 Dünyanın en tanınmış deneme yazarları MONTEİGNE ve BACON dır.
 Fıkra yazılarında yazar GÜNCEL konularla ilgili görüşlerini yalın ve yoğun bir anlatımla ele alır.
 Güncel olayların gazetelerin ilk sayfasında büyük harflerle verilmesine SÜRMANŞET denir.
 İçtenlik doğallık SÖYLEŞİNİN en belirgin özelliklerindendir.

S.7.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.10p
a-Yaşanılmakta olanı değil, yaşanılmışı anlatır.İster istemez belleklerinde, akıllarında kalanı yansıtırlar.Bunun için de bir tür geçmişin tanığı olurlar.Geçmişe uzanması, yaşanılmış olanı yansıtması, zaman zaman tarihçilerle aynı sofraya oturtur, daha doğrusu tarihle yolları kesişir.
Yukarıdaki parçada sözü edilen edebi tür hangisidir?
A)Röportaj B) Haber yazısı  C)Anı D) Biyografi E) Günlük
b-Aşağıdakilerden hangisi gazete dendiğinde akla gelebilecek ilk türdür.
A)Sohbet B) Makale C) Mektup  D) Fıkra E)Deneme

S.8. Aşağıdaki boşluklara uygun noktalama işaretlerini getiriniz. 10p
Anıları yazmanın belli bir çağı var mıdır ( ? ) Genellikle yaşlılık dönemi gösterilir bu çağ için ( . ) Çünkü yaşlılığın bir belirtisi de kişinin gözlerini geleceğe değil, geçmişe çevirmiş olmasıdır. Bir yazarı ( : ) “ Gençler umutlarla, yaşlılar anılarla yaşar.” Sözü de bu görüşü destekler ( . )

S.9. Anı Türünün genel özelliklerini belirtiniz.10p
 Yaşanan olaylar üzerinden belli bir süre geçmesi lazım
 Anıların öğretici yanı olmalı
 Anılar ilgi çekici olmalıdır
 Meşhur kişilerin anıları belge niteliği taşır
 Sade bir anlatım olmalıdır

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Sergüzeşt