11.Sınıf Dil ve Anlatım Dersi I.Dönem II.Yazılı Sınav Soru ve Cevapları

7 Nisan 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Aşağıdaki yazılı sorusu ve cevaplarını dosya halinde İNDİREBİLİRSİNİZ

1.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere gerekli bilgileri yazınız.(10 p)
a. Edebiyat,sanat,bilim veya siyaset alanında ün yapmış birinin yaşamının başka biri tarafından yazılmasına …………………………..denir.
b. …………………, günü gününe yazılan ve kişinin yirmi dört saat içinde yaşadıklarını anlatan yazı türü.
c. Bir kişinin kendi yaşamıyla birlikte yaşadığı dönemde gelişen olayları edebi bir dil ve kronolojik bir sırayla kaleme aldığı düz yazı türü ……….dır.
d. Yurt dışında ve yurt içinde gezilip görülen yerler hakkında yazılan yazılara ………………denir.
e. Bir haberi iletmek,bir duygu,düşünceyi uzaktaki bir insana bildirmek amacıyla yazılan yazı türü ……………….tur.
Cevap :
a. Biyografi
b. Günlük
c. Anı
d. Gezi yazısı
e. mektup

“Ürgüp,bir abideler diyarıdır.Bu coğrafyada rüzgarın ve suyun aşındırmasıyla oluşan yeryüzü şekillerine peribacası denir.Perili bir diyar olduğundan mı bu nitelendirme yapılmış bilmiyorum.Ama Avanos,Göreme ile bu üçgen gerçekten de gizemli.Yer altı şehirlerinde hissettiklerim, “pei” nitelendirilmesinin yerinde bir tespit olduğunu gösteriyor.Yukarı doğru uzanan konik şekilli,üstünde heybetli bir şapkası olan bu taş abidelerinde doğanın sanatkarlığını bize gösterdiğini söyleyebiliriz.”
“2.,3.,4., ve 5.sorular bu metinden hareketle çözülecektir”
2.Yukarıdaki parçanın türü nedir?Bu türün 5 özelliğini yazınız.(7 p)
Cevap : 2 gezi yazısıdır. 2puan
1. Gezilip görülen yerlerle ilgilidir…..1puan
2. Belge niteliğindedir………………………..1puan
3. İnsanda yaşama isteği uyandırır….1puan
4. Sadece gezilen yerler anlatılır……..1puan
5. Öğretici yazılardır…………………………..1puan
3.Bu parçanın anlatımında başvurulan düşünceyi geliştirme yöntemi nedir,yazınız.(3 p)
Cevap : 3.Başvurulan düşünceyi geliştirme yöntemi “tanımlama”dır
4.Bu parçanın anlatımında kullanılan anlatım biçimleri(türleri)nelerdir?(4 p)
Cevap :4 Açıklayıcı anlatım……………2puan
Betimleyici anlatım ………….2puan
5.Parçada ünsüz yumuşamasına,ünsüz türemesine,ünsüz benzeşmesine ve ünlü daralmasına uğramış sözcükleri yazınız.(8 p)
Cevap : 5.
Ünsüz yumuşması:olduğundan-olduğunu-sanatkarlığı-gösterdiğini
Ses türemesi:hissettiklerim
Benzeşme:gerçekten-hissettiklerim
Daralma:bilmiyorum
6. Aşağıdaki kutucuklara anı ile günlük arasındaki farklılıkları yazınız(10 p)
ANI                                                               GÜNLÜK
1.sonradan yazılır                                                         günü gününe yazılır
2.Yaşamın uzun bir kesitini sunar                         yaşamın kısa bir anını sunar
3.Anlatımı az içtendir                                                 anlatımı daha içtendir
4.Belge niteliği daha etkindir                                  belge niteliği daha detaylıdır
5.duyguyu daha az yansıtır                                      duyguyu daha çok yansıtır
7.Anlatımın ilkeleriyle ilgili aşağıda verilen kavramların açıklamalarını bir cümleyle yazınız.(10 p)
Cevap :
Açıklık:Anlatımın anlaşılır olmasıdır.Bir cümleden tek bir anlam çıkar
Yalınlık:Anlatımın gerektiği kadar süs(mecaz) içermesidir
Duruluk:Anlatımda gereksiz sözcüğün olmamasıdır.
Akıcılık:Anlatımın pürüzsüz olmasıdır
Özlülük:Bir yazıda az sözcükle çok şey anlatılmasıdır.
8.Aşağıdaki eserlerin türlerini karşılarına yazınız.(10 p)
Cevap :
Defter-i Amal :ANI
Çankaya :ANI
Mecalis’ün Nefais :BİYOGRAFİ
Babürname :GEZİ YAZISI
Geçmişin Kuşları :GÜNLÜK

9.”O zaman on üç yaşındaydım.Balkan Savaşları yeni başlamıştı.Evin avlusunda babamı gönderen annemin feryatları yükseliyordu.Dışarı çıktım.Babamsız geçecek bir ömrün hazırlığını yapmaya başlayan bir zavallı görünümünde bağırarak sokakta delice koşmaya başladım.”
Bir anıdan alınan bu parçada zarfları ve zarfların çeşitlerini gösteriniz.10 p)
Cevap : 9.
O zaman………………zaman zarfı………
Yeni…………………….zaman zarfı………
Dışarı……………….yer-yön zarfı……….
Bağırarak……….durum zarfı……………
Delice………………durum zarfı………….
10.Aşağıdaki yazınsal türlerin edebiyatımızdaki ilk örneklerini sanatçılarıyla belirtiniz.(10 p)
Cevap :
1. Mektup ……..FUZULİ…ŞİKAYETNAME
2. Gezi yazısı….EVLİYA ÇELEBİ-SEYAHATNAME
3. Biyografi……ALİ ŞİR NEVAİ-MECALİSÜ’N-NEFAİS
4. Anı……………ZİYA PAŞA-DEFTER-İ AMAL
5. Söylev ………GÖKTÜRK KİTABELERİ
11.Aşağıdaki cümlelerdeki anlatım bozukluklarının nedenlerini,cümlelerin altlarına yazınız.10 p)
a. Her gün saatlerce yüzerek zayıflamaya çalışıyordu
GEREKSİZ SÖZCÜK KULLANIMI………2 PUAN
b. Bu maçı kazanırsak gruptan mutlaka lider olarak çıkabiliriz
ÇELİŞEN SÖZCÜK KULLANIMI……2PUAN
c. Ünlü romancımızı beşinci ölüm yıldönümünde saygıyla anıyoruz
SÖZCÜĞÜN YANLIŞ YERDE KULLANIMI…2PUAN
d. Onu elinde oynatıyordu
DEYİM YANLIŞLIĞI……………….2PUAN
e. Bu soruyu bırakın öğretmenler,öğrenciler bile çözemez
MANTIK YANLIŞLIĞI(sıralama yanlışlığı) 2PUAN
12.Aşağıdaki cümledeki yazım yanlışlarını bulunuz.(8 p)
“İsyanlardan elliyıl önce Türkler Amerikayı keşif etmişler,diye başladı anlatmağa.Amerika’lı dikkatle dinliyordu ve durmadan not alıyordu.”

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
CEZMİ ÖZETİ