11. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Değerlendirme Sınav Soru ve Cevapları

12 Nisan 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Aşağıdaki yazılı sorusu ve cevaplarını dosya halinde İNDİREBİLİRSİNİZ

1- Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (10 puan)
Rubai türüne 20.yüzyılda hayat verenlerin başında gelir. Sanat ve edebiyat hakkında görüşleri “Edebiyata Dair”  adlı eserinde bulunur. Eserleri sağlığında kitaplaşmamıştır.
-YAHYA KEMAL BEYATLI
Akbaba dergisini 1922’de çıkarmaya başlayıp bunu ölünceye kadar sürdürdü. Bizim Yokuş, Portreler adlı kitapları anı türünün önemli örnekleri arasındadır.
-YUSUF ZİYA ORTAÇ
Milli Edebiyat akımının öncülerindendir.İlk şiirlerini Fecr-i Ati topluluğunda yazdı. Milli edebiyat döneminin önde gelen eleştiri yazarlarındandır. Geçtiğim Yol adlı eser ona aittir.
-ALİ CANİP YÖNTEM
Milli edebiyat döneminde Türk dili, tarihi ve edebiyatı alanlarında çalışmalarıyla tanınmıştır. Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar önemli eserleri arasında yer alır.
-FUAT KÖPRÜLÜ
Şiire aruzla başlamıştır. Fırtına ve Kar adlı uzun şiiriyle tanınmıştır. Sonra Peri Kızı ile Çoban Hikayesi adlı manzum masalı yazmıştır. Yirmiden fazla şiiri bestelenmiştir. “Hani o bırakıp giderken seni/ Bu öksüz tavrını takmayacaktın.” mısraları ona aittir.
-ORHAN SEYFİ ORHON

2-Aşağıda Ziya Gökalp’in bazı kitapları verilmiştir Bunların içeriğini ifade ediniz.(6 puan)
Altun Işık: Milli edebiyatın halk masallarından ve efsanelerinden doğacağı inancıyla eski Türk masal ve efsanelerini şiirleştirdiği kitaptır.
Türkçülüğün Esasları: dilde, estetikte, ahlakta, hukukta, dinde, iktisatta, siyasette ve felsefede Türkçülüğün hedeflerini gösterdiği kitaptır.

3-Milli edebiyat akımının ilkelerini yazınız. (8 puan)
Cevap :
1-Edebiyat eserlerinde halkın konuştuğu Türkçeyi kullanmak
2-Şiirde aruz yerine ulusal ölçümüz olan heceyi benimsemek
3-Eserlerde yerli hayatı ve milli tarihle ilgili konuları işlemek
4-Halk edebiyatı şiir biçimlerinden yararlanmak

4-“Safahat” adlı şiir kitabının bölümlerini sırasıyla yazınız.(7 puan)
Safahat, Süleymaniye Kürsüsünde, Hakkın Sesleri, Fatih Kürsüsünde, Hatıralar, Asım, Gölgeler

5-Nayiler topluluğunun amacı nedir? Neden böyle bir amaç taşırlar? (8 puan)
Cevap: Anadoludaki Türk edebiyatının başlangıç dönemi olan 13. yüzyıla inip, Mevlana ve Yunus Emre’yi örnek alarak onların şiirlerindeki içtenliği, lirizmi ve mistik atmosferi kendi şiirlerinde yaşatmak istemeleri bu topluluğun amacıdır. Milli Edebiyat akımının İslamiyet öncesi Türk Kültürüne yönelmesine bir tepki olarak bu amacı taşırlar.

6-Türklük hakkında ilk araştırmalarla ilgili aşağıdaki paragrafta boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz. (14 puan)
Ahmet Vefik Paşa LEHÇE-İ OSMANİde (1876) Türkçeyi bağımsız bir dil olarak görür. Ayrıca Çağataycadan çevirdiği EBULGAZİ BAHADIR HAN ’ın   “ŞECERE-İ TÜRK-İ ’si ile yeni bir bakış getirir; Türk tarihinin Osmanlıdan hatta İslamlıktan önceki dönemde başladığı gerçeğini ortaya koyar. Bu tarih görüşü Süleyman Paşa’nın askeri okullarda okutulan TARİH-İ ALEM adlı kitabıyla genişletilir. Ali Suavi çeşitli makalelerinde Türkçe yazmanın gerekliliğini  ve Türk tarihini ele alır. Ahmet Mithat Efendi’de AHMET METİN VE ŞİRZAT adlı romanında (1891), okuduğu bir tarih kitabında Şirzat adlı bir Selçuklu şehzadesinden etkilenerek  Türklüğünü keşfeden Ahmet Metin’in ilginç seyahatini anlatır. Şemseddin Sami ise  LİSAN-I TÜRK-İ makalesinde Türk kavramı üzerinde dururken bu sözcüğü o yıllarda kullanıldığı gibi utanılacak bir sözcük olmayıp tersine gurur duyulacak bir kavmin adı olduğunu belirtir. KAMUS-İ TÜRK-İ  adlı sözlüğü de (1901) öncü eserlerden biri olur.

7-Aşağıda verilen ilklerin ne olduğunu karşılarına yazınız.(2 puan)
—Kafiyesiz ilk şiir:VALİDEM
—İlk pastoral şiir:SAHRA

8-Aşağıdaki eserlerin yanına yazarlarını ve türünü yazınız.(6 puan)
—Avrupa’da Bir Cevelan: AHMET MİTHAT EFENDİ-GEZİ        
—Gülnihal, Akif Bey:NAMIK KEMAL-TİYATRO
—Zemzeme: RECAİZADE MAHMUT EKREM-ELEŞTİRİ

9–Aşağıdaki kahramanların hangi eserde geçtiğini yazınız.(2 puan)
—İslam Bey, Zekiye, Abdullah Çavuş:VATAN YAHUT SİLİSTRE
—Halil Bey, Tahire Hanım, Şefika: ZAVALLI ÇOCUK

10-Ebubekir Hazım Tepeyran’ın “Küçük Paşa” adlı romanının edebiyat tarihimizdeki yerini ifade ediniz.Eserin zayıf yönlerini yazınız. (10 puan)
Cevap-  Küçük Paşa, Nabizade Nazım’ın Karabibik romanından sonra köyü ve köylüyü anlatan ikinci romandır. (Karabibik’in aslında uzun bir hikaye olduğu kabul edilirse köyü anlatan ilk romandır. Yazarın roman kişileri hakkında tarafsız davranmayarak düşüncelerini belirtmesi; olay akışını keserek köy sorunları hakkında idari bilgiler vermesi eserin zayıf yanlarıdır.

11-Emin Bülent Serdaroğlu “Kin” şiirini, kimin hangi şiirine karşı yazmıştır? 
-Victor Hugo:Mavi Gözlü Yunan Çocuğu

12-Aşağıdaki ifadelere uygun karşılıklar veriniz. (12  puan)
—Milli edebiyatın doğuşu ile birlikte Türçülük düşüncesini benimsemiştir; Gönül Hanım romanı, ona aittir.
AHMET HİKMET MÜFTÜOĞLU
—Tevfik Fikret bu şiirinde İstanbul’a nefretini dile getirmiş ve bu kenti fahişe bir kadına benzetmiştir.
       SİS
—Servet-i Fünun içinde tiyatro ile en çok ilgilenen sanatçıdır; Deva-yı Aşk, ona aittir.
           HÜSEYİN SUAT
—Edebiyatımızda mensur şiirin ilk örneklerini vermiştir; Mezardan Sesler, ona aittir.
         HALİT ZİYA UŞAKLIGİL
—Oyunlarında Türk toplumunu ve aile yaşamını ustalıkla eleştirmiştir; Bir Kavuk Devrildi oyunu, ona aittir.
  MÜSAHİPZADE CELAL
—“Evrak-ı Leyal” adı altında toplayacağı şiirlerini kitaplaştıramadan ölmüştür; Körebe adlı, oyunu vardır.
CENAP ŞAHABETTİN

13- Ahmet Haşim Piyale’nin önsözünde şiir görüşünü açıklamıştır. Haşim’e göre şiiri ifade ediniz. (10 puan)
Cevap- Ona göre şiir, anlamak için değil, duymak, hissetmek içindir. Şiir dili musiki ile söz arasında, sözden çok musikiye yakındır. Yani, bu dil, açıklama aracı değil, telkin aracıdır. Bu bakımdan sözcükler şiire anlam değerinden çok müzikal değerleriyle girerler. Şiirin anlam bakımından açık olması gerekmez. Şiirin doğduğu yer bilinç altıdır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Sergüzeşt