11.Sınıflar Dil ve Anlatım 1.Yarıyıl 3. Yazılı Soru ve Cevapları

30 Nisan 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Aşağıdaki yazılı sorusu ve cevaplarını dosya halinde İNDİREBİLİRSİNİZ
I.Roman ve hikâye olay çevresinde olusan metinlere sahiptir.
II.Edebî metinlerde yazar, kisiligini ögretici metinlere göre daha yoğun bir sekilde metne yansıtır.
III.Edebî metinlerde yazar, dilin bilinen kuralları dışına çıkmaz.
IV.Ögretici metinlerle edebî (sanatsal) metinler anlatıcının belli bir hazırlık döneminden sonra ve bir plana baglı kalınarak olusturulur.
V.Ögretici metinlerde yazar, anlatımını ilginç kılmak için kapalı anlatıma basvurabilir.
S1.Yukarıda numaralanmıs cümlelerden hangileri yanlıs bilgi içermektedir?
A)I. ve II. B)I. ve IV.C)II. ve V.D) III. ve V. E) IV. ve V.
***
S2.Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Edebi mektuplar,özel mektuplardandır.
B)Dilekçelerin içeriği, sırasıyla, kendini tanıtma,istek ve saygıdan oluşur.
C) Dilekçeye eklenecek  belge var ise adres kısmının altına “Ek” ya da “Ekler” başlığı açılır ve belgelerin adları yazılır.
D)Tarih,dilekçenin altına atılacaksa,imzanın altında bulunmalıdır.
E)İs mektuplarının resmi mektuplardan en önemli farkı,is mektuplarında bir alısverisin gerçeklesmesidir.
***
I.Bugün,diğerlerinden daha farklı bir gün benim için, çok daha mutluyum çünkü.
II.Pencerem bir tuvalin çerçevesi gibi, ve bana bu tablo simdi ilkbaharı anlatıyor.
III.Bana böyle davranmıs olması aramızın bozuk olduğunun göstergesi gibi.
IV.Birazdan uyuyacağım ve yarınımın bugünkü gibi olmasını diliyorum.
V.Aradan yıllar geçmiş olmasına karsın o üç sözcük aynı ses tonuyla çınlıyor kulaklarımda.

S3.Yukarıda verilen cümlelerden hangisinin anlatımı,diğerlerinden farklı bir edebi türü çağrıştırıyor?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
***
S4.Aşağıdakilerden hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?
A)Birbiri ardınca kaybettigimiz değerler için ne kadar üzülsek azdır.
B)Yapılması gerekenleri herkes onaylıyor, ama görev almıyordu.
C)Ne yetkililer, ne de sivil örgütler bu olayın üzerine gitmiyor.
D)Bulutlar yeryüzünün sakinlerine dik dik bakıyorlardı.
E)Yolun bu kadar kısa olmadıgını düsünen bir o bir de bendim.
***
Halide Edip, roman ve hikâyelerdeki kadın kahramanlar için bir dönüm noktası olmuştur.Zira onun eserlerine kadar, kadın kahramanlar,Türk romanında sadece bir dekor malzemesi olarak kullanılmıştır.Birçok eserde acınacak bir halde resmedilen kadınlar yerine onun romanlarında güçlü ve ne istediğini bilen kadınlarla karşılaşırız.
S5.Yukarıdaki parçadan  aşağıda verilenlerden hangisi çıkarılamaz?
A)Kadın,Halide Edip’ten önce de eserlere konu olmuştur.
B)Halide Edip’in yarattığı kadın kahramanlar,Türk kadının yolunu açmıştır.
C)Halide Edip öncesindeki eserlerde kadın,acınası bir varlıktır.
D)Halide Edip’in eserlerinde yer alan kadınların, öncekilerden farkı, kendine yetebilen kadınlar olmalarıdır.
E)Halide Edip, romanlarında, güçlü kadın kahramanalara yer vermiştir.
***
S6.Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri birinci kişi ağzından anlatılmaz?
A)Anı  B)Günlük C)Otobiyoğrafi D)Biyografi E)Günlük ve otobiyografi
***
Uzun yıllardır zemzem suyu ve kristalleri üzerinde araştırma yürüten bilim adamları kaynağın sırlarını çözdü. Ren Nehri’nin suyundan içen kişinin enerjisinin azaldığını belirleyen Alman bilim adamı Dr. Knut Pfeiffer, sular üzerine araştırma yaparken bir şekilde bir miktar zemzem bulur ve içer, 35 dakika sonra da rahatladığını hisseder. Araştırmasını derinleştiren Alman bilim adamı Dr. Pfeiffer, şaşırtıcı bir gerçekle karşılaşır. Zemzemin mayalama özelliği bulunduğunu, bir bardağının bir kova şebeke suyunu temizlediğini, bu özelliğiyle bile enerji ve şifa kaynağı olduğunu tespit eder. Dr. Pfeiffer, “Su, her şart altında değişmiyor, ama değiştiriyor. Çok acayip bir deney yaptım. Bir damla zemzem suyuna yüz damla normal su karıştırdım. Sonuçta gördüm ki suyun hepsi zemzeme dönüşmüş. Sonra bir damla zemzeme bin damla normal su karıştırdım. Ve yine gördüm ki hepsi zemzeme dönüşmüş. Bunun sebebi nedir, neden? Zemzem’de öyle bir enerji var ki başkasını değiştirir, ama kendi değişmez.” Diyor. Zemzem kristallerini mikroskop ortamında inceleyen Japon bilim adamı Dr. Masura Emot , suyun moleküler (kristal) düzeninin değişen frekanslara göre farklılaştığını görür. Zemzem kristallerinin çan sesinde karardığını Kur’an-ı Kerim ve ezan sesinde ise parlaklaştığını fark eder. İncelemede her bir kristalin, Kâbe-i muazzamaya benzeyen bir doku oluşturduğu, zemzemin çan sesinde kristallerinin karardığı, Kur’an-ı Kerim ve ezan sesinde ise parlaklaştığı ve netleştiği tespit edildi.
***
S7.Zemzem suyunun haber olmasında asıl sebep aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kutsallığı B)Yabancı bilim adamlarınca incelenmesi C)İlginçliği D)Diğer sulardan farkı  E)Şifa kaynağı olması
***
S8.Asağıdakilerden hangisi Divan edebiyatında sairlerin biyografilerine yer veren eserlerin adıdır?
A)Hamse B)Tezkire C)Ruzname D)Pendname E)Münşeat
***
S9.Anlatımın olusumuyla ilgili asağıdaki bilgilerden hangisi yanlıstır?
A)Dil ögelerinin dil bilgisi kurallarına uygun bir sekilde yan yana gelmesine baglasıklık adı verilir.
B)Alısılmamıs bağdastırmada bağdastırmayı olusturan sözcükler gerçek anlamlıdır.
C)Anlatımda kelimeler baglama göre anlam kazanır.
D) Aynı metnin içinde hem alısılmıs hem de alısılmamıs bagdastırma bulunabilir.
E) Anlatımın olusabilmesi için cümlenin hem bağdaşıklık hem de baglasıklığa uygun bir sekilde kurulması gerekir.
***
-Bir eylemi yaptırma
-Kanalın iletiyi iletmeye uygunluğu
-Alıcının ileti karsısındaki tutumu
S10.Yukarıdaki ifadelerde aşağıdaki dil işlevlerinden hangisinin ya da hangilerinin doğrudan bir ilgisi yoktur?
I-Alıcı harekete geçirme
II-Göndergesel işlev
III-Kanalı kontrol işlevinde
IV-Heyecana baglı işlevde
A)I B)II C)III D)IV E) IIIve IV

S11.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?
A)Marketten aldığınız süt şişelerinin kapağını ilk siz açıp içmelisiniz.
B)Senin bu söylentilerine bakılırsa, bizim içimizde bu işi başaracak kimse yok.
C)Çanakkale Savaşı’nda düşmanla karşılaştıklarında bir çok askerimizin süngüden geçtim, mermisi bile yoktu.
D)Kurtlarla ağılın hemen yanında boğuşan yaşlı çobanın köpeği, kendi de yaralanmıştı.
E)Herkes bu yaşlı kadına inanmış, kimse onun yalan söyleyebileceğine ihtimal vermemişti.
***
S12.Aşağıdakilerin hangisinde, anlam belirsizliğini gidermek için cümlenin başına bir şahıs zamiri getirmek gerekir?
A)Adana’ya yerleştiklerini duydum.
B)Yeni aldığın elbiseyi çok beğendim.
C)Önerdiğin romanı henüz okuyamadım.
D)Yarışmada birinci olduğuna sevindim.
E)Sınava İstanbul’da girmek istiyorum.
***

Sabahın sekizi ile dokuzu arasındaydı.Koyu,kurşunî bir bulut yığını güneşe doğru gökyüzünde yükseliyordu, şimşeklerin kırmızı zikzakları orayı burayıaydınlatıyordu, uzaklardan gök gürültüsünün sesi geliyordu. Ilık bir rüzgâr çimenlerin üzerinde dans ediyor,ağaçlara dolanıp tozu toprağa katıyordu.Bir saniye içinde mayıs yağmuru başlayacak ve tam bir fırtına kopacaktı.
S13.Yukarıdaki metinde kullanılan anlatım biçimini en iyi karşılayan terim hangisidir?
A)Açıklayıcı öyküleme B)Açıklayıcı anlatım C)izlenimsel betimleme D)İzlenimsel öyküleme E)Açıklayıcı betimleme
***

Öğrenciyi, düşünmeye ve yaratıcı olmaya yönelten ve herhangi bir konu üzerinde eleştiri yapmasını sağlayan bir anlayış, eğitim sistemimize henüz yerleşmedi.
S14.Bu cümledeki anlatım bozukluğu, aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?
A) Dolaylı tümlecin cümlenin başında kullanılmamasından
B) Öznenin birden fazla sözcükten oluşmasından
C) Gereksiz yere bağlaç kullanılmasından
D) Tamlayan eksikliğinden
E) Gereksiz yere zarf tümleci kullanılmasından
***
S15.Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde ünlü daralması yoktur?
A)Geliyor B)Niye C)Diye D)Yiyecek E)Görmüyor
***
Seyrediyordum,Kayseri’yi sararmış yaprakların arasından.Arkadaşım Sıtkı geliyor aklıma birden.Gencecik bir fidanken başlayan dostluğumuz… pembemsi bir yumuşaklık var sesimde şimdi…
S16.Yukarıdaki metinde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A)Dudak ünsüzü benzeşmesi(Ünsüz dönüşümü) B)Ünlü türemesi C)Ünlü düşmesi D)Ünsüz Benzeşmesi E)Ünsüz yumuşaması (Ünsüz değişimi)
***
Önce baygın bir iniltiydi yamaçtan duyulan,
Sonra bir gölge belirmişti kuş uçmaz yoldan;
Köyümün titreyerek bağrı yanık toprağını
İnliyor, baktım, uzaktan görünen bir kağnı…

S17.Bu dizelerde aşağıda verilen ses olaylarından hangisi yoktur?
A) Ünlü düşmesi B) Ünsüz düşmesi C) Sert ünsüz yumuşaması D) Ünlü daralması E) Ünsüz benzeşmesi
***
Sözcük sonundaki “p, ç, t, k” ünsüzleri iki ünlü arasında kaldığında “b, c, d, g, ğ” ye dönüşür. Buna ünsüz yumuşaması denir.

S18.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına aykırı bir kullanım vardır?
A) Okumak insanı insanlarla konuşmaya hazırlar.
B) Akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez.
C) Akıllı insan her şeyi düşünerek söyler.
D) Mutluluk varılacak yer değil, yolculuğun kendisidir.
E) Deneyim kazanmak acıların özetidir.
***
S19.Aşağıdakilerden hangisi türü yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A)Ömer’in Çocukluğu B)Kırk Yıl C)Saray ve Ötesi D)Babürname E)Eşref Saat
***
S20.Aşağıdakilerden hangisi türü yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A)Defter-i Amal B)Hac Yolunda C)Avrupada Bir Cevelan D)Miratü’l Memalik E) Anadolu Notları

CEVAP ANAHTARI

 1. D
 2. D
 3. E
 4. A
 5. B
 6. D
 7. C
 8. B
 9. B
 10. B
 11. E
 12. D
 13. C
 14. D
 15. A
 16. D
 17. B
 18. E
 19. E
 20. A

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Araba Sevdası Özeti