12. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1.Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı A (Ortak)

11 Ocak 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Aşağıdaki yazılı sorusu ve cevaplarını dosya halinde İNDİREBİLİRSİNİZ.

1-Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları doldurunuz. 5*4

Tiyatro eserlerinde şahısları sahnede canlandıranlardan erkek olana ………………….denir.
Tiyatroda olayların geçtiği yere ………………………… denir.
Olaydan ziyade bir durumu, kesiti anlatan hikayelere …………………. tarzı hikayeler denir.
‘O’ sözcüğü eğer insan ismi yerine kullanılıyorsa …………………zamiri olur.
Sıfatlar niteleme ve …………….………. sıfatı diye ikiye ayrılır.

2- Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. cümledeki bilgi doğruysa
“D”, yanlışsa “Y” yazınız. 5*2
( ) Masallarda olağanüstü kahramanlar yoktur.
( ) Eğer anlatıcı olayın içindeyse 3.şahıs(müşahit) anlatıcı vardır.
( ) Tiyatro göstermeye dayalı bir sanat dalıdır
( ) Oyuncuların yüz hareketlerine jest denir.
( ) Trajedi konusunu seçkin kimselerin hayatından ya da mitolojiden alır.

3- Aşağıdakilerden hangisi komedinin özelliklerinden biri değildir?
A- Kötü ve acıklı olayların haberciler tarafından söylenmesi
B- Konusunu yaşanılan hayattan alması
C- Birbirini izleyen diyalog ve koro bölümlerinden oluşması.
D- Üç birlik kuralına uyulur.
E- Kahramanların yüksek tabakadan olması.

4- Aşağıdaki kelimelerin hangisi yapısı yönüyle diğerlerinden farklıdır?10
A- Vergi B- Yapı C- gözcü D- gençlerimiz E- gülünç

5. Kırmızı gülden rengini almışsın
Güzellikte kemalini bulmuşsun
Salına salına suya gelmişsin
Güzel, senin ziyaretin pınar mı?
Yukarıdaki dörtlükte geçen altı çizili sözcüklerin türü sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?10
A) Sıfat – fiil – sıfat – sıfat B) Sıfat – fiil – zarf – sıfat
C) Sıfat – zarf – fiil – isim D) Sıfat – fiil – zarf – isim E) Sıfat – fiil – isim – sıfat

6. Önce dişlerimiz döküldü, sonra saçlarımız
~ Arkasından da birer birer arkadaşlarımız
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?10
A) isim (Ad)
B) Fiil (Eylem)
C) Bağlaç
D) Sıfat (Önad)
E) Zarf (Belirteç)

7- Aşağıakilerden hangisi roman ve hikaye arasındaki farklardan değildir. Her iki gurup.
A- Roman hikayeye göre daha kısadır.
B- Romanda kişi hikayeye göre daha fazladır.
C -Romanda kişi tahlilleri hikayeye göre daha azdır.
D- Romanda daha çok olay vardır.
E- Hikayeler romanlara göre daha basittirler.

8- Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük somut anlamda kullanılmıştır?
A)Yüreğimde garip bir ağrı var, doktora gitmeliyim.
B)Onu tanımazsınız, o ne keçidir bilir misiniz?
C)Ayrılığın verdiği acıyla ne yaptığını bilmiyor.
D)Tatsız ilişkiler yaşanmaması için gerekeni yaptık.
E)Kafadan çatlak mısın be kardeşim, diye bağırıyordu.

9- Aşağıdakilerden hangisinde topluluk adı bir isim tamlamasında tamlanan görevinde kullanılmıştır?
A)Ordu komutanı, birçok askerin sorumluluğunu yüklenir.
B)Bilim düşmanı insanların eğitime ihtiyacı olduğu tartışılmaz.
C)Öğrenci velisi, okul müdürünün odasına bir dilekçeyle geldi.
D)Buranın halkı kız çocuklarına da mutlaka karateyi öğretirdi.
E)Milletin huzuru ve refahı için herkes birbirine hizmet etmeli.

CEVAP ANAHTARI

1-Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları doldurunuz. 5*4

Tiyatro eserlerinde şahısları sahnede canlandıranlardan erkek olana aktör denir.
Tiyatroda olayların geçtiği yere sahne denir.
Olaydan ziyade bir durumu, kesiti anlatan hikayelere Çehov tarzı hikayeler denir.
‘O’ sözcüğü eğer insan ismi yerine kullanılıyorsa şahıs zamiri olur.
Sıfatlar niteleme ve belirtme sıfatı diye ikiye ayrılır

2- Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. cümledeki bilgi doğruysa
“D”, yanlışsa “Y” yazınız. 5*2
Y- Masallarda olağanüstü kahramanlar yoktur.
Y- Eğer anlatıcı olayın içindeyse 3.şahıs(müşahit) anlatıcı vardır.ben.1.sahıs anlatıcı
D- Tiyatro göstermeye dayalı bir sanat dalıdır
Y- Oyuncuların yüz hareketlerine jest denir.mimik
D-Trajedi konusunu seçkin kimselerin hayatından ya da mitolojiden alır.

3- Aşağıdakilerden hangisi komedinin özelliklerinden biri değildir?10
A- Kötü ve acıklı olayların haberciler tarafından söylenmesi
B- Konusunu yaşanılan hayattan alması
C- Birbirini izleyen diyalog ve koro bölümlerinden oluşması.
D- Üç birlik kuralına uyulur.
E- Kahramanların yüksek tabakadan olması.

4- Aşağıdaki kelimelerin hangisi yapısı yönüyle diğerlerinden farklıdır?10
A- Vergi B- Yapı C- gözcü D- gençlerimiz E- gülünç

5. Kırmızı gülden rengini almışsın
Güzellikte kemalini bulmuşsun
Salına salına suya gelmişsin
Güzel, senin ziyaretin pınar mı?
Yukarıdaki dörtlükte geçen altı çizili sözcüklerin türü sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?10
A) Sıfat – fiil – sıfat – sıfat B) Sıfat – fiil – zarf – sıfat
C) Sıfat – zarf – fiil – isim D) Sıfat – fiil – zarf – isim E) Sıfat – fiil – isim – sıfat

6. Önce dişlerimiz döküldü, sonra saçlarımız
~ Arkasından da birer birer arkadaşlarımız
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?10
|A) isim (Ad)
B) Fiil (Eylem)
C) Bağlaç
D) Sıfat (Önad)
E) Zarf (Belirteç)

7- Aşağıakilerden hangisi roman ve hikaye arasındaki farklardan değildir. Her iki gurup.
A- Roman hikayeye göre daha kısadır.
B- Romanda kişi hikayeye göre daha fazladır.
C -Romanda kişi tahlilleri hikayeye göre daha azdır.
D- Romanda daha çok olay vardır.
E- Hikayeler romanlara göre daha basittirler.

8- Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük somut anlamda kullanılmıştır?
A)Yüreğimde garip bir ağrı var, doktora gitmeliyim.
B)Onu tanımazsınız, o ne keçidir bilir misiniz?
C)Ayrılığın verdiği acıyla ne yaptığını bilmiyor.
D)Tatsız ilişkiler yaşanmaması için gerekeni yaptık.
E)Kafadan çatlak mısın be kardeşim, diye bağırıyordu.

9- Aşağıdakilerden hangisinde topluluk adı bir isim tamlamasında tamlanan görevinde kullanılmıştır?
A)Ordu komutanı, birçok askerin sorumluluğunu yüklenir.
B)Bilim düşmanı insanların eğitime ihtiyacı olduğu tartışılmaz.
C)Öğrenci velisi, okul müdürünün odasına bir dilekçeyle geldi.
D)Buranın halkı kız çocuklarına da mutlaka karateyi öğretirdi.
E)Milletin huzuru ve refahı için herkes birbirine hizmet etmeli.

Mustafa Arıkan                                                    Abdullah Bor
Türk Edebiyatı Öğretmeni                               Türk Edebiyatı Öğretmeni

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Hikayede (Öyküde) ilkler