12. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1.Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı B (Ortak)

28 Nisan 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Aşağıdaki yazılı sorusu ve cevaplarını dosya halinde İNDİREBİLİRSİNİZ

1-Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları doldurunuz. 5*4
*Tiyatro eserlerinde şahısları sahnede canlandıranlardan kadın olana ……………………..denir.
*Tiyatro oyuncularının giydiği elbiselere…………………….denir.
*Olaya dayalı hikayelere…………………….. tarzı hikayeler denir.
*Türk edebiyatına tiyatro ……………….. Döneminde girmiştir.
*‘O’ sözcüğü eğer insan ismi harici varlık yerine kullanılıyorsa ………………….. zamiri olur.

2- Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. cümledeki bilgi doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. 5*2
( ) İnsanların başından geçen acıklı olayların anlatıldığı tiyatro çeşidi trajedidir.
( ) Dramatik örgü anlatmaya bağlı metinlerdeki olay örgüsünün karşılığıdır.
( ) Oyuncuların el kol hareketlerine mimik denir.
( ) İlahi anlatıcı bakış açısı her şeyi bilen anlatıcıdır.
( ) Masallar genelde tekerlemelerle başlar.

3- Aşağıdaki kelimelerin hangisi yapısı yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A- Adanalı B- dizüstü C- kaygısız D- gençlik E- sulanmış

4- Aşağıdakilerden hangisi Trajedi ile ilgili değildir?10
A- Konusunu seçkin kimselerin hayatından alır.
B- Kahramanları soylu kimselerdir.
C- Her türlü söze, şakaya yer verilir.
D- Üç birlik kuralına uyulur.
E- Çirkin olaylar seyirci önünde gerçekleşmez.

5- “Gül” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlam ve görevde kullanılmıştır?10
A) Bir gül, sana ömrümü vereyim.
B) Gül açar, bülbül öter, yaz geçer.
C) Bir gül ile bahar gelmez.
D) Gül bülbüle yar olmadı gitti.
E) Bülbülü yakıp yandıran gülün nazıdır.

6- “İyi” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir görevde kullanılmıştır?10-
A) Bu sıralar işler çok iyi gidiyor.
B) Kısa sürede iyi arkadaşlıklar kurduk.
C) İlk yazdıkları iyi şiirlerdi onun.
D) Bugün size iyi haberlerim var.
E) İyi bir yazar, üsluba önem vermelidir.

7- Aşağıakilerden hangisi roman ve hikaye arasındaki farklardan değildir. Her iki gurup.
A- Roman hikayeye göre daha kısadır.
B- Romanda kişi hikayeye göre daha fazladır.
C -Romanda kişi tahlilleri hikayeye göre daha azdır.
D- Romanda daha çok olay vardır.
E- Hikayeler romanlara göre daha basittirler.

8- Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcüğün kökü isimdir?
A)İçindeki korkuyu bir türlü atamıyordu,uyuyamıyordu.
B)Solgun bir gül oluyor dokununca, dizesi kimi hatırlatır?
C)Dağ havasıyla daha bir gençleşmiş, güzelleşmişti.
D)Soğuk suların aktığı yüksekçe bir dağ köyüydü burası.
E)Çocuğun çağrısına kulak veren anne telaşla ayağa kalktı.

9- Aşağıdakilerden hangisinde isim tamlaması kullanılmamıştır?
A)İç rahatlığıyla, korkusuzca yaşıyorum bu ücra yerde.
B)Çayın kenarından gidip eski bir taş köprüden geçtik.
C)Senin içeri girdiğini görünce ne diyeceğini bilemedi.
D)Bir gazete patronu olalı olaylara bakışı yazık ki değişti.
E)Deniz kıyısına balıkçı lokantaları sıra sıra dizilmişti.

CEVAP ANAHTARI

1-Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları doldurunuz. 5*4
Tiyatro eserlerinde şahısları sahnede canlandıranlardan kadın olana aktrist denir.
Tiyatro oyuncularının giydiği elbiselere kostüm denir.
Olaya dayalı hikayelere Maupassant tarzı hikayeler denir.
Türk edebiyatına tiyatro Tanzimat Döneminde girmiştir.
‘O’ sözcüğü eğer insan ismi harici varlık yerine kullanılıyorsa işaret zamiri olur.

2- Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. cümledeki bilgi doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. 5*2
Y-İnsanların başından geçen acıklı olayların anlatıldığı tiyatro çeşidi trajedidir.dramdır
D- Dramatik örgü anlatmaya bağlı metinlerdeki olay örgüsünün karşılığıdır.
Y- Oyuncuların el kol hareketlerine mimik denir. Jest
D- İlahi anlatıcı bakış açısı her şeyi bilen anlatıcıdır.
D- Masallar genelde tekerlemelerle başlar.

3- Aşağıdaki kelimelerin hangisi yapısı yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A- Adanalı B- dizüstü C- kaygısız D- gençlik E- sulanmış

4- Aşağıdakilerden hangisi Trajedi ile ilgili değildir?10
A- Konusunu seçkin kimselerin hayatından alır.
B- Kahramanları soylu kimselerdir.
C- Her türlü söze, şakaya yer verilir.
D- Üç birlik kuralına uyulur.
E- Çirkin olaylar seyirci önünde gerçekleşmez.

5- “Gül” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlam ve görevde kullanılmıştır?10
A) Bir gül, sana ömrümü vereyim.
B) Gül açar, bülbül öter, yaz geçer.
C) Bir gül ile bahar gelmez.
D) Gül bülbüle yar olmadı gitti.
E) Bülbülü yakıp yandıran gülün nazıdır.

6- “İyi” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir görevde kullanılmıştır?10-
A) Bu sıralar işler çok iyi gidiyor.
B) Kısa sürede iyi arkadaşlıklar kurduk.
C) İlk yazdıkları iyi şiirlerdi onun.
D) Bugün size iyi haberlerim var.
E) İyi bir yazar, üsluba önem vermelidir.

7- Aşağıakilerden hangisi roman ve hikaye arasındaki farklardan değildir. Her iki gurup.
A- Roman hikayeye göre daha kısadır.
B- Romanda kişi hikayeye göre daha fazladır.
C -Romanda kişi tahlilleri hikayeye göre daha azdır.
D- Romanda daha çok olay vardır.
E- Hikayeler romanlara göre daha basittirler.

8- Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcüğün kökü isimdir?
A)İçindeki korkuyu bir türlü atamıyordu,uyuyamıyordu.
B)Solgun bir gül oluyor dokununca, dizesi kimi hatırlatır?
C)Dağ havasıyla daha bir gençleşmiş, güzelleşmişti.
D)Soğuk suların aktığı yüksekçe bir dağ köyüydü burası.
E)Çocuğun çağrısına kulak veren anne telaşla ayağa kalktı.

9- Aşağıdakilerden hangisinde isim tamlaması kullanılmamıştır?
A)İç rahatlığıyla, korkusuzca yaşıyorum bu ücra yerde.
B)Çayın kenarından gidip eski bir taş köprüden geçtik.
C)Senin içeri girdiğini görünce ne diyeceğini bilemedi.
D)Bir gazete patronu olalı olaylara bakışı yazık ki değişti.
E)Deniz kıyısına balıkçı lokantaları sıra sıra dizilmişti.

                                                                      Mustafa Arıkan  
Türk Edebiyatı Öğretmeni                               

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
GÜLNİHAL ÖZETİ