12. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 2.Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı

5 Mayıs 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Aşağıdaki yazılı sorusu ve cevaplarını dosya halinde İNDİREBİLİRSİNİZ.

1- “Dört aydır evin kirasını verememişti. Evin sahibi onu mahkemeye verecekti. Uzun süreden beri hasta olmasına rağmen yaşlı Teteri kadının evine gidebilirdi. Daha önceki yüksüğe 1.5 ruble veren kadın yeni getirdiği saate baktı ve “1.5 ruble” dedi. Raskonikov kabul etmek zorundaydı çünkü kata çıkana kadar kimseyle karşılaşmamıştı. Yaşlı kadın, kız kardeşi ile beraber kalıyordu evde. Çok zengin olmasına rağmen, kız kardeşine hiç miras bırakmayacaktı. Kız kardeşini çoğu zaman döver, onun her işini takip etmesi gerektiğini düşünürdü.”
Yukarıdaki paragraf hangi romandan alınmıştır? Nereden anladınız? Bu romanın yazarı kimdir,yazar hangi edebi akımdan etkilenmiştir?(8P)

ROMANIN İSMİ:                  İSPATI:
ROMANIN YAZARI:
ROMANDAKİ EDEBİ AKIM:

2- Vatanımızın kültür merkezi olan İstanbul’da büyümüş, özel öğretmenlerden ders almış, çok muhteşem şekilde öğrenim görmüştür. O kadar ki;daha on yaşına bastığı zaman birkaç yabancı dil öğrenmişti.Ali Bey’in terbiyesine ve davranışlarına bakanlar kendisini adeta bir melek zannederlerdi.Fakat Ali fazlaca sinirli ve kanı oynak birisiydi.Bunun neticesi olan hiddetini, aldığı terbiye ve gördüğü şefkatli muameleler sayesinde, herhangi bir şeye karşı lüzumundan fazla, adeta esirlik derecesinde düşkünlüğü hemen her halinden anlaşılırdı.
Yukarıdaki paragrafta karakter hangi yönüyle anlatılmıştır? Örnek cümleler yazarak ispatlayınız.(10P)

3-BATAK ESE- Beyefendi,deminden size dediğim lafların hepiciği şaga içindi.Sizi gasavetiniz vaktinde güldürüp eğlendirmek istiyodum.
ATAK ESE-Efendim ,tövbe olsun ,bir daha mahallelinin süprüntüsünden başka bir işe garuşursam adam değilim.
Yukarıdaki metnin;(10P)
TÜRÜ-ÇEŞİDİ:

DİL VE ANLATIM ÖZELLİKLERİ(ÖRNEKLEYEREK):

4-Aşağıda kısa bir şekilde tanıtılan türlerin isimlerini karşılarına yazınız.(6p)
*31 eylemli olay örgüsüne sahiptir.
*Manzum ve mensur bölümlerden oluşur,anonimdir.

*Sembolik bir anlatım tercih edilerek ahlak dersi vermek amaçlanır.

5-Gecenin ortasında ne işin var
Yıldızlara dokunma yanarsın
Karanlık bulaşmasın ellerine
Tersin döner yolunu bulamazsın
Ağlamak istersin ağlayamazsın
Yukarıdaki şiirde çekimli fiilleri,isimleri gösteriniz.(17p)
Çekimli fiiller:

İsimler:

6-Sıfat fiillerden 5 tanesini kullanarak sınav stresi hakkında anlamlı bir paragraf yazınız.(14p)

7-Aşağıdaki kelimeleri kök ve eklerine ayırarak bu kelimeleri yapı yönüyle inceleyiniz.(23p)
tutamadım
Başımda
gözlerimizden
koparıldığını

8-Aşağıdaki cümlelerde tamlamaların altını çizerek bu tamlamaların kuruluşları ile ilgili özelikleri örnekteki gibi yazınız.(12p)
Örnek:Yeşil alanların güzelliği herkesi büyüledi.
Özellik:İsim tamlamasında tamlayan, bir sıfatla(yeşil)nitelenmiştir.
1.cümle:Büyük ve kalabalık şehirlerde yaşamak oldukça zorlaştı.
1.cümledeki tamlamanın özelliği:
2.cümle:Farkı yok uykudan uyanıklığın

2.cümledeki tamlamanın özelliği:
3.cümle:Ağacın pencereye değen dallarını kesmek gerekiyor.

3.cümledeki tamlamanın özelliği:

CEVAP ANAHTARI

1- “Dört aydır evin kirasını verememişti. Evin sahibi onu mahkemeye verecekti. Uzun süreden beri hasta olmasına rağmen yaşlı Teteri kadının evine gidebilirdi. Daha önceki yüksüğe 1.5 ruble veren kadın yeni getirdiği saate baktı ve “1.5 ruble” dedi. Raskonikov kabul etmek zorundaydı çünkü kata çıkana kadar kimseyle karşılaşmamıştı. Yaşlı kadın, kız kardeşi ile beraber kalıyordu evde. Çok zengin olmasına rağmen, kız kardeşine hiç miras bırakmayacaktı. Kız kardeşini çoğu zaman döver, onun her işini takip etmesi gerektiğini düşünürdü.”
Yukarıdaki paragraf hangi romandan alınmıştır? Nereden anladınız? Bu romanın yazarı kimdir,yazar hangi edebi akımdan etkilenmiştir?(8P)

ROMANIN İSMİ:SUÇ VE CEZA İSPATI:ROMANIN KAHRAMANI RASKALNİKOV
ROMANIN YAZARI:DOSTOYEVSKİ
ROMANDAKİ EDEBİ AKIM:REALİZM

2- Vatanımızın kültür merkezi olan İstanbul’da büyümüş, özel öğretmenlerden ders almış, çok muhteşem şekilde öğrenim görmüştür. O kadar ki;daha on yaşına bastığı zaman birkaç yabancı dil öğrenmişti.Ali Bey’in terbiyesine ve davranışlarına bakanlar kendisini adeta bir melek zannederlerdi.Fakat Ali fazlaca sinirli ve kanı oynak birisiydi.Bunun neticesi olan hiddetini, aldığı terbiye ve gördüğü şefkatli muameleler sayesinde, herhangi bir şeye karşı lüzumundan fazla, adeta esirlik derecesinde düşkünlüğü hemen her halinden anlaşılırdı.
Yukarıdaki paragrafta karakter hangi yönüyle anlatılmıştır? Örnek cümleler yazarak ispatlayınız.(10P)
KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ(RUHİ PORTRE)
Fakat Ali fazlaca sinirli ve kanı oynak birisiydi.Bunun neticesi olan hiddetini, aldığı terbiye ve gördüğü şefkatli muameleler sayesinde, herhangi bir şeye karşı lüzumundan fazla, adeta esirlik derecesinde düşkünlüğü hemen her halinden anlaşılırdı.

3-BATAK ESE- Beyefendi,deminden size dediğim lafların hepiciği şaga içindi.Sizi gasavetiniz vaktinde güldürüp eğlendirmek istiyodum.
ATAK ESE-Efendim ,tövbe olsun ,bir daha mahallelinin süprüntüsünden başka bir işe garuşursam adam değilim.
Yukarıdaki metnin;(10P)
TÜRÜ-ÇEŞİDİ:TİYATRO-KOMEDİ

DİL VE ANLATIM ÖZELLİKLERİ(ÖRNEKLEYEREK):
Metinde yerel söyleyişlere yer verilmiştir.

4-Aşağıda kısa bir şekilde tanıtılan türlerin isimlerini karşılarına yazınız.(6p)
*31 eylemli olay örgüsüne sahiptir. MASAL
*Manzum ve mensur bölümlerden oluşur,anonimdir. HALK HİKAYESİ
*Sembolik bir anlatım tercih edilerek ahlak dersi vermek amaçlanır. FABL

5-Gecenin ortasında ne işin var
Yıldızlara dokunma yanarsın
Karanlık bulaşmasın ellerine
Tersin döner yolunu bulamazsın
Ağlamak istersin ağlayamazsın
Yukarıdaki şiirde çekimli fiilleri,isimleri gösteriniz.(17p)
Çekimli fiiller: dokunma ,yanarsın, bulaşmasın, döner, bulamazsın, istersin, ağlayamazsın

İsimler: Gece,orta,iş,var,yıldız,karanlık,el,ters,yol,ağlamak,

6-Sıfat fiillerden 5 tanesini kullanarak sınav stresi hakkında anlamlı bir paragraf yazınız.(14p)

7-Aşağıdaki kelimeleri kök ve eklerine ayırarak bu kelimeleri yapı yönüyle inceleyiniz.(23p)
tutamadım Tut-a-ma-dı-m Bileşik
Başımda Baş-ım-da Basit
gözlerimizden Göz-ler-imiz-den Basit
koparıldığını Kop-ar-ıl-dık-ı-n-ı türemiş

8-Aşağıdaki cümlelerde tamlamaların altını çizerek bu tamlamaların kuruluşları ile ilgili özelikleri örnekteki gibi yazınız.(12p)
Örnek:Yeşil alanların güzelliği herkesi büyüledi.
Özellik:İsim tamlamasında tamlayan, bir sıfatla(yeşil)nitelenmiştir.
1.cümle:Büyük ve kalabalık şehirlerde yaşamak oldukça zorlaştı.
1.cümledeki tamlamanın özelliği:bir isim birden çok sıfat tarafından nitelenmiştir.
2.cümle:Farkı yok uykudan uyanıklığın

2.cümledeki tamlamanın özelliği:isim tamlamasında tamlayanla tamlanan yer değiştirmiştir.
3.cümle:Ağacın pencereye değen dallarını kesmek gerekiyor.

3.cümledeki tamlamanın özelliği:isim tamlamasında tamlayanla tamlanan arasına söz öbeği girmiştir.

Hatice ÖZÇELİK KARTAL
Türk Edebiyatı Öğretmeni

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
CELALETTİN HARZEMŞAH