12.Sınıf Türk Edebiyat 1.Dönem 1.Sınav Soru ve Cevapları

7 Nisan 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Aşağıdaki yazılı sorusu ve cevaplarını dosya halinde İNDİREBİLİRSİNİZ

1- Aşağıdaki yargıların başlarına yargı doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. (3×5=15 P)
(Y) Cumhuriyet Döneminde eserlerin dili Servet-i Fünûn Edebiyatının dili gibi ağır ve süslüdür.
(D ) Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatı öğretici metinlerinde sadeleşen Türkçe ile daha çok okur kitlesine ulaşılmıştır.
( D) Cumhuriyet Döneminde Anadolu coğrafyası ile Anadolu insanının hayatı, zevkleri edebî eserlerde işlenmiştir.
(Y ) Öğretici metinlerin yazılış amacı, okuyucuya estetik zevk vermektir.
(D) Yazarın fikirlerini samimi bir üslupla ispatlama kaygısı gütmeden dile getirdiği yazı türüne deneme denir.

2- Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları doldurunuz. (4×5=20 P)
Güncel bir konu üzerinde yazarın ispatlama kaygısı gütmeden kişisel görüş ve düşüncelerini anlattığı yazı türüne Deneme denir.
Toplumun varoluşuyla doğal nesnelere özgü varlık arasındaki karşıtlığı vurgulayan, iradesi, bilinci ve aklıyla insanın irade ve bilinçten yoksun nesneler dünyasına fırlatılmış olduğunu öne süren düşünce akımı Varoluşçuluk dur.
Belirli bir konuda, bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazı türüne Makale denir
Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında eserler meydana getirilirken bireyi inceleyen Psikoloji ve psikiyatr alanlarından faydalanılmıştır.

3- Aşağıdakilerden hangisi deneme türünün özelliklerinden biri değildir? (5 P)
A) Her konuda serbestçe yazılabilmesi.
B) Ele alınan düşünceyi kanıtlama kaygısı vardır.
C) Yazarın kendi kendiyle konuşuyormuş tavrı sergilemesi.
D) İçten ve samimi bir üslupla yazılması.
E) Öğretici metinlerdendir.

 4- Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (5 P)
A) Sezgicilik, varoluşçuluk ve gerçeküstücülük gibi Batılı akımların etkisi görülür.
B) Eserlerde çağdaşlaşma için önemli görülen Atatürk’ün ilke ve inkılâpları işlenmiştir.
C) Dil bakımından Fecr-i Âtî edebiyatıyla benzerlik gösterir.
D) Milleti oluşturan değerler, edebî eserlerde yer almıştır.
E) Eserlerde İstanbul’dan Anadolu’ya yönelme söz konusudur

5- Edebiyatımızda ilk gezi yazısı eserinin ve yazarının adını yazınız.  (10 P)
 Cevap : Bizim edebiyatımızda ilk gezi kitabı ünlü denizcilerimizden Seydi Ali Reis’ in Miratül-Memalik (Ülkelerin Aynası) adlı eseridir.

6- Türk edebiyatında öz şiir anlayışını sürdüren şiirin özelliklerini yazınız. (10 P)
Cevap : Şiir dili her şeyin üzerindedir.
Şiir bir biçim sorunudur. Ahenk söyleyiş tarzı, ritim, kafiye ile sağlanır.
Amaç iyi ve güzel şiir yazabilmektir.
Dilde saflaşma, sadeleşme görülür.
En değerli şey dizedir. Şairlerin kendilerine özgü bir imge düzenleri vardır.İçsel bir yaklaşımla insan anlatılır.
Güzel şiir ancak çalışarak elde edilir. Şiir emek işidir

7- “Türkçenin sadeleşmesi için çok uğraşmıştır. Eserlerinde ısrarla devrik cümleler kullanmıştır. Deneme alanında önemli eserler vermiştir. Eserleri: Günce Açarken, Diyelim, Günlerin Getirdiği, Karalama Defteri, Sözden Söze…” Bahsi geçen sanatçımız, Nurullah ATAÇ’dir. (5 P)

8- “Beş hececilerdendir. Şiirleri aşk, memleket güzelliği, vatan sevgisi üzerine kuruludur. Anadolu’yu şiirlerinde en iyi işleyen şairlerimizdendir. Gönülden Gönüle, Şarkın Sultanları, Dinle Neyden, Çoban Çeşmesi, Bir Ömür Böyle Geçti eserlerinden bazılarıdır.” Bahsi geçen sanatçımız, Faruk Nafiz ÇAMLIBEL’dir. (5 P)

9- Edebiyatımızda önemli hatıra yazarlarımızdan ikisini yazınız. (10 P)
Cevap : Ziya Paşa Muallim Naci Ahmet Rasim Halit Ziya UŞAKLIGİL  Hüseyin Cahit YALÇIN  Falih Rıfkı ATAY

Hep musiki, biraz daha musiki;
Havalanan bir şey olmalı mısra
Deli bir gönülden kalkıp gitmel
Başka göklere, başka sevdalara.

10- Paul Verlaine’in dörtlüğünde savunduğu düşünceyi bir cümleyle belirtiniz. (10 P)
Şiir, gönülden gönüle akan bir musiki gibi olmalıdır.
11- Gezilip görülen yerlerin ve oraların yazar üzerinde bıraktığı etkilerin anlatıldığı yazı türüne ne denir? (5 P)
Gezi Yazısı

Muhammed GÜLER
Türk Dili ve Edb. Öğrtmeni

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Sergüzeşt