12.Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soru ve Cevapları

4 Mayıs 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Aşağıdaki yazılı sorusu ve cevaplarını dosya halinde İNDİREBİLİRSİNİZ

“Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim,
Bir zerreciğim ki , arş’ a gebeyim
Minicik gövdeme yüklü kafdağı,
Dev sancılarımın budur kaynağı!”
Necip Fazıl KISAKÜREK

“Evreni içinde gizleyen özneyim ben”
(Hüseyin ATLANSOY)

“Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen
( Zatına çok iyi bak ; çünkü sen alemin ÖZÜ olan insansın)
Şeyh Galip
1- Yukarıdaki üç metinde anlatılmak istenen nedir?Tasavvuf anlayışıyla bağlantılı olarak yorumlayınız.(20 p)

Cevap : 1) “insan alemin özüdür ya da alemin özü insanda gizlidir. Her bireysel varlık, bütün dünya ve tanrının bir aynası gibidir; veya her biri kendi tarzında bütün kâinatı ifade etmektedir” dönemleri farklı olsa da tasavvuf ve felsefi düşünceleri ortaktır,insanın kainatın bir yansıması olduğu ve hem tanrının hem de tabiatın bir ufak numunesi olduğu ve bu yüzden değerli olduğu vurgulanmaktadır.

2)Aşağıdaki eserlerin hangi şair/yazara ait olduğunu yanına yazınız.(1×5=10 puan)
Cevap : 2) Vazgeçemediğim: ORHAN VELİ      Ayrılık Sevdaya Dahil:CEMAL SÜREYA
İntihar İlacı : HÜSEYİN ATLANSOY     Yerçekimli Karanfil:EDİP CANSEVER
Ne Yağmur… Ne Şiirler…: ATAOL BEHRAMOĞLU    Erbain: İSMET ÖZEL
Eskiden Terzi : HAYDAR ERGÜLEN     Dünyanın En Güzel Arabistanı: TURGUT UYAR
Dinle Neyden: FARUK NAFIZ ÇAMLIBEL     Şahdamar:SEZAİ KARAKOÇ

3)Aşagıdaki dörtlüğün kafiye,kafiye şeması ve rediflerini gösteriniz.(10 p)
Cevap : 3)aaab
-den:redif
-iz:tam kafiye

4) Aşağıda noktalı yerlere uygun sözcükleri yazınız.(10 puan)
Cevap : 4)MAVİ Attila İlhanın Çıkardığı dergidir
………AHMET KUTSİ TECER Aşık Veysel’ keşfeden şairdir.
…………GARİPÇİLER .İmgeye yer vermezler , basit şiiri savunurlar
………1980 sonrası şairleri……….Şiirden ideolojiyi uzaklaştırmışlardır.
…………2.YENİCİLER………………………….…..şiirde müphemliği,kapalılığı savunurlar.

5) Aşağıdaki dizelerde geçen söz sanatlarını bulunuz.(10p)
Cevap : 5)
a) Lavanta çiçeği kokan kederleri TEŞBİH : BENZETME YAPILMIŞTIR
b) Gün saltanatıyla gitti mi bir defa İSTİARE : GÜN HÜKÜMDARA BENZETİLMİŞ
c) Durgun suda dinlenen yamaçlar TEŞHİS : YAMAÇLAR İNSAN ÖZELLİĞİ KAZANMIŞ
d) ben diyorum ki ona kül olayım TELMİH : KEREM İLE ASLI HİKAYESİ HATIRLATILMIŞ
Kerem gibi yana yana……………..
e)Sularsa akmak birgün birgün birgün:TEKRİR

6) İkinci yeni akımının temsilcilerini yazınız.(en az 5 şair) Sezai Karakoç’u kısaca tanıtınız.(10 p)
Cevap : 6) SEZAİ KARAKOÇ , ECE AYHAN, TURGUT UYAR, EDİP CANSEVER, CEMAL SÜREYYA , İLHAN BERK,
Sezai Karakoç, 1933 yılında Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde dünyaya gelirAnkara Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanarak başladığı yüksek öğrenimini, 1955’te fakültenin mali şubesinden mezuniyetle tamamlar. Pek çok resmi görevde bulunur. Görevi icabı Anadolu’yu çok gezer ve birçok il, ilçeyi inceleme, tanıma fırsatı bulur. Kurucusu bulunduğu ‘Diriliş Yayınları’ ve ‘Diriliş Dergisi’ ile İstanbul’da hizmete devam eder. 1990 yılında ‘Güller Açan Gül Ağacı’ Amblemiyle Diriliş Partisini (DİRİ-P) kurar. Yedi yıl Partinin Genel Başkanlığını yürütür. Ancak 1997’de iki genel seçime girmedi gerekçesiyle parti kapatılır. Şiir, sanat ve düşünce ile yüklü hayatına, çilesine, duygu ve duyarlıklarına değinmek çok da kolay değil. Bunun için büyük bir çalışma gerekir. Kısaca, ‘şiir üslubu bakımından, az çok İkinci Yeni’ye yakın sayılsa da, şiirinde işlediği temalar, inandığı değerler bakımından şiirimizde yeni ve değişik bir sestir’ demek mümkün.
Şiir Kitapları:
Körfez (1959), Şahdamar (1962), Hızır’la Kırk Saat (1967), Sesler(1968), Taha’nın Kitabı (1968), Kıyamet Asisi (1968), Mağara veIşık (düzyazı şiirler, 1969), Gül Muştusu (1969), Zamana AdanmışSözler (1970), Ayinler (1977), Leyla ile Mecnun (1981), Ateş Dansı(1987)…
7) “ I. Yedi Meşaleciler, Verlaine, Mallerme, Baudelaire gibi Fransız şairlerini önek almıştır.
II. Yedi meşaleciler, hece ölçüsünü kullanmışlar; ancak şiirimize biçim bakımından bir yenilik getirememişlerdir.
III. Garip şiiri temsilcileri , konuşma dilinin doğallığından yararlanmışlardır.
IV. İkinci Yeniler, ahlak, erdem, dürüstlük gibi konuları topluma benimsetmek için şiiri bir araç olarak görmüşlerdir.
V. Cumhuriyet döneminde aruz tümüyle bırakılmış, halk şiiri biçimleri ve serbest şiir yaygınlaşmıştır. “
Yukarıdaki cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Bularak bilginin doğrusunu aşağıya yazınız.(10 p)
Cevap : 7) IV. Cümlede verilen bilgi yanlıştır. Doğrusu Şöyle olmalıdır: ”İkinci Yeniler, ahlak, erdem, dürüstlük gibi konuları topluma benimsetmek için şiiri bir araç olarak görmemişlerdir”

8) Aşağıdaki parça aşağıdaki edebi topluluklardan hangisine ait olabilir?(10 p )
Şu anda dışarda yağmur yağıyor
Ve bulutlar geçiyor aynadan
Ve bu günlerde Melihle ben
Aynı kızı seviyoruz
A)Toplumsal gerçekçiler
B)I.Yeni(garipçiler)
C)II.Yeni
D)Yedi Meşaleciler
E)Maviciler

9) Aşağıdakilerden hangisinde sanatçı ve temsil ettiği topluluk yanlış eşleştirilmiştir?(10 p)
A) Oktay Rıfat – Birinci Yeni
B) İsmet Özel – 1980 Sonrası Şiir
C) Kenan Hulusi Koray – Yedi Meşale
D) Rıfat Ilgaz-Toplumcu Gerçekçi
E) Edip Cansever – İkinci Yeni

Fatih BAYNAL

Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmeni

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Araba Sevdası Özeti