Halit Fahri Ozansoy

25 Haziran 2013 tarihinde tarafından eklendi.

HALÎT FAHRİ OZANSOY( 1891 – 23 Şubat 1971 )
Galatasaray Lisesi mezunu olan Halit Fahri, Muğla ve İstanbul’un çeşitli liselerinde edebiyat öğretmenliği yaptı. Servet-i Fünûn şairleri ile Fransız edebiyatına hayranlık duyan bir genç olarak ilk şiirini 1912 yılında yayınladı. 1917 – 1918 yıllan arasında, aynı nesilden pek çok yetenekli genç gibi Gökalp’in etkisi ile hece veznini kullanmaya başladı. Daha sonralan hecenin beş şairi arasında sayılan Halit Fahri’de diğer arkadaşlan gibi (Orhan Seyfi, Yusuf Ziya, Faruk Nafiz, Enis Behiç) aruza hakim iyi bir şairdi. Heceyi bizim millî ve estetik veznimiz olarak değerlendiren Halit Fahri “her büyük şairin 65’i de kendisi ile birlikte yaşar ve gider.” görüşündedir. O da diğer heceye geçen şairler gibi bu vezni sadece millî endişelerle kullanmadı. Aynı zamanda Tüıkçenin bünyesine uygun, müzikalitesi olan bir şiir dilinin oluşması için gayret sarfetti.

Şiirlerinde maziye bağlılık ve gençlik hatıraları kuvvetle hissedilen Halit Fahri, “tedirgin ve karamsar ruh halinin şairi” olarak tanındı. Ölüm temasını sıkça işledi. Aşkın ön plâna çıktığı şiirlerinde ayrılığın hüznünü vurguladı. Telif bir tiyatro eseri olan Baykuş’ta da insanın bilinmeyen güçler ve ölüm karşısındaki çaresizliğini işledi. Bu eser, tiyatro edebiyatımızda kendisine önemli bir yer edindi.
Halit Fahri Ozansoy’un basılmış eserleri şu adları taşır : Şiir kitapları : Rüya (1912), Cenk Duyguları (1917), Efsaneler (1919), Bulutlara Yakın (1920), Zakkum (1920), Gülistanlar, Harabeler (1922), Paravan (1929), Balkonda Saatler (1929), Sulara Dalan Gözler (1936), Hep Onun İçin (1962), Sonsuz Gecelerin Ötesinde (1964). Tiyatro Eserleri ; Baykuş (1916), ilk Şair (1923), Sönen Kandiller (1926), Nedim (1932), On Yılın Destanı (1933), Ali Baba Yahut Kırk Haramiler (1936), Oyuncaklar (1936), Fatma’nın Dileği (1938), Nesrin’in Üç Elbisesi (1939), Bir Dolaptır Dönüyor (1958), İki Yanda (1970). Romanları ; Aşıklar Yolunun Yolcuları (1939), Sulara Giden Köprü (1939), Yol Geçen Hanı (1946). Aynca edebiyat nazariyatı, edebiyat tarihi, tiyatro incelemeleri ve çeviriler olmak üzere bir çok basılmış eseri de bulunmaktadır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat Özet