7. Sınıflar Türkçe Dersi 2. Dönem 3. Yazılı Sorusu ve Cevap Anahtarı (Ortak)

14 Ocak 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Aşağıdaki yazılı sorusu ve cevaplarını dosya halinde İNDİREBİLİRSİNİZ.

1-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde azımsama anlamı vardır?
a-Büyümüş de adam olmuş!
b-Sen kim, öykü yazmak kim!
c-Sana bu kadarcık mı para verdi?
d-Sen futboldan ne anlarsın!

2-Aşağıdakilerden hangisinde benzetme yapılmamıştır?
a-Yılan gibi kıvrılan yolların sonu gelmiyordu.
b-Kurabiyeler taş gibi oldu.
c-Çocukların sesleri, kuş cıvıltılarını andırıyordu.
d-Keskin ayaz hepimizi hasta etti.

3-“Gece olsun, gündüz olsun, ne zaman gelirseniz gelin, bu upuzun yeşil kavakların, bitmek bilmeyen hışırtısıyla, bir mırıltıyla salındıklarını görürsünüz.”
–Bu cümlede aşağıdaki duyulardan hangilerine ait ayrıntılara yer verilmiştir?
a-görme- işitme b- görme-tatma
c-koklama- işitme d- işitme- dokunma

4- Öküzün boynuzuna konan sivrisinek sormuş:
 Sana ağır gelmiyorum ya?
Öküz:
 Sen orada mıydın?
–Yukarıdaki diyalogda aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yapılmıştır?
a- Benzetme b-Konuşturma
c-Betimleme d-Abartma

5-Aşağıdaki cümlelerin hangisi “çalışmakla” ilgili değildir?
a-Azıcık aşım, ağrısız başım.
b-Çalışanın yatanda hakkı vardır?
c-Karıncadan ibret al; yazdan kışı karşıla!
d-İşleyen demir ışıldar.

6- 1.Kafesteki kuş ötüyor. 2.Kağıdı kırıştırmadan uzat.
3.Yağın cızırtısı kesildi. 4.Kuşların cıvıltısı parkı kaplamıştı.
— Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde yansıma sözcük yoktur?
a- 1 – 2 b- 2 – 3
c- 1 – 3 d- 2 – 4

7- 1.Ağır yemekler sağlığa zararlıdır.
2.Ağır adımlarla yürüyordum.
3.İçerinin havası çok ağırdı.
4. Ağır kış şartlarıyla mücadele ediyoruz.
— “ağır” sözcüğünün hangi anlamı yukarıdaki cümlelerde kullanılmamıştır?
a- yavaş b- zor c- sindirimi güç d- tehlikeli

8- ∆ Dershanede salı günleri etüt yapılmıyor.
Ο Çalıkuşu romanı dizi film olarak çekilmişdi.
▼Kurtuluş savaşı, en büyük zaferlerimizdendir.
◊ Öznur 20 ağustos 2008’de doğdu.
–Yukarıdaki işaretlerin bulunduğu cümlelerin
hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?
a- ∆ b- ∆ c- ▼ d-◊

9- 1.Ankara (:) İstanbul ve Bursa’dan daha güzeldir.
2.Ayşe’yi (-) en iyi arkadaşımı(-) gördüm.
3.Babam (:) “Yüzümüzü kara çıkarma!” dedi.
4.Köyümü(,) doğup büyüdüğüm yeri(,) özledim.
–Hangi cümlelerdeki parantezle belirtilen noktalama
işaretleri aynı görevde kullanılmıştır?
a- 1-4 b- 1-3 c- 2-3 d- 2-4

10- Okulumuzun 7. sınıf öğrencilerinden hangisinin
söylediği cümlede zıt anlamlı sözcükler bir arada
verilmemiştir?
a- Leman: Hayatta zor işler de var, kolay işler de.
b- Esma: Az ve öz konuşan olmak zor.
c-Yunus: Alan el olmak, veren el olmaktan zordur.
d- Büşra: Tok ne bilir acın halini!

a-Leman b-Esma c- Yunus d- Büşra

11- 1
2
3
4

–Ebru yukarıdaki çekmecelerden içinde somut sözcük
bulunan çekmeceyi açacaktır.Hangi çekmeceyi
açmalıdır?
a- 1 b- 2 c- 3 d- 4

12-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek-fiilin görevi
farklıdır?
a- Salonun süsü çiçeklerdir.
b- Arkadaşımın babası terziymiş.
c- Her sabah bu yoldan geçiyordu.
d- Türküm, doğruyum , çalışkanım.

13-Aşağıdakilerin hangisinde bir zaman kaymasından
söz edemeyiz?
a- Yarın mutlaka burada olacağım.
b-Seneye Ankara’ya gidiyorum.
c- Geçen gün Burcu markette Cansu ile karşılaşır.
d- Her akşam buradan geçiyor.

14- İş işten geçti artık…….
Yukarıdaki cümlenin aşağıdakilerden hangisiyle
tamamlanması uygun düşmez?
a) gelse de olur gelmese de.
b) belki kendisine yardım edebiliriz.
c) kurtulma ümidi kalmadı.
d) yetişsek de bir şey yapamayız.

15-. “ Karacaoğlan (1606-1698) halk şiirimizin en
kuvvetli saz şairlerindendir. Adana’nın Bahçe
ilçesinin Farsak köyünde doğmuştur. Yaşadığı
çevreyi ve insanları çoşkun bir şekilde anlatmıştır.”
Cümleleriyle başlayan bu yazının türü ne olabilir?
a) Söyleşi b) Anı c) Biyografi d) Deneme

16- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tanımlama” yapılmıştır?
a-Başarılı olmanın birinci şartı kendine güvenmektir.
b- Gençliğin değeri yaşlılıkta bilinir.
c-Gezi yazıları, kuvvetli bir gözlem ile sağlam bilgiye dayanmalıdır.
d- Buz , donarak katı duruma gelmiş sudur.

17-. “Okuma kültürü küçük yaşlarda edinilir.Çocuğa daha iki üç yaşlarında iken, bol bol resimli kitaplar göstererek bu resimleri bıkmadan bir bir anlatarak, yine kitaplardan kısa kısa öyküler, masallar okuyarak, onlarda kitaba karşı bir merak uyandırmak gerekir.”
Parçada aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?
a-Yaş günlerinde çocuklara kitap armağan edilmeli.
b) Çocuklara resimli kitaplardan öyküler okunmalı.
c-Okuma alışkanlığı küçük yaşlarda kazanılır.
d-Kitaplardaki resimler bıkmadan anlatılmalı

18-“Etmek” yardımcı fiili ile aşağıdaki kelimelerden hangisini birleştirirsek diğerlerine göre değişik bir yazım oluşur ?
a- Ret b- Kabul c-Yardım d- Yolcu

19- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ayrıntılı olarak” anlamı vardır?
a-Tayfalar ikide bir gökyüzüne bakıp konuşuyorlardı.
b- Bene verilen her işi titizlikle yaparım.
c- Çocuk, bilgisayar oyunlarından çok hoşlanıyordu.
d- Bu yöreyi her yönüyle tanısam iyi olur.

20- Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük, diğerlerine göre daha genel anlamlıdır?
a-Köpek, en sadık hayvandır.
b-Çocuğu ısıran köpek hala bulunamadı.
c-Köpeğime “Karabaş” adını koydum.
d-Zavallı köpek sabaha kadar inledi.

21- Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?
a-Onun için kara gün dostudur, derler.
b-Okul yıllarında ateşli edebiyat söyleşileri yapardık.
c-Karanlığın yavaş yavaş kaybolduğu saatlerdi; yapayalnızdım.
d-Hayallerinin gerçekleşmesi için hiçbir umut ışığı kalmamıştı.

22- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir değerlendirme yapılmıştır?
a- Yazılarını, akıcı, doğal ve etkileyici bir anlatımla
kaleme almış.
b- Son kitabında İstanbul’un 1920’lerdeki yaşantısını
anlatmış.
c- Evliya Çelebi’nin anlattığına göre bu yer surlarla
çevriliymiş.
d- Hakan Bey, Çamlıca Lisesi’nde beş yıl edebiyat
öğretmenliği yapmış.

23- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir önyargı
vardır?
a- Bu işinde de başarılı olamaz.
b- Aldığın olumsuz eleştirilere kızmamalısın.
c- İlginç davranışlarıyla herkesin dikkatini çekti.
d- Yorgun gözlerinden uyku akıyordu.

24- Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir öneri içermektedir?
a- Hangi şiiri okuyacak acaba, merak ettim.
b- Çocuğun gelişiminde çevrenin payı çok büyüktür.
c-Eleştirmenlikte iyi bir yere gelmek istiyordu.
d-Şiir okurken noktalama işaretlerine dikkat etmelisiniz.

25- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, fiile eklenen -mış, -miş, -muş eki cümleye “başkasından du¬yulma, aktarılma” anlamı katmaktadır?
a- Az ışıkta okuyorsun gözlerin kanlanmış.
b- Ayşe dün sinemaya gitmiş; ama filmi beğen¬memiş.
c– Çok yorulmuşsun dinlenmen gerek.
d- Soğuktan dudakların çatlamış; biraz krem sür.

Puan Dağılımı: Her bir soru 4 puan değerindedir.
CEVAPLAR: 1C, 2D,3A 4B 5A 6A 7D 8B 9D 10B 11D 12C 13A 14B

15C 16D 17A 18A 19D 20A 21C 22A 23A 24 D 25B

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
İNTİBAH