8. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soru ve Cevapları‏

7 Mayıs 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Aşağıdaki yazılı sorusu ve cevaplarını dosya halinde İNDİREBİLİRSİNİZ

1: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde söyleyenin duygusu da söz konusudur?
  A) ”Yalnız Efe” yi çocukluğumda okumuştum.
 B)   Yazdığı öyküleri dergilere gönderiyormuş.
 C)   O konuşunca herkes susar ve onu dinlerdi.
 D)   Zavallı çocuğa kimse yardım etmedi.

2: ’’Yüklem, bir kelimeden oluşabileceği gibi kelime grubundan da oluşabilir.’’  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna örnek vardır?
A)  Romanın kahramanı, genç bir doktordu.
B)  İnsan, hep mutlu olmayı sever.
  C)  Ali, dün okuldan kovulmuş.
  D)  Gözümüz yine onu arıyordu.

3:  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “neden-sonuç” ilişkisi yoktur?
 A)  Yağmurların çok yağması yüzünden  bu yıl,     buğday az oldu.
B)  Çok bağırmaktan sesi kısıldı.
 C)  Rüzgarın esmesiyle her taraf toz duman oldu.
D)   O, geleneklerine bağlı biridir.

4: “Bir milletin   terbiyesi   sokaktaki davranışından anlaşılır. Sokaklarda kötü olaylar oluyorsa, bunlar evlerin içinde de oluyor demektir. İnsan yaşadığı şehrin sokaklarını iyi tanımalıdır.”
      Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı hangisidir?
A) Sokak hayatı ev hayatından izler taşır.
B) Sokak, bir ulusun ahlakının aynasıdır.
C) İnsan yaşadığı şehrin sokaklarını iyi tanımalıdır.
D) Sokakta da yapmakla yükümlü olduğumuz şeyler vardır.

5: “Edebiyat türlerinin en zorudur şiir. Başta kolay gibi görünür şiir yazmak. Dizeleri alt alta dizip ölçülü, uyaklı sözler kullanınca, şiirin bam teline dokundum sanır yeni şair. Bilmez ki düzgün yazılmış her dize ne büyük çabaların, ne uzun zamanların işidir!”
   Paragraftan hangisi çıkarılamaz?
A) Ölçü ve uyağın şiirin özelliklerinden biri olduğu
B) Şiirin sade ve anlaşılır olması gerektiği
C) Şiirin zor üretilen bir edebiyat türü olduğu
D) Yeni şairlerin şiir üretmeyi kolay bir iş sandığı

6: “Durmadan radyo ve televizyon seyrettiğim için ders çalışamıyorum.” cümlesindeki “anlatım bozukluğu” nasıl giderilebilir?
A) “çalışamıyorum” yerine “çalışmıyorum” getirerek
B) “seyrettiğim” yerine “izlediğim” getirerek
C) “ve” bağlacı cümleden atılarak
D) “radyo” sözcüğünden sonra “dinlediğim” getirilerek

7: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama ve yazım yanlışlığı yapılmamıştır?
A) Art arda gelen misafirlerle ev dolup taştı.
B) Yaramaz çocuk birdenbire vazoyu kırmasınmı!
C) Babasına yada annesine asla kızamazdı ki!
D) Simitcinin sesi tüm sokağı doldurmuştu.

 8: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmamıştır?
A) Hastanın durumu gün geçtikçe iyileşiyordu.
B) Hiçbir insan böyle yaşamaktan zevk almazlar.
C) İnsanlar her zaman başkalarını da düşünmek zorundadır.
D) Kardeşim ve ben okula geç başladım.

 9: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “belli etmeden dinlemek” anlamında bir deyim kullanılmıştır?
A) Kulağı tetikte radyo haberlerini bekliyordu.
B) Misafirin anlattıklarına kulak kesilmişti.
C) Hem çalışıyor  hem de konuşulanlara kulak kabartıyordu.
D) Babam konuşunca herkes kulak verirdi.

10:  Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumsuzdur?
A) Ben sorumluluklarımı bilmiyor değilim.
B) Anlattıklarından haberdar değilim.
C) Anlattıklarını anlamıyor değilim.
D) Ayşe,buraya doğru geliyor.

11: “Bu kitap okurların düşüncelerini allak bullak etmişti.”
   Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
A) Özne – nesne – yüklem           B) Özne – yüklem
C) Özne – zarf tümleci – yüklem  D) Nesne-yüklem

12: “İşte çocukların dostu geldi! Dün akşamdan beri lâpa lâpa  kar yağıyor. Sanki gökten pamuklar dökülüyor. Bu sabah da okulda ,karın pencerelere serpilişini, çerçevelerin dibine birikmesini sevinçle seyrettik. Öğretmen de bakıyor ,elini ovuşturuyordu. Hepimiz kartopu oynamayı, sular buz tutunca üzerinde kaymayı ,sonra da eve dönüp ocağın başında ısınmayı düşünüyorduk.”
   Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir?
A) Çocukların karı çok sevdiğinden
B) Karın birçok eğlence olanağı yarattığından
C) Çocukların hastalanmasına yol açtığından
D) Çocuklara mutluluk verdiğinden

13: Aşağıdakilerin hangisinde kısaltmaların yazımıyla ilgili bir yanlışlık vardır?
 A)  Bu dergi, TÜBİTAK’ın desteğiyle çıkıyor.
 B)  Kırtasiyemizde UNICEF’’in hazırlattığı kartlar    da var.
C) Teknisyen olan kardeşim, MTA’da çalışıyor.
D) İTÜ’nin bahar şenlikleri çok görkemliydi.

14: Aşağıdaki   cümlelerin   hangisinde “varsayım” söz konusudur?
A) Kitabın son baskısı yüz bin liraydı.
B) Diyelim ki İzmir’e gittin.
C) Bana göre en iyi insan, okuyan insandır.
D) Küçük Ağa romanı Huzur romanından daha etkilidir.

15: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yakınma” söz konusudur?
A) Bir de, aldığı gibi getirmeyi öğrense!
B) O geldiği gibi gitmeyi de biliyor.
C) Konuştuğu gibi yazmak için çok özen gösteriyor.
D) Çalışmayı sevdiği gibi eğlenmeyi de seviyor.

16:  “Bozkırlarda ürün tırnakla kazınarak alınır.Saban işlemez topraklar,deve dikeninden ve iki santimlik otlardan başka bir şeyi üzerlerinde yaşatmak istemezler, susuzluktan yanan göğüslerini,çırılçıplak gökyüzüne açmak isterler.”
<     Yukarıdaki paragrafta kişileştirilen varlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gökyüzü
B)  Saban
C) Deve dikeni
D) Toprak

17: “Işık” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A) Işık yeterli gelmezse ,ders çalışamazsın.
B) Tüm ülkede aynı anda ışıklar söndü.
C) Işık hızıyla yapılan aletler yapıldı.
D) En güzel ışık Atatürk ilkeleridir.

18: Aşağıdakilerin hangisinde “zor durumda kalmak” anlamında bir   deyim kullanılmıştır?
A) Dün akşam aldığı bir haberle etekleri tutuştu.
B) Bu kadar yürümekten ayaklarıma kara sular indi.
C) Yine iki ayağımı bir pabuca soktular.
D) Sorular üzerine, alnında boncuk  boncuk  terler birikmişti.

19: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçişli olduğu halde nesne almamış bir fiil kullanılmıştır?
A) Kitapları raflara yerleştirdim.
B) Şimdi geliyorum, beni bekleyin.
C) Bana, gezide çektirdiği fotoğrafları gösterdi.
D) Bütün gün bekledim.

20: Kişilerin bir ülkeden diğerine, bir bölgeden diğerine göçme sebepleri sayısız denecek kadar çok ve karmaşıktır.Geleneksel olarak ekonomik faktör etkileyici olmuştur. Örneğin göçebelerin daha iyi yiyecek, işçilerin daha iyi iş, ailelerin maddi olarak yaşam standartlarını geliştirmek için göç ettikleri söylenebilir.
     Paragrafta hangi soruya cevap verilmek istenmiştir?
A) Göç her ülkede insanları olumsuz mu etkiler?
B) Göç etmenin sebepleri neler olabilir?
C) Göçebe insanların yaşayışları nasıldır?
D) Göçün insan üzerindeki etkileri nelerdir?

21: Aşağıdakilerin hangisinde fiilimsi vardır?
A) Uçun kuşlar uçun doğduğum yere.
 B)  Şimdi dağlarında mor sümbül vardır.
 C)  Ormanlar koynunda bir serin dere.
 D)  Dikenler içinde sarı gül vardır.

22:  “Havuzun beri ucunda mendil gibi yelkenleri, kalemi andıran ince uzunca kürekleri ve içinde bonmarşe oyuncağına benzeyen adamlarıyla yarım metrelik kadırga…” cümlesindeki benzetmelerle ilgili hangisi yanlıştır?
A) Yelkenler mendile benzetilmiş..
B) Kürekler kaleme benzetilmiş.
C) Adamlar bonmarşe oyuncağına benzetilmiş.
D) Kadırga metreye benzetilmiş.

23: Aşağıdakilerden hangisinde yan cümlecik zarf tümleci göreviyle kullanılmamıştır?
 
A) Sanatçı sorunları anlatırken olayları kişilerden kopuk biçimde ele alamaz.
 B) Yazarın üslubunu sayfalar ilerledikçe çok daha iyi kavrayabiliyoruz.
C) Belirli bir dönemin değerlendirilmesinde kişilerden yola çıkılması yanlış sonuçlar doğurabilir.
D) İkinci bölümden sonra roman öyle sürükleyici bir hal alıyor  ki bitirmeden elinizden bırakamıyorsunuz.

24: Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemine göre farklıdır?
 A) Çayırlar çiçekte ben yoldayım.
 B) Sarmış vadileri karlı belleri.
 C) Çoruh Kopdağı’nın yokuş türküsüdür.
 D) Durudur ömrü; ben nicedir seldeyim.

25: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir fiilimsi kullanılmıştır?
A) Sınav günü yaklaştıkça heyecanı artıyordu.
 B) Sevdiği insanları her zaman arar, sorar.
C) İçeride tanıdık kimse yoktu.
 D) Bizim düşünen insanlara ihtiyacımız var.

 26:   1-  Dilenci bir olsa şekerle beslenir.
2-  Gülü seven dikenine katlanır.
3-  Kedinin boynuna ciğer asılmaz.
4-  Denize düşen yılana sarılır.
   Numaralanmış atasözlerinden hangilerinin yüklemi edilgen çatılıdır?
A) 1 – 3
B) 2 – 3
C) 1 – 4
D) 2 – 4

27:  Aşağıdaki  cümlelerin  hangisinde “gerçekleşmemiş beklenti” söz konusudur ?
A)      Ödevimi vaktinde  bitireceğimi  sanıyordum.
B)      Bu sınavdan iyi not alabilirim.
C)      Haftaya sınav sonuçları açıklanabilir.
D)      Maçın çekişmeli geçeceğini umuyorum.

28: Aşağıdaki cümlelerden hangisi “önyargı” bildirmektedir?
A)   Bir pamuk şekerini andırıyor bulutlar.
B)   Gül bahçesine varmak isterken yolundaki papatyaları ezdin.
C)   Gidiyorum, bütün aşklar yüreğimde.
D)   Sen iki ay sonra da gelmezsin.

29: Yeni sözcükler uydururken veya eski Türkçe sözcükleri diriltmeye çalışırken dikkatli olmak gerekir. Araştırıcı, anlayışlı bir şekilde eğilmek zorundadır konuya. Yoksa, yerinde uydurmaya ve yerinde zorlamaya muhtaç olmayan ve yabancı otlar gibi kendi kendine boy atan ot tarlasına döner dil.
  Bu parçanın anlatımında aşağıda kilerin hangisi ağır basmaktadır?
  A) Örneklendirme
B) Açıklama
  C) Tartışma
D) Tanımlama

30: Ege Bölgesi’nde nüfus artışı, Türkiye ortalamasının biraz üzerindedir. Bölge genelinde kent nüfusundaki artış, kır nüfusundaki artıştan fazladır. Kent nüfus artışı ortalama binde 32 iken, bu değer kırsal alanlarda binde 14 dolayındadır. Bu durum, bölgenin kırsal alanlarından şehirlere doğru az da olsa bir göçün olduğunu ortaya koymaktadır.
   Bu parçanın anlatımında, aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır?
A) Açıklama
B) Betimleme
C) Öyküleme
D) Tartışma

Cevap anahtarı :
1: D
2:A
3:D
4:B
5:B
6:D
7:A
8:C
9:C
10:B
11:A
12:C
13:D
14:B
15:A
16:D
17:D
18:C
19:D
20:B
21:A
22:D
23:C
24:B
25:A
26:A
27:A
28:D
29:C
30:A

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
FELATUN BEY İLE RAKIM EFENDİ