8. Sınıflar Türkçe Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sorusu ve Cevap Anahtarı (A)

3 Şubat 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Aşağıdaki yazılı sorusu ve cevaplarını dosya halinde İNDİREBİLİRSİNİZ.

İNANMAK
İnanmış milletlerin dünyasında yaşıyoruz. Biz Kurtuluş Savaşı’na inandığımız için kazandık. Samsun’a ayak basan Mustafa Kemal’i kim bekliyordu yokluktan başka? Fakat O,bütün bu yokluklar içinde bir varlığa inanmıştı:Türk milletinin varlığına.
Bu gün,bir haftada bir vatan kül eden dünya cehennemi ortasında, bizi dimdik ayakta tutan da bu inanıştır.Kendimize inanış.
İnanmayan milletlerin adı,bir mezar kitabesi gibi,yalnız eski dünya haritası üzerinde duruyor.
İnanmak!..Her okuma çağına giren çocuğu,bu iman seferberliğine sokmalıyız.Ana,baba,öğretmen,yazar hepimize düşen tek vazife budur: Ona büyük bir millet çocuğu olduğunu,tarihi ve coğrafyasıyla öğretmek. (Yusuf Ziya ORTAÇ)

Soru 1.Mustafa Kemal’i karşılayan nedir?Onu başarıya ulaştıran hangi inanıştı? ( 10 puan )

Soru 2.Metne göre inanmayan milletlerin sonu nedir,açıklayınız? ( 10 puan )

Soru 3.Metne göre hepimizin en büyük görevi ne olmalıdır,açıklayınız?( 10 puan )

Soru 4.Metinde düşüncenin yönünü değiştiren cümleyi yazınız.( 5 puan )

Soru 5. “İNANMAK” adlı metinde geçen altı çizilmiş eylemsilerin türlerini aşağıdaki tabloda X ile işaretleyiniz. (10 puan )

Eylemsi(fiilimsi) Ad  eylem Sıfat eylem Zarf eylem
inanmış
basan
İnanmak
olduğunu
öğretmek

Soru 6. Aşağıdaki paragrafta geçen yazım yanlışlarının olduğu sözcükleri
Yuvarlak içine alınız.( 10 puan )
Uzakdan seçmeye başladığımız da ilk gözüme çarpan kilise ve çanı olmuştu.Bir az uzağında ise caminin minaresi yükseliyordu gök yüzüne.
Herkez neredeydi? Köy o kadar ilginçki…Yanlız derede yüzen çocukların seslerini duyuyoruz. Bu hataya ilk gelişimizdi.Hasan Amcamın çiftliğine gidiyoruz.Bir kaç gün kalacaktık.

Soru 7. Aşağıdaki cümlelerde yay ayraç içine D”doğru” veya Y“yanlış” yazınız. ( 10 puan )
( ) “Kutuplardaki buzların erimesiyle deniz seviyesi yükseliyor.“öznel yargılı bir cümledir.
( ) “Okula onu görmeye gittim.”cümlesinde amaç-sonuç ilişkisi vardır.
( ) “Acele ettiği için eli ayağın dolaşıyor.”cümlesinde neden-sonuç ilişkisi vardır.
( )”Çocuk futbolda oldukça başarılı.”cümlesi nesnel yargı taşır.
( ) “ Kuş beni çoban sanmış/Aldatıp kandıracak.”dizelerinde benzetme vardır.

Soru 8.Aşağıdaki cümleyi oluşturan sözcüklerden hangisi fiilimsi özelliğini kaybederek adlaşmış sıfat olmuştur? ( 5 puan )
”Bu hafta sonu yağmur yağmadan yakacakları kömürlüğe taşıyacağız.”
………………………………….

Soru 9.”Atatürk’ü Anma Haftası”ile ilgili olarak bir konuşma metni yazınız.( 30 puan )

Başlık,plan :5 ,yazım-noktalama:5 konuyu anlama-ifade etme becerisi:10 ,dil-anlatım,özgünlük:10

YANIT ANAHTARI

İNANMAK
İnanmış milletlerin dünyasında yaşıyoruz. Biz Kurtuluş Savaşı’na inandığımız için kazandık. Samsun’a ayak basan Mustafa Kemal’i kim bekliyordu yokluktan başka? Fakat O,bütün bu yokluklar içinde bir varlığa inanmıştı:Türk milletinin varlığına.
Bu gün,bir haftada bir vatan kül eden dünya cehennemi ortasında, bizi dimdik ayakta tutan da bu inanıştır.Kendimize inanış.
İnanmayan milletlerin adı,bir mezar kitabesi gibi,yalnız eski dünya haritası üzerinde duruyor.
İnanmak!..Her okuma çağına giren çocuğu,bu iman seferberliğine sokmalıyız.Ana,baba,öğretmen,yazar hepimize düşen tek vazife budur: Ona büyük bir millet çocuğu olduğunu,tarihi ve coğrafyasıyla öğretmek. (Yusuf Ziya ORTAÇ)

Soru 1.Mustafa Kemal’i karşılayan nedir?Onu başarıya ulaştıran hangi inanıştı? ( 10 puan )
Yokluktur,onu başarıya ulaştıran Türk milletine olan inancıdır. 5+5

Soru 2.Metne göre inanmayan milletlerin sonu nedir,açıklayınız? ( 10 puan )
Kendine inanmayan milletlerin sonu yok oluştur.Sadece eski dünya haritasında isimleri kalır.Sadece tarihi anlatırken hatırlanır. 5+5

Soru 3.Metne göre hepimizin en büyük görevi ne olmalıdır,açıklayınız?( 10 puan )
Anne,baba,öğretmen,yazar olarak görevimiz her okuma çağına giren çocuklarımıza millet olarak kendine inanmayı öğretmektir.

Soru 4.Metinde düşüncenin yönünü değiştiren cümleyi yazınız.( 5 puan )
Fakat O,bütün bu yokluklar içinde bir varlığa inanmıştı:Türk milletinin varlığına.

Soru 5. “İNANMAK” adlı metinde geçen altı çizilmiş eylemsilerin türlerini aşağıdaki tabloda X ile işaretleyiniz. (10 puan )2+2+2+2+2

Eylemsi(fiilimsi) Ad  eylem Sıfat eylem Zarf eylem
inanmış          X
basan          X
İnanmak           X
olduğunu         X
öğretmek           X

Soru 6. Aşağıdaki paragrafta geçen yazım yanlışlarının olduğu sözcükleri
Yuvarlak içine alınız.( 10 puan ) 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1
Uzakdan seçmeye başladığımız da ilk gözüme çarpan kilise ve çanı olmuştu.Bir az uzağında ise caminin minaresi yükseliyordu gök yüzüne.
Herkez neredeydi? Köy o kadar ilginçki…Yanlız derede yüzen çocukların seslerini duyuyoruz. Bu hataya ilk gelişimizdi.Hasan Amcamın çiftliğine gidiyoruz.Bir kaç gün kalacaktık.

Soru 7. Aşağıdaki cümlelerde yay ayraç içine D”doğru” veya Y“yanlış” yazınız. ( 10 puan ) 2+2+2+2+2
( Y ) “Kutuplardaki buzların erimesiyle deniz seviyesi yükseliyor.“öznel yargılı bir cümledir.
( D ) “Okula onu görmeye gittim.”cümlesinde amaç-sonuç ilişkisi vardır.
(D ) “Acele ettiği için eli ayağı dolaşıyor.”cümlesinde neden-sonuç ilişkisi vardır.
(Y )”Çocuk futbolda oldukça başarılı.”cümlesi nesnel yargı taşır.
( Y ) “ Kuş beni çoban sanmış/Aldatıp kandıracak.”dizelerinde benzetme vardır.

Soru 8.Aşağıdaki cümleyi oluşturan sözcüklerden hangisi fiilimsi özelliğini kaybederek adlaşmış sıfat olmuştur? ( 5 puan )
”Bu hafta sonu yağmur yağmadan yakacakları kömürlüğe taşıyacağız.”
…yakacak……………………………….

Soru 9.”Atatürk’ü Anma Haftası”ile ilgili olarak bir konuşma metni yazınız.( 30 puan )

Başlık,plan :5 ,yazım-noktalama:5 konuyu anlama-ifade etme becerisi:10 ,dil-anlatım,özgünlük:10

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
CEZMİ ÖZETİ