8. Sınıflar Türkçe Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sorusu ve Cevap Anahtarı (B)

3 Şubat 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Aşağıdaki yazılı sorusu ve cevaplarını dosya halinde İNDİREBİLİRSİNİZ.

YOLCULUK
Niğde’ye yaklaşıyorduk. Yanımda oturan bir Niğdeli, şehrin eteğini saran ağaç kümeleri arasında pek iyi seçemediği bir noktayı işaret etti:
Faruk Nafiz’in Han’ı, dedi.
Yol arkadaşımın bana gösterdiği bina, Faruk Nafiz’in unutulmaz “Han Duvarları” şiirinde tasvir ettiği handı.Kıyafetinden anlaşıldığına göre Niğdeli arkadaş bir esnaf,yahut işçiydi.Böyle olmakla beraber “Han Duvarları”nı biliyordu.Güzel şiirin kudreti, iyi yazılmış bir manzum hikaye, koskoca bir hanı asıl sahibinden alıyor, Faruk Nafiz’e mal ediyordu.
Bu seyahat, artık yolculuktan usandığım bir zamana rastlamış olmakla birlikte, beni atlı karıncaya binmiş bayram çocuğu gibi eğlendiriyordu. Otoray akıp giderken önümüzdeki yola bakıyordum.Bazen de arkaya geçerek akşam ışıklarıyla sararıp kızaran ovalara bakıyordum. Yeni icat yalnız manzaraları değiştirmekle kalmıyor; duygularımızı, görüş tarzınızı da etkiliyor.

Soru 1.Yazar yol arkadaşının mesleği hakkında nasıl bir tahminde bulunuyor,neye şaşırıyor?(10 puan )

Soru 2. “Faruk Nafiz’in Han’ı” sözünden ne anlıyorsunuz?(10 puan )

Soru 3.Metnin türü nedir, niçin?( 10 puan )

Soru 4. “YOLCULUK”adlı metinde geçen altı çizilmiş eylemsilerin türlerini aşağıdaki tabloda X ile işaretleyiniz. (10 puan )

Eylemsi(fiilimsi) Ad  eylem Sıfat eylem Zarf eylem
oturan
seçemediği
Olmakla
giderken
değiştirmek

Soru 5.” İsim fiiller fiilimsi özelliğini kaybederek bir varlığın ismi olarak kullanılabilir.”Aşağıdaki cümlede geçen hangi sözcük bu açıklamaya uygundur? ( 5 puan )
İnsanları dinleyip onların görüşüne saygı duymalıyız.
………………………………………

Soru 6.Aşağıdaki cümlelerde yay ayraç içine D”doğru” veya Y“yanlış” yazınız. ( 10 puan )
( ) “Leylek yaz mevsiminin kuşu değil,bizzat yazdır.“nesnel yargılı bir cümledir.
( ) “ Kuş beni çoban sanmış/Aldatıp kandıracak.”dizelerinde kişileştirme vardır.
( ) “Kedi kayboldu evi fareler bastı.”cümlesinde neden-sonuç ilişkisi yoktur.
( )”Elinizdeki kitap bir üniversitelinin okul hayatı boyunca çektiği sıkıntıları anlatmaktadır.”cümlesi öznel yargı taşır.
( ) “Çorbada benim de tuzum olsun diye buralara geldim.”cümlesinde amaç-sonuç ilişkisi vardır.

Soru 7. Aşağıdaki paragrafta geçen yazım yanlışlarının olduğu sözcükleri yuvarlak içine alınız.( 10 puan )
edebiyatımızda köye yönelik romanın yaban’dan önce de yazıldığı ileri sürülmüştür. Daha sonraları, Cumhuriyet dönemi yazarları içinden bir kısmı, geldikleri kökene bağlı kalarak ”köy romanı” çığrını açmışlardır. Yaban’ın köy gerçeklerine yaklaşmadığını, köylüye dıştan baktığını, onun gerçekden birköy romanı olmadığını söyleyenler çıkmıştır.Ancak biz de dıştan bir gözlemle de olsa ve aydın duyarlılığı içinde sorunları ele alsada, Türk Köyünün gerçekleri , ilk kez Yaban’da elealınmıştır. Aydın-halk arasında ki uzaklığa ilk neşteri vuran Yakup Kadri Karaosmanoğlu’dur.

Soru 8.Metinde düşüncenin yönünü değiştiren cümleyi yazınız.( 5 puan )
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Soru 9. “Neşeli bir yüz, güneşli bir hava gibidir.Hem kendi,hem başkası için aydınlık vericidir. “sözünden hareketle sınıf arkadaşlarınıza bir konuşma metni yazınız. (30 puan )

Başlık,plan :5 ,yazım-noktalama:5 konuyu anlama-ifade etme becerisi:10 ,dil-anlatım,özgünlük:10

YANIT ANAHTARI

YOLCULUK
Niğde’ye yaklaşıyorduk. Yanımda oturan bir Niğdeli, şehrin eteğini saran ağaç kümeleri arasında pek iyi seçemediği bir noktayı işaret etti:
Faruk Nafiz’in Han’ı, dedi.
Yol arkadaşımın bana gösterdiği bina, Faruk Nafiz’in unutulmaz “Han Duvarları” şiirinde tasvir ettiği handı.Kıyafetinden anlaşıldığına göre Niğdeli arkadaş bir esnaf,yahut işçiydi.Böyle olmakla beraber “Han Duvarları”nı biliyordu.Güzel şiirin kudreti, iyi yazılmış bir manzum hikaye, koskoca bir hanı asıl sahibinden alıyor, Faruk Nafiz’e mal ediyordu.
Bu seyahat, artık yolculuktan usandığım bir zamana rastlamış olmakla birlikte, beni atlı karıncaya binmiş bayram çocuğu gibi eğlendiriyordu. Otoray akıp giderken önümüzdeki yola bakıyordum.Bazen de arkaya geçerek akşam ışıklarıyla sararıp kızaran ovalara bakıyordum. Yeni icat yalnız manzaraları değiştirmekle kalmıyor; duygularımızı, görüş tarzınızı da etkiliyor.
Soru 1.Yazar yol arkadaşının mesleği hakkında neye dayanarak nasıl bir tahminde bulunuyor,niçin şaşırıyor?(10 puan )
Yazar yol arkadaşının mesleği hakkında giyinişinden dolayı esnaf ya da işçi olduğunu tahmin ediyor.Bu kişinin Han Duvarları adlı şiiri bilmesine bu kişinin esnaf ya da işçi olduğu için şaşırıyor. 5+5

Soru 2. “Faruk Nafiz’in Han’ı” sözünden ne anlıyorsunuz?(10 puan )
Yazar bu sözüyle Niğde’deki hanın Faruk Nafiz’in sahip olduğu han değil,yolculuk sırasında konakladığı ve bu hanı betimlediği “Han Duvarları”adlı şiiri kastediyor.

Soru 3.Metnin türü nedir, niçin?( 10 puan )
Gezi yazısıdır.Çünkü yazar Niğde’ye bir yolculuk yapmakta ve gördüklerini,izlenimlerini anlatmaktadır.5+5

Soru 4. “YOLCULUK”adlı metinde geçen altı çizilmiş eylemsilerin türlerini aşağıdaki tabloda X ile işaretleyiniz. (10 puan )
Eylemsi(fiilimsi) Ad eylem Sıfat eylem Zarf eylem

Eylemsi(fiilimsi) Ad  eylem Sıfat eylem Zarf eylem
oturan       X
seçemediği       X
Olmakla        X
giderken        X
değiştirmek        X

2+2+2+2+2
Soru 5.” İsim fiiller fiilimsi özelliğini kaybederek bir varlığın ismi olarak kullanılabilir.”Aşağıdaki cümlede geçen hangi sözcük bu açıklamaya uygundur? ( 5 puan )
İnsanları dinleyip onların görüşüne saygı duymalıyız.
……görüş…………………………………

Soru 6.Aşağıdaki cümlelerde yay ayraç içine D”doğru” veya Y“yanlış” yazınız. ( 10 puan )2+2+2+2+2
(Y ) “Leylek yaz mevsiminin kuşu değil,bizzat yazdır.“nesnel yargılı bir cümledir.
( D ) “ Kuş beni çoban sanmış/Aldatıp kandıracak.”dizelerinde kişileştirme vardır.
( Y ) “Kedi kayboldu evi fareler bastı.”cümlesinde neden-sonuç ilişkisi yoktur.
( Y )”Elinizdeki kitap bir üniversitelinin okul hayatı boyunca çektiği sıkıntıları anlatmaktadır.”cümlesi öznel yargı taşır.
(D ) “Çorbada benim de tuzum olsun diye buralara geldim.”cümlesinde amaç-sonuç ilişkisi vardır.

Soru 7. Aşağıdaki paragrafta geçen yazım yanlışlarının olduğu sözcükleri yuvarlak içine alınız.( 10 puan )1+1+1+1+1+1+1+1+1+1
edebiyatımızda köye yönelik romanın yaban’dan önce de yazıldığı ileri sürülmüştür. Daha sonraları, Cumhuriyet dönemi yazarları içinden bir kısmı, geldikleri kökene bağlı kalarak ”köy romanı” çığrını açmışlardır. Yaban’ın köy gerçeklerine yaklaşmadığını, köylüye dıştan baktığını, onun gerçekden birköy romanı olmadığını söyleyenler çıkmıştır.Ancak biz de dıştan bir gözlemle de olsa ve aydın duyarlılığı içinde sorunları ele alsada, Türk Köyünün gerçekleri , ilk kez Yaban’da elealınmıştır. Aydın-halk arasında ki uzaklığa ilk neşteri vuran Yakup Kadri Karaosmanoğlu’dur.

Soru 8.Metinde düşüncenin yönünü değiştiren cümleyi yazınız.( 5 puan )
Ancak biz de dıştan bir gözlemle de olsa ve aydın duyarlılığı içinde sorunları ele alsa da, Türk Köyünün gerçekleri , ilk kez Yaban’da ele alınmıştır.

Soru 9. “Neşeli bir yüz, güneşli bir hava gibidir.Hem kendi,hem başkası için aydınlık vericidir. “sözünden hareketle sınıf arkadaşlarınıza bir konuşma metni yazınız. (30 puan )

Başlık,plan :5 ,yazım-noktalama:5 konuyu anlama-ifade etme becerisi:10 ,dil-anlatım,özgünlük:10

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
FELATUN BEY İLE RAKIM EFENDİ