9. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı (A)

15 Mart 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Aşağıdaki yazılı sorusu ve cevaplarını dosya halinde İNDİREBİLİRSİNİZ.

S1) İletişim çeşitlerinden en iyi bildiğiniz dördünü yazınız.(10)
-dille iletişim
-jest ve mimiklerle iletişim
-resim şekil,çizgi gibi sembollerle gerçekleşen iletişim
-simgelerle gerçekleşen iletişim

S2)Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D),yanlış ise(Y) yazınız.(10)
-Kültür bir milleti diğer milletten ayırır. (D.)
-Konuşma dili günlük hayatta farklılık gösterirken yazı dili faklılık göstermez. (.D.)
-Öğretmenin verdiği ödev yapıldı mı?cümlesinde dil heyecan bildirme işlevinde kullanılmış. (Y)
-Türkçeye köken bakımından en yakın dil Fincedir. (Y.)

S3)Lehçe nedir?Tanımlayınız.(10)
LEHÇE:Bir dilin bilinen ve takip edilebilen tarihinden önce,karanlık bir devrinde kendisinden ayrılmış olup çok büyük fonetik ve morfolojik ayrılıklar gösteren kollarına denir.ÖR/Türkçenin şiveleri:Yakutça,Çuvaşça

S4)Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz (20)
-İtalyanca,İspanyolca,Romence Hint Avrupa-(Latin koluna bağlı) …dil ailesindendir.
– “Temizlikçi” kelimesinde Ural –Altay ……. dil ailesi’nin yapı özelliği görülür.
-Geçmişin kültürel değerleri bugüne,bugünün kültürel değerleri geleceğe…Dil…… aracılığı ile taşınır.
– “Sosyal göstergeye örnek veriniz Trafik ışıkları ……..…………. .

S5)Aşağıdaki tabloda verilen dilin işlevlerine örnek olmak üzere karşılarına birer cümle yazınız.(20)

Heyecan bildirme işlevi Ah zalim! Niçin bırakıp gittin beni?
Göndericilik işlevi Bir kilo 1000 gramdan oluşur.
Alıcıyı harekete geçirme işlevi Bütün öğrenciler bahçeye insin.
Kanalı kontrol işlevi Sokağa çıkmak yok! Anlaşıldı mı?
Dil ötesi işlevi Zamirler, isimlerin yerini tutan kelimelerdir.
Şiirsel işlevi Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü!

S6)Aşağıda verilen meslek grupları için yaz mevsiminin çağrıştırdığı kavramları yazınız.(10)
-oduncu … İşlerin kötü gideceği ……………………………………………
-öğrenci… Yaz tatili ……………………………………………….
-çiftçi :…… Ekin biçme mevsimi …………………………………………………………………………..
-dilenci…… işlerin iyi gideceği …………………………………………………………………………..

S7)Yapı bakımından diller kaça ayrılır?Türkçe yapı bakımından nasıl bir dildir?(10)
*Yapı Bakımından Diller üçe ayrılır.1.Tek Heceli,2.Eklemeli,3.Çekimli Diller
*Türkçe sondan eklemeli bir dildir.

S8) . “Zehra Kadın köy meydanında köylülere öfkeyle sordu:
– Hiç mi korkmuyorsunuz başınıza geleceklerden? ” cümlesindeki iletişim öğelerini yazınız.(10)
– Gönderici: Zehra Kadın    Alıcı:Köylüler       İleti:Başınıza geleceklerden    Kanal:sözlü      Bağlam:Köy meydanı

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat Özet