9. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı (B)

22 Mart 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Aşağıdaki yazılı sorusu ve cevaplarını dosya halinde İNDİREBİLİRSİNİZ.

S1)İletişimin altı öğesi vardır.bu öğeleri yazınız.(10)
1-Kaynak 2.Alıcı 3-İleti 4-Kanal 5-Dönüt 6-Bağlam

S2) Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D),yanlış ise(Y) yazınız.(10)
Dil, insanın anlatma kabiliyetinin en gelişmiş aracıdır. ( D )
Kültür, bir milleti diğer milletlerden ayırır. ( D )
Türkiye Türkçesi yazı dilinin oluşumunda İstanbul ağzı esas alınmıştır. ( D )
Bir milletin sahip olduğu maddi ve manevi değerlerin tamamına kültür denir. ( D )

S3)Şive nedir?Tanımlayınız. (10)
Şive:Bir Dilin bilinen seyri içinde ayrılmış olup bazı ses(fonetik) ve (morfolojik)ayrılıkları gösteren kolları,bir kavmin ayrı kabilelerinin birbirinden farklı konuşmalarıdır.

S4)Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz(20)
-Yaşadığımız dünyada göstergelerin karşıladığı canlı ve cansız her şeye sözcük….denir.
-Göstergeleri inceleyen,araştıran bilim dalına………Gösterge Bilimi…….denir.
-insanlar arasındaki ortak semboller sistemi ile gerçekleşen bilgi alışverişine –iletişim…denir.
-yazı diline göre sınırlı olan ve günlük yaşamda kullanılan dile…Konuşma Dili…….denir.

S5)Aşağıdaki tabloda verilen dilin işlevlerine örnek olmak üzere karşılarına birer cümle yazınız.(20)

Heyecan bildirme işlevi Ah zalim! Niçin bırakıp gittin beni?
Göndericilik işlevi Bir kilo 1000 gramdan oluşur.
Alıcıyı harekete geçirme işlevi Bütün öğrenciler bahçeye insin.
Kanalı kontrol işlevi Sokağa çıkmak yok! Anlaşıldı mı?
Dil ötesi işlevi Zamirler, isimlerin yerini tutan kelimelerdir.
Şiirsel işlevi Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü!

S6)Aşağıda verilen meslek grupları için kış mevsiminin çağrıştırdığı kavramları yazınız.(10)
-sobacı …İşlerin yoğun olacağı……………………………………………
-seyyar satıcı…işlerin kötü gideceği………………………………………
-kahveci :……daha fazla para kazanacağı için sevinir…………………………….
-dilenci………rahatlıkla dilenemeyeceği için kötü bir mevsim…………………………..

S7)Köken bakımından diller kaça ayrılır?Türkçe köken bakımından nasıl bir dildir?(10)
köken bakımından diller 5’ye ayrılır
1-Hint Avrupa 2-Hami Sami 3-Çin- Tibet 4-Bantu Dilleri 5-Ural- Altay

S8) ‘’ Öğretmen sınıfta öğrencilere:
– Divan Edebiyatının nazım şeklerini yazınız. ”dedi. cümlesindeki iletişim öğelerini yazınız.(10)
Gönderici:öğretmen      ALICI:öğrenci     ileti:Divan Edebiyatı nazım şekilleri      Kanal:sözlü       Bağlam:Sınıf ortamı

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat Özet