9. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı (C)

22 Mart 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Aşağıdaki yazılı sorusu ve cevaplarını dosya halinde İNDİREBİLİRSİNİZ.

S1)İletişimin önemini ve değerini günlük hayatınızdan örneklerle açıklayınız.(10)

S2)Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D),yanlış ise(Y) yazınız.(10)
Küreselleşmeyi sağlamak kültürün özelliklerinden biridir. (Y )
Kültür içeride ayırıcı (yurt içinde), dışarıda birleştirici bir rol üstlenir. (Y )
Geçmişin kültürel değerleri bugüne, bugünün kültürel değerleri yarına müzik aracılığıyla taşınır. ( Y)
Yazı dili günlük hayatta farklılık gösterirken konuşma dili farklılık göstermez. (Y )
İnsanlar arasında ortak semboller sistemi ile gerçekleştirilen bilgi alışverişine kültür denir. (Y)

S3)Ağız nedir?Tanımlayınız. (10)
C3)AĞIZ:Bir şive içinde mevcut olan ve söyleyiş farklarına dayanan küçük kollara;bir memleketin çeşitli bölge ve şehirlerinin kelimeleri söyleyiş bakımından birbirinden ayrı konuşmalara denir.ÖRNEK:Diyarbakır ağzı,Karadeniz ağzı

S4)Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.(20)
-konuşma dili günlük hayatta farklılık gösterirken.YAZI DİLİ.farklılık göstermez.
-Türkiye’deki insanlarla Azerbaycan’daki insanların dillerindeki farklılıklara ŞİVE…
-ses düzeni,yapı,şekil,söz dizimi,kelime hazinesi yönünden aralarında ilişki bulunan dillere AKRABA DİLLER…denir.
-Arapça.İbranice,Habeşçe…HAMİ SAMİ….dil ailesindendir.

S5)Aşağıdaki tabloda verilen dilin işlevlerine örnek olmak üzere karşılarına birer cümle yazınız.(20)

Heyecan bildirme işlevi mffnnklkknlknnlnnlnlNNAh zalim! Niçin bırakıp gittin be
Göndericilik işlevi Bir kilo 1000 gramdan oluşur.
Alıcıyı harekete geçirme işlevi Bütün öğrenciler bahçeye insin.
Kanalı kontrol işlevi Sokağa çıkmak yok! Anlaşıldı mı?
Dil ötesi işlevi Zamirler, isimlerin yerini tutan kelimelerdir.
Şiirsel işlevi Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü!

S6)Aşağıda verilen meslek grupları için yaz mevsiminin çağrıştırdığı kavramları yazınız.(10)
-sobacı ………işlerin kötü gideceği…………………………………………….
-seyyar satıcı…işlerin iyi gideceği…ve para kazanacağı……………………….
-kahveci : işlerin kötü gideceğini ifade eder…………………………………….
-turizmci…para kazanma mevsimi olarak algılanır.…………………………….

S7)’’Arapça’’yapı ve köken bakımından dünya dilleri arasındaki yerini yazınız.(10)
C7)ARAPÇA:Köken bakımından HAMİ-SAMİ dil ailesinden olup Yapı bakımından çekimli bir dildir.

S8) . “Başbakan televizyonda halka:
– AB ile ilgili gelişmeleri anlatıyor.’’ cümlesindeki iletişim öğelerini yazınız.(10)
C8)  Gönderici:Başbakan     Alıcı:Halk     İleti:AB     Kanal:TV

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
TAAŞŞUK-I TALAT VE FİTNAT