9. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soru ve Cevapları

17 Şubat 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Aşağıdaki yazılı sorusu ve cevaplarını dosya halinde İNDİREBİLİRSİNİZ

Çocuk pastanedeki garsona:”Çikolatalı pasta kaç para?” dedi. Garson: “Bir lira.” Deyince cebinden çıkardığı bir lirayı verip pastayı aldı.
SORU 1: Yukarıdaki cümledeki iletişim öğelerinden bağlamı ve iletiyi belirtiniz.(3+3=6 puan)
İleti :………………………………………………………………
Bağlam : …………………………………………………………….

Uyandın mı?
Söylediklerimi yazın.
Edebiyat bir sanat dalıdır.
Eyvah, mahvoldum!
SORU2: Yukarıdaki cümlelerde dil farklı işlevleriyle kullanılmıştır. Aşağıdaki dil işlevlerinden hangisi kullanılmamıştır? Doğru şıkkı işaretleyiniz. ( 4 puan)
a) Alıcıyı harekete geçirme işlevi
b) Dil ötesi işlevi
c) Kanalı Kontrol işlevi
d) göndericilik işlevi
e) heyecan bildirme işlevi

Soru 3: Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız. (10 puan)
Türkiye’deki insanlarla Kazakistan’daki insanların dillerindeki farklılaşmaya ………………… denir.
………………… anlaşmayı sağlayan, seslere dayanan, canlı ve değişken milli bir unsurdur.
Konuşma sırasında sesimizin yükselip alçalmasına ……………………… denir.
Türkçenin ……………………..ile ………………………olmak üzere iki lehçesi vardır.
Günlük hayatta insanların karşı karşıya geldikleri her an için kullandıkları doğal dile………………………..denir.

( )Türkçenin ilk yazılı örnekleri Göktürk dönemine aittir.
( )Dil göstergeleri(kelimeler) nedensizdir.
( )Kültür, milletleri ortak değerler etrafında birleştirir.
( )Dil, zaman içinde değişmeyen cansız bir varlıktır.
( )Konuşma dili günlük hayatta farklılık gösterirken yazı dili farklılık göstermez.
( )Güneşin doğması sosyal bir göstergedir.
SORU 4: Yukarıdaki cümlelerin hangileri doğru hangileri yanlıştır? Ayraç içerisindeki bölümlere cümle doğruysa “D” yanlışsa “y” koyunuz. 6p

-Soru5: “Annem , hiçbir zaman ütüsüz pantolon giymememi ve her zaman kıyafetlerime özen göstermem gerektiğini vurgular.” cümlesinde kullanılmış olup Türkçe olmayan sözcüklerden ikisini bularak bu durumların gerekçesini açıklayınız. (5+5=10 puan)
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

SORU 6: Aşağıdaki boşluklara uygun noktalama işaretlerini getiriniz.10p
Anıları yazmanın belli bir çağı var mıdır( ) Genellikle yaşlılık dönemi gösterilir bu çağ için . Çünkü yaşlılığın bir belirtisi de gözlerini geleceğe değil, geçmişe çevrilmiş olmasıdır. Bir yazarın ( ) ( ) Gençler umutlarla , yaşlılar anılarla yaşar.( ) sözü de bu görüşü destekler. Ümit YENGÜÇİ ( ) başarıya dair şu sözü söylemiştir ( ) ( ) İnanmak ( ) başarmanın yarısıdır ( ) ( )

Saatime bakıyorum gözlerim bende değil
Bir demirci körüğü gibi içimde zaman
Çetin başlangıcında ferda yolculuğunun
Bir taraftan beni sevdiğini söylüyor.
Bir taraftan hepimizin hakkını savunarak paramızı iade ediyor.
Artık kavşak çok yakın. Yalnız tıbbın çözümü önemlidir.
Konuşkan yapınla sözlerime azıcık da olsa destek ver.
Soru 7: A) Yukarıdaki metin hangi ses olaylarını barındırır? Ses olayının yapıldığı kelimeyi ve ses olayının adını yazınız. (12 p)
b) Yukarıdaki metinde küçük ünlü ( düzlük, yuvarlaklık uyumu) uyumuna aykırı kaç sözcük vardır? Tespit ederek bu sözcüklerden kaç tane bulunduğunu yazınız. (6 p)
………………………….
c) Yukarıdaki metinde hem yapım hem çekim eki almış 5 kelime bulup köklerin türünü ve eklerin çeşidini örnek kelimede olduğu gibi yazınız.Örnek: Kara – n – lık – a . (10 P)
F.K y s Y.E Ç.E

SORU 8:Aşağıda yazımı yanlış olarak verilen 5 sözcük bulup doğru yazılışlarını gösteriniz. (10 p)
Güney Doğu Anadolu bölgesinde acaip petrol varmış. Beni yalnız sen anlarsın, sende yanlış anlarsın. Yirmibeş lira borcum var. Bu film, İzmit’de de gösterildi. Toplantı, birçoğumuzu mahfetti. Mademki bu iş bu gün karşıki sokağa sıçradı.

SORU 9: Aşağıdaki kelimelerdeki kök ve yapım eklerini çeşitleriyle gösteriniz.(sözcüğün altına eki kökü ayırarak)(4+3+3=10 puan)
üşütmüşüm ağzında görgüsüz

Soru 10: “Anılar uyanır bugün istesek de istemesek de.” cümlesindeki altı çizilmiş olan sözcükleri yapıları bakımından adlandırınız. (2+2+2=6 puan)

CEVAPLAR
CEVAP 1: İleti> :”Çikolatalı pasta kaç para?” , Bağlam> Pastane

CEVAP2: b

CEVAP: 3
Türkiye’deki insanlarla Kazakistan’daki insanların dillerindeki farklılaşmaya ……şive…… denir.
…Dil… anlaşmayı sağlayan, seslere dayanan, canlı ve değişken milli bir unsurdur.
Konuşma sırasında sesimizin yükselip alçalmasına …tonlama… denir.
Türkçenin ÇUVAŞÇA ile YAKUTÇA olmak üzere iki lehçesi vardır.
Günlük hayatta insanların karşı karşıya geldikleri her an için kullandıkları doğal dile KONUŞMA DİLİ denir.

CEVAP 4: ( D ) Türkçenin ilk yazılı örnekleri Göktürk dönemine aittir.
( D )Dil göstergeleri(kelimeler) nedensizdir.
( Y )Kültür, milletleri ortak değerler etrafında birleştirir.
( Y )Dil, zaman içinde değişmeyen cansız bir varlıktır.
( D ) Konuşma dili günlük hayatta farklılık gösterirken yazı dili farklılık göstermez.
( Y) Güneşin doğması sosyal bir göstergedir.

-Cevap 5: “pantolon” sözcüğü Küçük Ünlü Uyumu Kuralına ; “kıyafet” sözcüğü de Büyük Ünlü Uyumu Kuralına uymayan bir sözcükler olduğu için Türkçe sözcük değildirler.

CEVAP 6:Aşağıdaki boşluklara uygun noktalama işaretlerini getiriniz.10p
Anıları yazmanın belli bir çağı var mıdır( ? ) Genellikle yaşlılık dönemi gösterilir bu çağ için . Çünkü yaşlılığın bir belirtisi de gözlerini geleceğe değil, geçmişe çevrilmiş olmasıdır. Bir yazarın ( : ) ( “ ) Gençler umutlarla , yaşlılar anılarla yaşar.( “ ) sözü de bu görüşü destekler.
Ümit YENGÜÇİ ( , ) başarıya dair şu sözü söylemiştir ( : ) ( “ ) İnanmak ( , ) başarmanın yarısıdır ( . ) ( “ )

CEVAP 7: a)körüğü,YUMUŞAMA
Başlangıcında,YUMUŞAMA
Yolculuğunun,YUMUŞAMA
Taraftan ,, BENZEŞME
Sevdiğini, YUMUŞAMA
Söylüyor, ÜNLÜ DARALMASI
Hakkını, ÜNSÜZ TÜREMESİ
Ediyor, YUMUŞAMA
Kavşak, ÜNLÜ DÜŞMESİ
Yalnız, ÜNLÜ DÜŞMESİ
Tıbbın, ÜNSÜZ TÜREMESİ
Konuşkan, BENZEŞME
Azıcık, ÜNLÜ TÜREMESİ
SÖYLÜYOR= ÜNSÜZ DEĞİŞMESİ
b) 4
c) başlangıcında =BAŞ-LAN-GIÇ-I – N – DA ( İSİM KÖKÜ +YE-YE-ÇE-YS-ÇE)
yolculuğunun= YOL-CU-LUK-U-N-UN ( İSİM KÖKÜ – YE-YE-ÇE- YS-ÇE)
sevdiğini = SEV-DİK-İ-N-İ ( FİİL KÖKÜ- YE-ÇE-YS-ÇE
söylüyor. = SÖZ- LE- YOR (İSİM KÖKÜ- YE-ÇE)
çözümü = ÇÖZ-M-Ü (FİİL KÖKÜ-YE—ÇE)
önemlidir = ÖN-EM-Lİ-DİR ( İSİM KÖKÜ-YE-YE-ÇE)
yapınla =YAP-I-N-LE( FİİL KÖKÜ-YE-YS-ÇE)

CEVAP 8: Güneydoğu, acayip, sen de, Yirmi beş, İzmit’te, mahvetti. bugün

CEVAP 9: Aşağıdaki kelimelerdeki kök ve yapım eklerini çeşitleriyle gösteriniz.(sözcüğün altına eki kökü ayırarak)
üşü _ t _ müş _ üm ağ(ı)z _ ı _ n _ da gör _ gü _ süz
f.k. f.f.y.e öğ.g.z.e. 1.t.ş.e. i.k. 3.t.ş.iye.e. kayn. bul.hal e. f.k. f.i.y.e. i.i.y.e.

Cevap 10: “istemesek” sözcüğü basit , “anılar“ sözcüğü türemiş ve “bugün” sözcüğü birleşik sözcüktür.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
GÜLNİHAL ÖZETİ