9. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soru ve Cevapları

16 Mart 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Aşağıdaki yazılı sorusu ve cevaplarını dosya halinde İNDİREBİLİRSİNİZ

S.1. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri doldurunuz.
 “Biz okulumuzu yeşil boya ile boyadık” cümlesinde “boya” kelimeleri ORTAK köktür.
 Ben hiçbir zaman sizin oyununuza kanmayacağım.”cümlesinde ” oyun” kelimesi anlamına göre MECAZ dır.
 “Kelimelere gelerek yeni anlamlı kelimeler türeten eklere YAPIM denir.
 Bir cümlede yargı bildiren öge YÜKLEM dir.
 Cümle vurgusu YÜKLEMDEN önceki sözcüktedir.

S.2. “Açık” kelimesini aşağıdaki anlamlara gelecek biçimde kullanınız.
-Her türlü düşünceyi hoş görüyle karşılayan BEN HER DÜŞÜNCEYE AÇIK BİRİYİM
-Kolay anlaşılır AÇIK BİR SORUYDU
-bulutsuz berrak HAVA AÇIK
-Koyu olmayan renk AÇIK SARI BİR ELBİSE ALDIM
-Üstü kapalı olmayan KUYUNUN KAPAĞI AÇIKTI
S.3. Aşağıdaki altı çizili kelimeleri anlam ilişkilerine göre eşleştiriniz.
6. Geçimini temin edecek parayı kazanmak için İstanbul’a gitti. D     a. Mecaz anlamlı kelime
7. Bu sözler odada buz gibi bir hava estirmişti. B                                       b. Gerçek anlamlı kelime
8. İnsan aklını kullanırsa bir sonuca varır. A                                               c. Ad aktarması
9. Takımın amigosu tribünleri coşturdu. C                                                   d. Anlam daralmasına uğramış kelime
10. Büyükbabam dişlerine köprü yaptırdı. E                                               e. Terim anlamlı kelime

S.4.Aşağıdaki cümlede altı çizili sözcükleri ek-kök açısından ayrıntılı olarak inceleyiniz.
Sahte güzelliklere kapılanlar hep hayal kırıklığına uğrarlar.
Güzel-       lik-          ler-      e                        kır-     ık-          lık-           ı-         n-         a
i.k           i.i.y.e        ç.e     ç.e                     f.k        f.i.y.e    i.i.y.e     ç.e    kayn.    Ç.e
çokluk hal                                                                       iyelik           hal
S.5.Aşağıdaki cümlelerde mecaz sanatlarını bulunuz.
-O güzelim park şimdi bir çöplüğü andırıyor BENZETME
– İki kapılı bir handa, gidiyorum gündüz gece İSTİARE
-Ben ki toz kanatlı minik bir kelebeğim BENZETME
-Taşıma suyla değirmen dönmez KİNAYE
-Çok düşünceli bir insandır, hep kendini düşünür TARİZ

S.6.Aşağıdaki boşluklara uygun noktalama işaretlerini getiriniz.
Anıları yazmanın belli bir çağı var mıdır( ? ) Genellikle yaşlılık dönemi gösterilir bu çağ için ( . ) Çünkü yaşlılığın bir belirtisi de gözlerini geleceğe değil, geçmişe çevrilmiş olmasıdır. Bir yazarın ( : ) ( “ ) Gençler umutlarla , yaşlılar anılarla yaşar.( “ ) sözü de bu görüşü destekler( . )

S.7. Aşağıdaki altı çizili kelimeleri yapı bakımından inceleyiniz.
Başka sanat bilmeyiz, karsımızda dururken
Söylenmemiş bir masal gibi Anadolu’muz                                                  söylenmemiş            Anadolu’muz     türküler
Arkadaş biz bu yolda türküler tuttururken                                                      TÜREMİŞ                   BİLEŞİK              BASİT
Sana uğurlar olsun…ayrılıyor yolumuz

S.8.Aşağıdaki cümlenin ögelerini bulunuz.
Ders çalışmak için     arkadaşlarına       gitti.
Z.T                                    D.T                           Y         ( O): G.Ö

S.9. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

a.Bir yazar sadece başka yazarlardan iyi olmaya çalışmamalıdır. Bu onun gelişimini sınırlar.
………..I                                     II                           III                                                                     IV         V
Bu cümledeki numaralanmış kelimelerden hangisinde yalnızca yapım eki vardır?
A) I   B) II   C) III   D) IV    E) V

b.(ı) “Karacaoğlan ile Karakız” hikayesinde evrensel bir konu işlenmektedir.(II) İki insanın birbirine aşık olması ve kavuşamaması , sonunda ikisinin de ölmesi anlatılır.(III)Bu durum farklı ulusların edebiyatlarında da söz konusudur.(IV) Bir çok sözlü ve yazılı kültürde de benzer hikayelere rastlanır.(V) Bu hikayeyi diğerlerinden ayıran tek şey, yazarın olayı içten bir duyuşla ele almasıdır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi kişisel görüş içermektedir?
A) I   B) II   C) III   D)IV     E)V

c.
I. Katlanırdım senin kısık gözlerinin verdiği acıya .
II. Bugün çok heyecanlıydı.
III. Parmaklarının arasından tespihi sarkıyordu.
IV. Arkadaşım anlam veremediğim bir rahatlık içindeydi.
V. Gözlerim otobüsün camında gezindi bir süre.

Yukarıdaki altı çizili kelimelerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I   B)   C) III   D)IV  E) V
ç.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de/-de”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) bir de sana mı hesap vereceğim.
B)Sende mi benim aradığım kitap
C)Benim için yaz da güzel kış ta!
D) Aslında zor da değildi bu soru.
E) Siz de mi yapamadınız bu soruyu?

d.
Ruhumu eritip de bir kalıpta dondurmuşlar;
Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar.
Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerde sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilen ses değişiklikleri olmuştur?
F) Yumuşama-benzeşme-daralma
G) Benzeşme-ses düşmesi-yumuşama
H) Benzeşme-daralma-benzeşme
İ) Yumuşama- daralma-benzeşme
J) Benzeşme-daralma-yumuşama

e.
Aşağıdakilerden hangisi ”sarmak” fiilinin geniş zamanın birinci çoğul şahsının olumsuzu ile çekimlenmiş bir fiildir?
A) Sarmazdı B) Sarmayız C) Sarmaz D)Sarmadık E) Sarardık

f.
Yayılır karanlık sisler engine
Korkarım bakamam sana ben yine
Yıllarca dalardım solgun rengine
Güneşten nur uman gözler yanmasa
Bu dörtlükte geçen altı çizili fiillerin yapısı aşağıdakilerden hangisi doğru sıralanmıştır?
A)türemiş-türemiş-basit
B)türemiş-bileşik-basit
C)basit-bileşik-bileşik
D)türemiş-bileşik-bileşik
E)türemiş-basit-bileşik

g.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde kinaye vardır?
A) Yetim kalmış çiçekler sana hayran bakardı.
B)Yüreğine tutunmak istiyorum sessizce.
C)Seni her andığımda renk solar, desen yanar.
XXXD)Bil ki kapım sana asla kapanmayacak
E) Yıldızlı perçemlerin ıslandıkça uzuyor.

h.
Aşağıdakilerden hangisi türemiş bir kelimedir?
A)Dostlarım
B)İnsanlık
C)Sıra
D)Yer yüzü
E)Bahar

J.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Etrafta alış veriş yapacak tek bir dükkan da yoktu.
B) Ne yazıkki hayatta hiçbir şey eskisi gibi kalmıyor.
C) Mustafa Kutlu’nun “Beyhude Ömrüm” ünü sen de okumalısın.
D)Birkaç gündür, köşebaşında bir bıçak bileycisi duruyordu.
E) Elvan hanım, düğünden sonra bir daha köye dönemedi.

10.Ad aktarması ve dolaylamaya birer örnek cümle yazınız.
Ad aktarması: ORHAN VELİ’Yİ OKUDUM, GÜZELDİ

Dolaylama: YAVRU VATANA GİTTİK

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
İNTİBAH