9.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Soru ve Cevapları

7 Nisan 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Aşağıdaki yazılı sorusu ve cevaplarını dosya halinde İNDİREBİLİRSİNİZ

1.Aşağıdaki sanat dallarının karşısına ait olduğu sanat kollarına yazınız.(10 p)
Görsel(plastik) sanattır.
İşitsel(fonetik) sanattır.
Dramatik(ritmik) sanattır.
Müzik………İŞİTSEL……………
Heykel……GÖRSEL……………
Tiyatro………DRAMATİK………
EdebiyatİŞİTSEL…………
Resim………GÖRSEL……………
Bale………DRAMATİK……………
Hat………GÖRSEL……………………
Sinema……İŞİTSEL…………………
Mimari……GÖRSEL…………………
Dans…………DRAMATİK……………
2. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise ‘D’; yanlış ise ‘Y’ yazınız. (10 p)
* Sosyoloji,edebi eserleri toplumun belli bir dönemine ışık tutması nedeniyle inceler. (D )
* Edebi eserin incelenmesinde edebiyat tarihinden yararlanılmaz.(Y )
* Dil,zaman içinde değişir,gelişir.(D )
* Dil,yalnızca bir iletişim aracı değildir;kültürel değerlerin geleceğe taşınmasını da sağlar..( D)
* “Bir duygu,tasarı ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin ortaya çıkardığı yaratıya sanat denir.. (D )

3. Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun bilgilerle doldurunuz.(10 p)
a. Sanatsal metinler gerçeklikten yola çıkılarak yazılabilir;ancak sanatsal metinlerde KURGULANMIŞ bir gerçeklik vardır.
b. Edebi metinlerin iki temel ifade şekli vardır:NAZIM ve NESİR
c. Edebi metinlerde sözcüklerin,söz öbeklerinin yeri DEĞİŞTİRİLİRSE metin anlam bütünlüğü ve akışı bozulur.
d. BİLİMSEL ,yapıtlarda nesnel ve kesin olanı ifade eden bir dil vardır.
e.Sanatsal zevkle ve estetik yaratmak amacıyla yazılan metinlere SANATSAL metin denir.

4.Aşağıdaki terimlerle açıklamaları eşleştiriniz.(10 p)
ASONANS                Dizelerde aynı ünlü sesin tekrarlanması
ALİTERASYON     Dizelerde aynı ünsüz sesin tekrarlanması
İÇ UYAK                   Dizelerin ortalarında bulunan uyak
MANZUM                 Duygu ve düşüncelerin dizelerle anlatılması
MENSUR                  Duygu ve düşüncelerin düz yazı halinde anlatılması

Ayaklar

Ayaklar,çeşit çeşit kunduralar içinde
Ayaklar,yarı çıplak,paçavralar içinde
Ayaklar,odalarda,bir çift yavru güvercin
Tutup avuca almak,okşayıp öpmek için
5. Yukarıdaki şiiri ölçü,uyak düzeni,uyaklanışı yönünden inceleyiniz.(10 p)
Cevap :
a)Ölçü : 14’LÜ HECE ÖLÇÜSÜ 2 PUAN
b)Uyak düzeni : aa bb 2 PUAN
c)Uyaklanışı
kunduralar içinde -lar içinde:redif
paçavralar içinde -ra:tam uyak
güvercin in:tam uyak
için
6. “Ayaklar” şiirinin üçüncü dizesindeki edebi sanatı bulup açıklayınız.(10 p)
Ayaklar
Cevap : 6. Şiirin üçüncü dizesinde ayaklar bir çift yavru güvercine benzetilmiştir.Böylelikle teşbih(benzetme)yapılmıştır.
7. Aşağıdakilerden hangisi güzel sanatların ortaya çıkış nedenleri arasında yer alır?.(5 p)
a) Estetik bir güzellik oluşturma isteği
b) Geçim sağlama amacı
c) Toplumsal gelişmeye katkı yapma isteği
d) Halkı eğitme arzusu
e) Gerçekleri kayıt altına alma çabası
8. “Kalem-yazı” kelimeleri arasında anlamca bir ilişki vardır.
Bu ilişkinin benzeri hangi seçenekteki kelimeler arasında kurulabilir?(5 p)
a) Boya-resim
b) İnsan-ev
c) Tiyatro-perde
d) Çini-hat
e) Okul-öğretmen
9.En az üç sesin benzeşmesiyle oluşan kafiye çeşidine ne ad verilir?(5 p)
a) Cinaslı kafiye
b) Redif
c) Yarım kafiye
d) Zengin kafiye
e) Tam kafiye
10.Aşağıdaki tabloda yer alan boşlukları verilen örneklerdeki gibi doldurunuz.(8 p)
10.soru
11.Aşağıdaki dizeleri biçim özellikleri bakımından değerlendirerek karşılarındaki uygun kavramla eşleştiriniz.(17 p)
11.soru
Cevap :
a-4        b-5     c-a     d-2   e-8     f-3     g-6      h-7

Yılmaz DAG
Edebiyat Öğretmeni

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Hikayede (Öyküde) ilkler