9. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 1. Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı – İsmail ŞİMŞEK

28 Şubat 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Aşağıdaki yazılı sorusu ve cevaplarını dosya halinde İNDİREBİLİRSİNİZ.

S1.Aşağıdaki boşlukları doldurunuz?(3*5=15p)
a)Edebiyat ……. İle gerçekleştirilen bir güzel sanat etkinliğidir.
b)Edebiyat sözcüğü ilk kez Tanzimat döneminde. ..……..tarafından kullanılmıştır.
c)Bir dönemin sosyal,siyasi,idari,adli,dini,ticari hayatın birlikte oluşturduğu hakim anlayışa….………denir.
d)Edebi metinlerde dil daha çok ……………işleviyle kullanılır?
e)Pandomim …………….bağlı bir edebi metindir.

S2.”Edebi metnin anlamı yoktur;anlamları vardır.”cümlesiyle vurgulanmak isteneni belirtiniz?(3*5=15p)
a)…………………………………
b)………………………………….
c)………………………………….
d)………………………………….
e)…………………………………

S3.Aşağıdaki dizeler hangi edebiyat geleneğinden gelmektedir(2p),niçin?(2*4=8p))
halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
Olamaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi
a)……………………………………
b)……………………………………
c)……………………………………
d)…………………………………….
e)…………………………………….

S4.Aşağıdaki ifadeleri”D”veya “Y”durumlarına göre işaretleyiniz(3*5=15p)
A)Şairler kendilerinden önceki şiir geleneğinden bağımsız şiirler yazar( )
B)Konu temanın soyutlaştırılmış halidir.( )
C)İmge daha çok edebi metinlerde kullanılır.( )
D)Doğal gerçeklik olduğu gibi edebi metinlere dönüştürülür( )
E)Makale anlatmaya dayalı bir edebi metindir( )

S5. Aşağıdakilerin hangisinde “açık istiare” vardır?(10p)
A)kelebekler de şarkı söyler,demedim mi?
B)Ölüler, hepimiz için yalvarın Allah’a!
C) Can kafeste durmaz, uçar gider bir gün elbet.
D) Arıyorum aklımda bir ninni bestesini…
E) Nerde kaldı sevgilim, seni ilk öptüğüm gün?

S6. Bana nispet çıkmış yolun üstüne
Samur kürk giyinmiş alın üstün
Taramış saçların belin üstüne
Bir elma yanaklı sim gerdanlıdır
Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?(10p)
A) 11’li hece ölçüsü kullanılmıştır.
B) Ulama yapılmıştır.
C) Redif kullanılmıştır.
D) Düz uyak örgüsü kullanılmıştır.
E) Zengin uyak kullanılmıştır.

S7.Çukurova bayramlığın giyerken
Çıplaklığın üzerinden soyarken
Şubat ayı kış yelini koğarken
Cennet demek sana yakışır dağlar
Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki nazım türlerinden hangisine örnektir?(10p)
A)Koçaklama B)GüzellemeC)Ağıt D)Devriye E)Taşlama

S8.I. Özellikle aşk, güzellik, ve içki konusunda yazılır.
II. Beyit sayısı 5 ile 15 arasında değişir.
III. Uyak düzeni, aa – ba – ca – da -… şeklindedir.
IV. İlk beyitine matla, son beyitine makta denir.
V. Tasavvuf edebiyatındaki ilahiyle biçim ve içerik bakımından aynıdır.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi gazel için söylenemez?(10p)
A)III. ve V B) III. ve IV C) III ve I D) II ve IV E) II. ve III

Not: Yazım ve noktalama 5 puandır.

CEVAP ANAHTARI:

S1.Aşağıdaki boşlukları doldurunuz?(3*5=15p)
a)Edebiyat DİL İle gerçekleştirilen bir güzel sanat etkinliğidir.
b)Edebiyat sözcüğü ilk kez Tanzimat döneminde.ŞİNASİtarafından kullanılmıştır.
c)Bir dönemin sosyal,siyasi,idari,adli,dini,ticari hayatın birlikte oluşturduğu hakim anlayışa ZİHNİYETdenir.
d)Edebi metinlerde dil daha çok ŞİİRİYETişleviyle kullanılır?
e)Pandomim GÖSTERMEYEbağlı bir edebi metindir.

S2.”Edebi metnin anlamı yoktur;anlamları vardır.”cümlesiyle vurgulanmak isteneni belirtiniz?(3*5=15p)
a)HER OKUYANA
b)HER OKUNAN YAŞA
c)HER OKUNAN ORTAMA
d)HER OKUNDUĞUNDA
e)EDEBİ NİTELİKLERLE YÜKLÜ …OLMASINDAN ANLAM DEĞİŞİR.

S3.Aşağıdaki dizeler hangi edebiyat geleneğinden gelmektedir(2p),niçin?(2*4=8p))
halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
Olamaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi
a)DİVAN EDBİYATI
b)OSMANLICA KELİMELER
c)NAZIM BİRİMİ
d)ÖLÇÜSÜ
e)KAFİYE ÖRGÜSÜ

S4.Aşağıdaki ifadeleri”D”veya “Y”durumlarına göre işaretleyiniz(3*5=15p)
A)şairler kendilerinden önceki şiir geleneğinden bağımsız şiirler yazar(Y)
B)Konu temanın soyutlaştırılmış halidir.(Y )
C)İmge daha çok edebi metinlerde kullanılır.( D )
D)Doğal gerçeklik olduğu gibi edebi metinlere dönüştürülür( Y )
E)Makale anlatmaya dayalı bir edebi metindir( Y )

S5. Aşağıdakilerin hangisinde “açık istiare” vardır?(10p)
A)kelebekler de şarkı söyler,demedim mi?
B)Ölüler, hepimiz için yalvarın Allah’a!
C) Can kafeste durmaz, uçar gider bir gün elbet.
D) Arıyorum aklımda bir ninni bestesini…
E) Nerde kaldı sevgilim, seni ilk öptüğüm gün?

S6. Bana nispet çıkmış yolun üstüne
Samur kürk giyinmiş alın üstüne
Taramış saçların belin üstüne
Bir elma yanaklı sim gerdanlıdır
Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?(10p)
A) 11’li hece ölçüsü kullanılmıştır.
B) Ulama yapılmıştır.
C) Redif kullanılmıştır.
D) Düz uyak örgüsü kullanılmıştır.
E) Zengin uyak kullanılmıştır.

S7.Çukurova bayramlığın giyerken
Çıplaklığın üzerinden soyarken
Şubat ayı kış yelini koğarken
Cennet demek sana yakışır dağlar
Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki nazım türlerinden hangisine örnektir?(10p)
A)Koçaklama          B)Güzelleme          C)Ağıt
D)Devriye E)Taşlama

S8.I. Özellikle aşk, güzellik, ve içki konusunda yazılır.
II. Beyit sayısı 5 ile 9 arasında değişir.
III. Uyak düzeni, aa – bb – cc – dd -… şeklindedir.
IV. İlk beyitine matla, son beyitine makta denir.
V. Tasavvuf edebiyatındaki ilahiyle biçim ve içerik bakımından aynıdır.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi gazel için söylenemez?(10p)
A)III. ve V         B) III. ve IV          C) III ve V          D) II ve IV        E) II. ve IIII

İsmail ŞİMŞEK

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
TAAŞŞUK-I TALAT VE FİTNAT