9. Sınıflar Dil ve Anlatım 1.Yarıyıl 2. Yazılı Soru ve Cevapları

7 Mayıs 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Aşağıdaki yazılı sorusu ve cevaplarını dosya halinde İNDİREBİLİRSİNİZ

Otomobile istediğiniz şekli verir, onun biçimini istediğiniz şekle sokar, onu istediğiniz gibi kullanır, isterseniz uçuruma sevk edebilirsiniz;Fakat atın biçimini değiştiremez,onu istediğiniz gibi kullanamaz,istediğiniz yere sevk edemezsiniz.Başını kesseniz ata korktuğu yerde bir adım attıramazsınız. işte dil de at gibidir.

S1. Yukarıdaki ifadeler dille ilgili özellikle hangi gerçeği vurgulamaktadır?
A)İnsanlar arasında anlaşmayı sağlar.
B) Doğal bir vasıtadır.
C)Kendine özgü kuralları vardır.
D)Sürekli değişim ve gelişim içindedir.
E)Milleti bir arada tutar, onun varlığını koruyup devamını sağlar.

S2.Aşağıdakilerden hangisi parantez içerisinde verilen terimle ilişkili değildir?
A)İnsan portreleri ve fotoğraflar (Görsel gösterge)
B)Bayrak (Simge)
C)Trafik işaretleri (Belirtke)
D)Hakemlerin gösterdiği sarı-kırmızı kartlar(Sosyal gösterge)
E)Gökyüzündeki yoğun kara bulutlar yağmurun işaretidir.(Belirtke)

“Yaşamak yaralanmaktır;yaralanmak da güzel.”
Cemil Meriç

S3.Yukarıdaki cümlede asıl vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yaşamın zorluğu
B)İnsanların başkalarına verdiği sıkıntı
C)Yaşamın değerliliği
D)Sevdiklerimizin gelen kötülükler
E)İnsanların zorluklardan yılmamaları

S4.Türkçede “biliyorum” kelimesinin biliyom, bilirem, biliyim vb. şekillerde kullanılması aşağıdaki hangi terimle açıklanabilir?
A)Şive B)Lehçe C)Bağlam D)Ağız E)Argo

-Bir eylemi yaptırma
-Kanalın iletiyi iletmeye uygunluğu
-Alıcının ileti karsısındaki tutumu
S5.Yukarıdaki ifadelerle aşağıdaki dil işlevlerinden hangisinin doğrudan bir ilgisi yoktur?
I-Alıcı harekete geçirme
II-Göndergesel işlev
III-Kanalı kontrol işlevinde
IV-Heyecana baglı işlevde
A)I B)II C)III D)IV E)III ve IV

S6.Asagıdakilerin hangisinde iletisim kuruldugu anlatılmamıstır?
A)Askerdeki ağabeyime mektup yazdım.
B)Apartmandan çıkarken bakkalın çıragıyla selamlastım.
C)Trenin perceresinden el sallayan yolcular hüzünlüydü.
D) Kardesinin oyuncagını elinden alan çocuğa annesi sert sert baktı.
E) Uyanır uyanmaz üstümü giyinip yola koyuldum.

S7.Asagıdakilerin hangisi Batı Türkçesinin çağdaş  kollarından biri degildir?
A) Türkiye Türkçesi B) Özbek Türkçesi C) Türkmen Türkçesi D) Azeri Türkçesi E) Gagavuz Türkçesi

S8
I. Konusma ve yazı dilinde İstanbul ağzı esas alınmıstır.
II. Sanat yapma gayesiyle Türk dili gittikçe ağırlasmıstır.
III. Arapça, Farsça kelime ve tamlamalar sıklıkla kullanılır.
IV. Batı Türkçesinin üçüncü devresidir.
V. “Milli bir edebiyat kurma” anlayısından hareketle doğmustur.
Numaralanmıs yargıların hangileri Türkiye Türkçesi Dönemine ait degildir?
A) I. ve II. B)I. ve IV. C)II.ve III D)III. ve V.E) IV. ve V.

9. Asağıdaki eser ve dönem eslestirmelerinin hangisinde yanlıslık yapılmıstır?
A) Muhakemetü’l Lügâteyn – Çağatay Türkçesi
B) Hüsn ü Ask – Eski Anadolu Türkçesi Dönemi
C) Sikâyetname – Osmanlı Türkçesi Dönemi
D) Atesten Gömlek – Türkiye Türkçesi Dönemi
E) Yunus Emre Divanı – Eski Anadolu Türkçesi Dönemi

S10.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi küçük ünlü uyumuna uymaz?
A)Ortasında B)Görüşülür C)Güzelim D)Karasu  E)Yuvarlaklık

S11.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçedir?
A)Vaiz B)Kısmî C)Leman D)siftah E)Sarp

S12.Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde ünlü daralması yoktur?
A)Geliyor B)Niye C)Diye D)Yiyecek E)Görmüyor

Seyrediyordum,Kayseri’yi sararmış yaprakların arasından.Arkadaşım Sıtkı geliyor aklıma birden.Gencecik bir fidanken başlayan dostluğumuz… pembemsi bir yumuşaklık var sesimde şimdi…
S13.Yukarıdaki metinde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A)Dudak ünsüzü benzeşmesi(Ünsüz dönüşümü)
B)Ünlü türemesi
C)Ünlü düşmesi
D)Ünsüz Benzeşmesi
E)Ünsüz yumuşaması (Ünsüz değişimi)

S14.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde vurgu yüklem üzerinde değildir?
A)Hadi git,çok geç olmadan vakit!
B)Gitsen de buralardan ebediyen benimsin.
C)Şimdi gitmeli miyim,
D)Oysa,kalmak için gelmiştim.
E)Bugün neredesin?
Zıt fikirlere kulaklarımızı tıkamak, kendimizi hataya mahkûm etmek değil midir?”
Cemil Meriç
S15.Böyle diyen bir yazarın, aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenmez?
A)Bana fikirlerini söyle,var olduğumu anlayayım.
B)Eleştiriden yoksun olan, her yaptığını doğru sanır.
C)İyinin daha iyisi vardır.
D)Gündüzün değeri,gecenin varlığındandır.
E)Doğru bildiğin yol,tek yoldur.

S16.”Kopmak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde yan anlamda kullanılmıştır?
A)Bu espriye sınıf koptu.
B)Aramızdaki bağ bugünlerde koptu.
C)Yağmurla birlikte gökyüzünde bir gürültü koptu.
D)Ayakkabımın bağcığı koptu.
E)Ondan ayrılınca benim için kıyamet koptu.

Önce baygın bir iniltiydi yamaçtan duyulan,
Sonra bir gölge belirmişti kuş uçmaz yoldan;
Köyümün titreyerek bağrı yanık toprağını
İnliyor, baktım, uzaktan görünen bir kağnı…
S17.Bu dizelerde aşağıda verilen ses olaylarından hangisi yoktur?
A) Ünlü düşmesi B) Ünsüz düşmesi C) Sert ünsüz yumuşaması D) Ünlü daralması E) Ünsüz benzeşmesi
Yelken ol, kürek ol, dümen ol, balık ol, su ol.

I            II          III           IV       V
Git gidebildiğin yere.
S18.Yukarıdaki numaralı yerlerden hangisinde ulama yapılamaz?
A) V. B) IV. C) III. D) II. E) I.
Sözcük sonundaki “p, ç, t, k” ünsüzleri iki ünlü arasında kaldığında “b, c, d, g, ğ” ye dönüşür. Buna ünsüz yumuşaması denir.

S19.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına aykırı bir kullanım vardır?
A) Okumak insanı insanlarla konuşmaya hazırlar.
B) Akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez.
C) Akıllı insan her şeyi düşünerek söyler.
D) Mutluluk varılacak yer değil, yolculuğun kendisidir.
E) Deneyim kazanmak acıların özetidir.

Ad tamlamalarında –eğer alacaksa – tamlayan “n” , tamlanan ise “s” kaynaştırma ünsüzünü alır.

S20.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kuralın dışında bir kullanım vardır?
A) Sıranın boyası oldukça eskiydi.
B) Hastanın yanında yavaş konuşun.
C) Bunun nesini alacağız ki?
D) Testinin altına çamur bulaşmış.
E) Havuzun suyunu yeni değiştirmişler.

CEVAP ANAHTARI

 1. B
 2. E
 3. C
 4. A
 5. B
 6. E
 7. B
 8. C
 9. B
 10. D
 11. E
 12. A
 13. D
 14. D
 15. E
 16. C
 17. B
 18. A
 19. E
 20. E

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat Özet