9. Sınıflar Dil ve Anlatım Dersi 2. Dönem 1. Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı ( A)

7 Şubat 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Aşağıdaki yazılı sorusu ve cevaplarını dosya halinde İNDİREBİLİRSİNİZ.

1. Aşağıdaki tümcelerde, altı çizili sözcüklerdeki ses olaylarını karşılarındaki boşluklara yazınız(10)
a. Oraya çabucak gitmeliyiz. ……………………….…………………..
b. Hafifçe bir rüzgar esiyor. ……………………………………………
c. Padişahın buyruğu vardı. ……………………………………………
d. Bebeği ağlatmayın. ………………………..………………….
e. Güzel bir kitap istiyor. ……………………………………………

2. Aşağıdaki sözcüklerin karşıt( zıt ) anlamlılarını boş yerlere yazınız(10)
a. evcil: ………………………………
b. göçebe: ………….…………………..
c. onarmak: ……………….……………..
d. olağanüstü: ………………….………….
e. şişman : ………………………………

3. Aşağıdaki sözcüklerin kaç yapım eki aldığını parantez içine yazınız.(10)
a. Şırıldıyor ( )
b. Başlangıç ( )
c. Giyinmişim ( )
d. Ölümcül ( )
e. Verimsizlik ( )
f.
4.Aşağıdaki tümcelerde yazımı yanlış sözcüklerin doğrularını boşluklara yazınız(10)
a-Bu ürün, Güney Doğu Anadolu’da yetişmez.
……………………………………………..
b-Birçok alanda batıdan geriyiz.
……………………………………………..
c-Sınıfda kırküç öğrenci vardı.
……………………………………………..
d-Bu film, İzmit’de de gösterildi.
……………………………………………..
e-Toplantı, 2 haziran Çarşamba günü yapılacak.
……………………………………………….

5. Ah () insan kısmı böyledir () Başkalarının deneyimlerine güvenmez () Halbuki denenmiş şeyler () her zaman daha güvenlidir.Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere, sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir.(10)

6. Tek sözcükle anlatılabilecek bir kavramı birden çok sözcükle anlatmaya dolaylama denir.
Aşağıdaki kavramları birer dolaylama ile karşılayınız.(10)
a)Kömür…………………..……………………………………………………….…………(4)
b)Petrol……………………………………….………………………………………………(4)
c)Top…………………….…..………………………………………………………………(4)
d)Manken……………….……………………………………………………………………(4)
e)Türizm……………………….………………………………………………………….…(4)

7- Aşağıdaki kelimelerin karşılarına eş anlamlılarını (anlamdaşlarını) yazınız.(10)

 Talebe
 Okul
 Sınav
 Vatan
 Sınır

8-Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin sesteşlerini(eş seslerini) cümlede kullanınız.(10)
a-Ahmed’in salı batmış.
b-Ağacın dalı kırılmıştı.
c-Boz topraklar sıcacıktı
d-Bizim üzüm asmasına kuşlar konmuş.
e-Hacının bağına kuşlar konmuş

S.9.Aşağıda altı çizili olan‘’kanat’’sözcüğünün hangi anlamda kullanıldığını yazınız.(10)
Kuşun kanadını tedavi ettirdi ………………………………………
Uçağın kanadında arıza çıktı………………………………………..
Takımın sağ kanadı bu maçta iyiydi. ………………………………
Kırıldı kanadım kaldım çaresiz……………………………………..
Tarlanın aşağı kanadı verimlidir.

10. Aşağıdaki şiirde geçen altı çizili kelimelerin hangilerinin somut ve soyut isim olduklarını yazınız.(10)

Ben senin en çok sesini sevdim
Buğulu çoğu zaman, taze bir ekmek gibi
Önce aşka çağıran,sonra dinlendiren
Bana her zaman dost, her zaman sevgili

CEVAP ANAHTARI

1. Aşağıdaki tümcelerde, altı çizili sözcüklerdeki ses olaylarını karşılarındaki boşluklara yazınız(10)
a. Oraya çabucak gitmeliyiz. ÇABU-K-CAK———–ÜNSÜZ DÜŞMESİ
b. Hafifçe bir rüzgar esiyor. HAFİF-CE-(ÇE)———ÜNSÜZ BENZEŞMESİ
c. Padişahın buyruğu vardı. BUYRU-K-ĞU———–ÜNSÜZ YUMUŞAMASI
d. Bebeği ağlatmayın. BEBE-K-Ğİ—————ÜNSÜZ YUMUŞAMASI
e. Güzel bir kitap istiyor. İSTE-İ-YOR————–ÜNLÜ DARALMASI

2. Aşağıdaki sözcüklerin karşıt( zıt ) anlamlılarını boş yerlere yazınız(10)
a. evcil: YABANİ
b. göçebe: YERLEŞİK
c. onarmak: BOZMAK
d. olağanüstü: OLAĞAN
e. şişman : ZAYIF

3. Aşağıdaki sözcüklerin kaç yapım eki aldığını parantez içine yazınız.(10)
a. Şır ıl dı yor ( 2 )
b. Baş la n gıç ( 3 )
c. Giy in mişim ( 1 )
d. Öl ü m cül ( 3 )
e. Ver im siz lik ( 3 )

4.Aşağıdaki tümcelerde yazımı yanlış sözcüklerin doğrularını boşluklara yazınız(10)
a-Bu ürün, Güney Doğu Anadolu’da yetişmez.…GÜNEYDOĞU ANADOLU
b-Birçok alanda batıdan geriyiz.>>>>>BATIDAN
c-Sınıfda kırküç öğrenci vardı. >>>SINIFTA>>>>KIRK ÜÇ
d-Bu film, İzmit’de de gösterildi.>>>>İZMİT’TE
e-Toplantı, 2 haziran Çarşamba günü yapılacak.…2 HAZİRAN

5. Ah (!) insan kısmı böyledir (.) Başkalarının deneyimlerine güvenmez (.) Halbuki denenmiş

şeyler (,) her zaman daha güvenlidir.

Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere, sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir.(10)

6. Tek sözcükle anlatılabilecek bir kavramı birden çok sözcükle anlatmaya dolaylama denir.
Aşağıdaki kavramları birer dolaylama ile karşılayınız.(10)
a)Kömür KARA ELMAS
b)Petrol……… SİYAH İNCİ
c)Top……… MEŞİN YUVARLAK
d)Manken… … TAŞ BEBEK
e)Türizm………BACASIZ SANAYİ

7- Aşağıdaki kelimelerin karşılarına eş anlamlılarını (anlamdaşlarını) yazınız.(10)

 Talebe ——ÖĞRENCİ
 Okul ——–MEKTEP
 Sınav ——-İMTİHAN
 Vatan——–MEMLEKET-YURT
 Sınır———HUDUT

8-Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin sesteşlerini(eş seslerini) cümlede kullanınız.(10)
a-Ahmed’in salı batmış.——-SALI GÜNÜ SİZE GELECEZ
b-Ağacın dalı kırılmıştı.——ADAM DENİZE DALDI
c-Boz topraklar sıcacıktı—–OYUNLARINI BOZ.
d-Bizim üzüm asmasına kuşlar konmuş.—CEKETİMİ ASKIYA ASMA
e-Hacının bağına kuşlar konmuş——AYAKKABIMIN BAĞI KOPMUŞ

S.9.Aşağıda altı çizili olan‘’kanat’’sözcüğünün hangi anlamda kullanıldığını yazınız.(10)
Kuşun kanadını tedavi ettirdi …TEMEL-GERÇEK ANLAM
Uçağın kanadında arıza çıktı……YAN ANLAM
Takımın sağ kanadı bu maçta iyiydi. —-TERİM ANLAM
Kırıldı kanadım kaldım çaresiz………MECAZ ANLAM
Tarlanın aşağı kanadı verimlidir.—–YAN ANLAM

10. Aşağıdaki şiirde geçen altı çizili kelimelerin hangilerinin somut ve soyut isim olduklarını yazınız.(10)

Ben senin en çok sesini sevdim———SOMUT
Buğulu çoğu zaman, taze bir ekmek gibi—SOMUT
Önce aşka çağıran,sonra dinlendiren—SOYUT
Bana her zaman dost, her zaman sevgili—–DOST—-SOYUT SEVGİLİ>>>>>>SOYUT

Şehmus CENGİZ
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Romanlar Yazarları ve Özellikleri