Ahmet Hikmet Müftüoğlu

24 Haziran 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Ahmet Hikmet Müftüoğlu (1870 – 19 Mayıs 1927)

Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Galatasaray Lisesini bitirdikten sonra Dışişleri Bakanlığı‘nın çeşitli kademelerinde görev aldı. İlk eserlerini Servet-i Fünûn topluluğu içindeyken veren yazar, 1908’den sonra “Türkçülük” ve “Yeni Lisan” hareketini benimsedi. Bu dönemde daha ziyade nesirle uğraşan yazar, savaşın getirdiği sıkıntı ve yıkımla birlikte Türkçülük düşüncesini işledi. Bu akımın öncülerinden biri oldu. Türk Ocakları ve Türk Yurdu dergisinin kurulmasında önderlik yaptı.
Ahmet Hikmet Müftüoğlu’nun sanat hayatı iki devreden oluşmaktadır. Birinci devrede, Servet-i Fünûn topluluğunun dil anlayışına uyarak süslü ve ağır bir anlatımla yazdı. Bu dönemin ürünlerini Haristan ve Gülistan (Dikenler ve Gül Bahçesi) adlı kitapta topladı. İkinci devrede ise millî ve mahallî konulan sade bir dille işledi. Ahmet Hikmet, kelime seçiminde döneminin en fazla araştıran yazarlanndan biridir.

Ahmet Hikmet Müftüoğlu’nun 1890 – 1892 yıllan arasında yayınlanan bir çok tercümesi, ayrıca kitap halinde toplanmamış makaleleri vardır. Kitap halinde yayınlanan eserleri ise şunlardır:
Hikâye Kitapları : Haristan ve Gülistan (1900), Çağlayanlar (1922). Roman: Gönül Hanım (1951).

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat Özet