Anı (Hatıra) Özellikleri

18 Şubat 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Kişilerin başından geçen ya da tanık oldukları olayları anlatan yazılara anı denir.

*Anılar ya günü gününe tutulan notlar biçiminde ya da sonradan anımsanarak yazılır. Günü gününe yazılan anılara günlük (günce) denir.

* Anılarda yaşanmış olaylar ele alındığı için anlatılanlar gerçektir.

* Anıda olay planı uygulanır. Bir anı; serim (giriş), düğüm (gelişme), çözüm (sonuç) bölümlerinden oluşur. Serimde olay ana çizgileriyle  ortaya konur; olayın geçtiği yer, zaman ve kişiler tanıtılır. Düğüm bölümünde olay anlatılır. Çözümde de olayın nasıl sonuçlandığı ve yaşayan ya da tanık olan kişi üzerindeki etkileri anlatılır.

* Anılarda olaylar olduğu gibi anlatılır. Açık ve içten bir anlatım kullanılır.

* Ünlü kişilerin (devlet adamları, bilginler, sanatçılar …) yaptıkları önemli işleri anlatan anılar büyük değer taşır. Bunlar, geçmişe ışık tutan birer belge niteliğindedir. Örneğin, bizi insanların yaşadıkları devirler ve tarihsel olaylar hakkında aydınlatan bir kaynak özelliği taşır. Atatürk’ün yaşamıyla ilgili anılar buna en güzel örnektir.

 Edebiyatımızda anı türünde yazılmış pek çok yapıt vardır.

Not: Türk edebiyatında yazılan il anı Babürşah’ın Babürname adlı eseridir.

Özellikleri :

1 – Yaşanmakta olanı değil, yaşanmış bir konuyu anlatır.
2 – İnsan belleğinde iz bırakan olay ve olguları anlatır
3 – Tarihsel gerçeklerin öğrenilmesine katkı yaptığı için tarihçilere ışık tutar.
4 – Tanınmış, bilim, sanat ve politika adamlarının yaşamlarını çalışma ve araştırmalarını anlatır.
5 – Yazarın unutulmasını istemediği gerçekleri kalıcı kılar.
6 – Geçmiş birinci kişinin ağzından kişisel yargılar ve yorumlarla verilir.

ANI İLE GÜNLÜĞÜN BENZER VE FARKLI YANLARI

1 – Anı da günlük gibi bir kişinin başından geçen gerçek yaşantılardan kaynaklanan yazı türüdür .
2- Günlük yaşanırken anı ise yaşandıktan sonra yazılır
3 – Anılar, yazarların yaşlılık çağlarında yazdıkları ve yaşamları boyunca karşılaştıkları olayları nesnel bir şekilde ortaya koyan yazılardır Günlükler ise daha öznel, derin, içten ve ruhun derinliklerinden kopup gelen Anlık duygu ve düşünceler hakimdir.
4 – Anı yazılarının anlatım açısından kurgusal niteliklere sahip olduğunu da söyleyebiliriz Günlükler ise kurgudan uzak yoğun düşüncelerin toplamıdır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Hikayede (Öyküde) ilkler