Cümle Yorumu Test

7 Ocak 2014 tarihinde tarafından eklendi.

1. Bu yapıtı bir kez tamamlamaya karar vermiş bulundum; ama …..
Söze böyle başlayan bir sanatçının, “istenmedik bir duruma yol açma” anlamını yansıtması için, bu cümleyi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlaması gerekir?

A) bakalım, tamamlayabilecek miyim
B) ne kadar memnunum, bir bilsen
C) tamamladım
D) en kısa sürede tamamlayacağım
E) bundan memnun muyum, onu bana sor

2. Bir tartışmada son sözü söylemek istiyorsanız, karşınızdakine,” …. ” demeye çalışınız.
Bu cümledeki boşluğu en anlamlı biçimde aşağıdakilerden hangisiyle doldurabiliriz?

A) Kanımca siz haklısınız.
B) Haklı olduğunuz söylenemez.
C) Siz kemikleşmişsiniz, sizinle tartışılmaz.
D) Haklı olduğunuz yönler var, ama ben daha haklıyım.
E) Bu konu tartışmaya değmez, başka şeylerden konuşalım.

3. Uyuşturucu zehirlerin en tehlikelisi, başarıdır.
Aşağıdakilerden hangisi, anlamca bu cümleye en yakındır?

A) Başarı sarhoşluğu, insanların yeni başarılara ulaşmasını engeller.
B) Daima başarılı olma isteği insanları tehlikeye iter.
C) Her alanda başarılı olmak isteyenler, uyuşturucu bağımlıları gibidir.
D) Başarılı insanlar, elde ettikleri başarılarla yetinmemelidir.
E) Canlı ve dinamik olmayan insanlar başarılı olamazlar.

4.
I. Kimi insanlar, merakları sayesinde bilim adamı olmuşlardır.
II. İnsanların merakı olmasaydı, bilimsel buluşlara hasret kalırdık.
III. Kimi bilimsel buluşlar, meraklı insanların eliyle bugüne ulaşmıştır.
IV. Bilimsel buluşlara kavuşmamız, insanoğlunun merakı sayesinde mümkün olmuştur.
V. Buluşların bilimsel niteliğe ulaşması için meraklı insanlara ihtiyaç vardır.
Bu cümlelerden hangileri, savunulan düşünce bakımından birbirine en yakındır?

A) I. ile II.      B) II. ile III.          C) II. ile IV.        D) IV. ile V.        E) I. ile V.

5. Aşağıdakilerden hangisi, “İnsanlar, acıları çabuk unuturlar.” cümlesiyle aynı anlamı içermektedir?

A) Acı acıyı keser, su sancıyı.
B) Acılı başta akıl olmaz.
C) Hiçbir şey gözyaşı kadar çabuk kurumaz.
D) Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır.
E) Acıyan uyumuş, acıkan uyumamış.

6. Bir yazar, öyle yazmalıdır ki, ona ait olduğunu bilmediğim, bir romanın rasgele beş sayfasını okuyunca, kendisini dilinden hemen tanıyabileyim!
Bu cümleden, aşağıdaki yargıların hangisine varılabilir?

A) Yazarları dillerinden tanımak, insana zevk verir.
B) Kullandığı dil, yazarın kimliğini yansıtmaktadır.
C) Yazarların roman dili, öteki yazılarınınkinden farklıdır.
D) Her romanın, özgün bir dilinin olması gerekir.
E) Roman okuma, yazarı dilinden tanıma çabasıdır.

7. İlk okumada göremeyeceğiniz çok şey var bu romanda; ama sonradan yaptığı konuşmalarla, yapıtının kıyısına bucağına geziler düzenlemek herhalde yazara düşmez.
Bu cümlede geçen, “yapıtın kıyısına bucağına geziler düzenlemek” sözüyle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Okuyucu ile roman arasında iletişim kurmak
B) Karışık yazılmış yerleri yeniden ele almak
C) Romandaki anlaşılması güç yerleri açıklamak
D) Anlaşılmayan bölümleri romandan çıkarmak
E) Romanı okuyucunun anlayabileceği biçimde yazmak

8. Türü ne olursa olsun, betimleyici öğelerden yoksun olan bir anlatı, çoraklaşır, iletişim gücünü yitirir büyük ölçüde.
Bu cümleye göre, “bir anlatı’nın çoraklaşması”, aşağıdakilerden hangisini düşündürmez?

A) Sıradanlaşmasını
B) Anlaşılmaz olmasını
C) Etkileyiciliğinin azalmasını
D) Çekiciliğini yitirmesini
E) Zevk vermeyen biçimde olmasını

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tanımlama” yapılmıştır?

A) Büyük olan her şeyin kutsal bir dehşeti vardır.
B) Karanlık hırsızın, aydınlık gerçeğin dostudur.
C) Gerçek; bir taş kadar sert, bir çiçek kadar yumuşaktır.
D) Sanat, insan tarafından oluşturulmuş doğadır.
E) Bir güzelliğin yaratılması uzun bir çabayı gerektirir.

10. Aşağıdakilerden hangisi, “amaç ilişkisi” içeren bir yargıdır?

A) Tartışmaya gerek görmeden konuyu kapattılar.
B) Bizimle çalışmaya pek niyeti yoktu.
C) Oturup gazetesini okumaya başladı.
D) Haberi duyunca eve doğru koşmaya başladım.
E) Seninle bu konuyu tartışmaya geldim.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yargılar arasında “neden – sonuç ilişkisi” yoktur?

A) Uykusuzluktan gözleri kanlanmış.
B) Susuzluktan dili damağına yapışmış.
C) Ucuzluktan aldığı elbise kötü çıkmış.
D) Çok yürüdüğünden ayakları su toplamış.
E) Çok yazmaktan parmakları nasır bağlamış.

12. (I) Rıfat İlgaz’ın Çınar Yayınları arasında çıkan “Şeker Kutusu” adlı kitabında beş öykü yer alıyor. (II) Yazar, bu öykülerinde ille de okurları güldürmeyi amaçlamıyor. (III) Sululuğa uzak duruyor, öykünün yapısını ve konusunu zorlamıyor. (IV) Mizah, onun öykülerinde kendiliğinden ortaya çıkıyor. (V) Başka bir deyişle, Rıfat İlgaz‘da mizah, kişilere, olaylara, gerçeklere bir çeşit bakış açısı olarak ortaya çıkıyor.
Bu parçanın numaralanan hangi cümlesinde “yoruma” yer verilmemiştir?

A) I.        B) II.          C) III.         D) IV.        E) V

13. (I) Yazar, kentin tarihini, 1922’deki büyük yangın öncesine kadar getirmiş. (II) Bundan sonrasını bir başka kitapta ele alacakmış. (III) Ama, “Kentin Tarihindeki Önemli Olaylar” bölümünü, neden kentin kurulduğu yıldan başlatmadığını anlamak zor. (IV) Ayrıca, yazarın bir dil ustası olduğu da söylenemez. (V) Hayli kuru bir anlatımı var. (VI) Bilgileri peş peşe sıralamakla yetinmiş.
Bu parçanın yazarı, sözünü ettiği yazar hakkında olumsuz şeyler söylemeye kaçıncı cümlede başlamıştır?

A) II.        B) III.         C)IV.         D) V.          E) VI.

14. Türkçede bir duyu alanıyla ilgili sözcük, başka bir duyu alanına aktarılarak kullanılabilir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, böyle bir duyu aktarımına örnek yoktur?

A) Sert bir sigara kokusu insanları bunaltıyordu.
B) Resimlerinde sıcak renkleri uyum içinde kullanmıştı.
C) Bir tatlı bakış, bir gülümseme onu yatıştırmaya yetmişti.
D) Renk renk çiçekleri kristal bir vazoya koymuştu.
E) Dışarıdan gelen acı çığlık herkesi şaşkına çevirdi.

15. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, “gece (akşam)” nin olumsuz görüldüğü sezdirilmektedir?

A) Aşk söyletir en yanık türküleri
Ay buluta girdiği gecelerde
B) Ne çok yıldızın var, saymakla bitmiyor
Meltemi cana can katan yaz gecesi
C) Âlemde gündüz gönlüme işkencedir
Bence bayram, ufukta gün bitincedir
D) Bütün gün beklediğim bahardır ki gece
Gökte yıldızların da ümidincedir
E) Renkler çekildi işte simsiyah bir saraya
Gece kurtuluş değil, belki bir işkencedir

CEVAP ANAHTARI
1. E     2. A    3. A      4. C    5. C      6. B     7. C     8. B      9. D     10. E     11. C     12. A     13. B      14. D      15.E

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tanzimat Döneminde Roman ve Hikaye