Cümlede Anlam Test

8 Ocak 2014 tarihinde tarafından eklendi.

1. Karadağ’ın eteklerine ulaştığım zaman … ; çünkü yamaçlar, vadiden getirilen beyaz taşlarla dünyanın en büyük alfabesine çevrilmişti.
Boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa, cümle ötekilerden farklı bir anlam kazanır?

A) ağzım açık kaldı
B) vay canına, dedim
C) küçük dilimi yuttum
D) parmağım ağzımda kaldı
E) yüreğime ateş düştü

2. Haklıyı değil de güçlüyü destekleyen bir toplumsal yapınız varsa, demokrasiniz her zaman tehlikededir.
Aşağıdakilerden hangisi, anlamca bu cümleye en yakındır?

A) İnsanları, haklıdan yana tavır almak üzere eğitmelisiniz.
B) Güçlünün yanında yer almak, kolayımıza gelir.
C) Demokrasi, güçlü olandan yana değil, haklı olandan yana tavır almaktır.
D) Demokrasilerin yaşaması toplumsal yapının niteliğine bağlıdır.
E) Haksızlıklara göz yumulan bir yerde güçlüler kazançlı çıkar.

3.
I. İnsanlar, çok eski dönemlerden bu yana, sanatçıda olağanüstü özellikler bulmuştur.
II. Sanatın insanlık tarihi ile yaşıt olması, bize onun alıcısının hep var olduğu gerçeğini anlatmaktadır.
III. Din, bilim ve felsefeden bağımsız olan ve “sanat” diye adlandırılan bir etkinlik, yakın yıllarda ortaya çıkmıştır.
IV. Sanatın, toplum sorunlarına çözüm bulması gerektiği, çok eskiden beri var olan görüştür.
V. Mağaralarda bulunan resimler, sanata ihtiyaç duyan insanların her zaman var olduğunu göstermektedir.
Bu cümlelerden hangileri, anlamca birbirine yakındır?

A) II. ile V.        B) II. ile III.       C) I. ile III.       D) I. ile IV.       E) IV. ile V.

4.
I. Mızrak çuvala girmez.
II. Kötü haber tez duyulur.
III. Güneş balçıkla sıvanmaz.
IV. Ay ışığında ceviz silkilmez.
V. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.
Bu atasözlerinden hangileri, anlam bakımından birbirine en yakındır?

A) I. ile II.       B) II. ile III.       C) III. ile V.       D) IV. ile V.        E) I. ile III.

5. Kişiliğin oluşmasında, yaşam koşullarını ve çevreyi belirleyici gören bir yazar, “Bana, ne iş yaptığını söyle, senin ne düşündüğünü söyleyeyim.” diyor.
Bu cümlede anlatılmak isteneni içeren yargı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsan, düşündüklerini yapmaya çalışır.
B) İnsan, yaşantısına göre düşünür.
C) İnsan, düşüncesiyle, yaşam koşullarını değiştirebilir.
D) İnsan, düşündüğü gibi yaşar.
E) Düşüncelerle davranışlar uyum içinde olmalıdır.

6.
I. Bu konuyu size geldiğimde konuşuruz.
II. Size geldiğimde bu konuyu konuşuruz.
III. Bu konuyu konuşuruz size geldiğimde.
IV. Konuşuruz bu konuyu size geldiğimde.
V. Size geldiğimde konuşuruz bu konuyu.
Bu cümlelerin hangilerinde, “zaman kavramı” öne çıkarılıp vurgulanmıştır?

A) I. ile II.       B) II. ile III.      C) III. ile IV.      D) I. ile V.       E) IV. ile V.

7. iyi bir okuyucu, okuduğu yazılarda, yazarın bile düşünmediği güzellikler bulur.
Bu cümleye göre, “iyi bir okuyucu” olmanın ölçüsü, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Yazarın eksikliklerini tamamlamak
B) Yazılardaki güzellikleri sezebilmek
C) Yazarın düşünce dünyasını yakalamak
D) Okuduklarını yorumlarıyla zenginleştirmek
E) Yazının içeriğinden çok biçimine önem vermek

8. Eleştirmenlerimiz, ilk yapıtlardan genellikle habersiz oldukları için, onlara yaraşan övgüyü, ilk yapıtların kötü birer kopyası olan son yapıtlara yağdırırlar.
Bu yargıya göre, eleştirmenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Çok okunan yapıtları ele almakla yetinirler.
B) Değerlendirmelerine kuşkuyla bakmak gerekir.
C) Sanatçıları, bütün yapıtlarıyla değerlendiremezler.
D) İlk yapıtlar hakkında bilgileri yetersizdir.
E) Sanatçıların son yapıtlarındaki değerin kaynağına yönelmezler.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “örnek gösterme” vardır?

A) Komşu köyün muhtarı da bizim muhtar kadar başarılıdır.
B) Atalarımız, “Körle yatan şaşı kalkar.” demişler.
C) Öğretmenimizin bizim için harcadığı emeğe değer biçilmez.
D) Bu halının bir benzerini de sizde görmüştüm.
E) Politikacı dediğin onun gibi dürüst olmalı.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gözlem” yoktur?

A) Ne bu halin, bir deri bir kemik kalmışsın!
B) Kitabı baştan sona okumuş, güzel bulmuşsun, öyle mi?
C) Bakıyorum, yazlıkları erkenden çıkarmış, kışlıkları giymişsin!
D) Bu ne dalgınlık böyle, gözlerini karşı kıyılara dikmişsin.
E) Sen de en sonunda kendine yakışan bu gözlüğü takmışsın.

11. Ne yazık ki, en güvendiğimiz eleştirmenler bile, kişiliklerini yazılarına bulaştırmadan yapamıyorlar!
Bu yargıya göre, eleştirmenlerde görülen eksiklik, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğallık      B) Öznellik      C) Nesnellik      D) Özgünlük     E) Gerçekçilik

12. (I) “Parasız Yatılı ‘nın yayınıma dek dergilerde tek tük öykülerine rastlıyoruz yazarın. (II) Konu seçimine özen göstermeyen, ama yazınsal inceliklerden yana biridir bu öykülerinde. (III) Oysa, Parasız Yatılı’dan sonra iyice hazırlıklı bir tutumla, durup dinlenmeksizin ürün verdiğini görürüz. (IV) Sanatçı bakışıyla genel geçer ahlak kurallarını adamakıllı sarsar. (V) Toplumsal yaşamdaki aksaklıkları, çıkmazları vurgulayarak, okuru haklı, onurlu bir öfkeye çağırır.
Bu parçanın hangi cümlesinde, sözü edilen yazarın olumlu ve olumsuz özelliği bir arada belirtilmiştir?

A) I.       B) II.      C) III.      D) IV.     E) V.

13. (I) Şahap Sıtkı’nın “Acı” adlı kitabını vitrine yeni koymuştum. (II) Genç bir kız girdi dükkâna. (III) “Acı adlı kitabı görmek istiyorum.” dedi. (IV) “Ödül kazanmış, çok değerli bir öykü kitabıdır.” dedim. (V) Tam gideceği sıra, “Kapağındaki resim çok hoşuma gitti, onun için alıyorum.” demez mi?
Bu parçadaki sözleri söyleyen kişi, numaralanan cümlelerin hangisinde kendi yorumunu belirtmektedir?

A)l.       B) II.        C) III.         D) IV.      E) V.

14. “Bizi orada görünce yüzü ekşidi.” cümlesinde “ekşi” sözcüğü duyu alanı değiştirilerek kullanılmıştır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir sözcük kullanılmıştır?

A) Sırtında açık renk bir pardesü vardı.
B) Recep Usta, kalın sesiyle bağırıyordu.
C) İlkokulu bu kasabada bitirmişti.
D) Su insanı boğar, ateş yakarmış.
E) Geç anladım taşın sert olduğunu.

15. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, “bir koşula bağlı olma niteliği” söz konusu edilmiştir?

A) Ben seni çoktan unuttum,
Sen de unuttun mu, dön geri bak
B) Bir yandan yağmur yağar,
Bir yandan tekerlekler döner, dön geri bak
C) Tekerlekler döner, başım döner
Kavaklar yeşeriyor, dön geri bak
D) Alçacık damı düşündükçe
Gözlerim yaşarıyor, dön geri bak
E) Tekerlekler iki çizgi bırakır,
Hamutlar şak şak eder, dön geri bak

CEVAP ANAHTARI
1.  E   2. C    3. A     4.  E    5.  B     6.  D     7.  D     8. A      9.  E     10.  B    11.  C     12.  B     13.   D     14. B      15. D

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
CELALETTİN HARZEMŞAH