Dönemin Sanatçılarından Emin Bülend Serdaroğlu

23 Haziran 2013 tarihinde tarafından eklendi.

(1886 – 29 Kasım 1942)
Halep’te doğdu. İlk şiirlerini Galatasaray Lisesinde okurken yayınladı. Aynı zamanda sporla uğraşıyordu. Ali Sami ve Asım Beylerle birlikte Galatasaray Klübünü kurdu. Galatasaray futbol takımının ilk Türk kaptanıdır.

Fecr-i Âtî topluluğuna katılan Emin Bülend, Balkan Savaşına gönüllü katıldı. I. Dünya Harbi‘nde de Suriye ve Çanakkale cephelerinde bulundu. Harbten sonra çeşitli devlet dairelerinde memur olarak çalıştı.
Küçük yaşta annesini kaybetmesi, duygusal yönden kendisini büyük ölçüde etkiledi. Gençlik yıllarında çok iyi eserler vermesi beklenen sanatçı, daha sonraları şiirle devamlı uğraşmadı. Politikadan uzak, görevine bağlı bir memur ve iyi bir aile babası olarak sessizce yaşamayı tercih etti.
Galatasaray lisesinde okurken çok iyi Fransızca öğrendi ve kuvvetli bir edebî kültüre sahip oldu. Bu dönemde Tevfik Fikret ve Servet-i Fünûn edebiyatının tesirinde kaldı; ancak onun şiirlerindeki sosyal muhteva daha fazladır.

1908’den sonra destanî yönü ağır basan şiirler yazdı. Özellikle Balkan Harbi sırasında yazdığı “Kin” adını taşıyan şiiriyle hem Genç Kalemler’de yazan Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, Ali Cânib ve arkadaşlarının, hem de Atatürk’ün takdirlerini kazandı.
Şiirlerinde sanatlı söyleyiş tarzını tercih eden Emin Bülend, genel olarak ferdiyetçi, lirik, destanî konuları işledi. Vezin ve kafiye gibi şekle ait hususlarda fazla titizlik göstermedi.
Şiirleri sağlığında kitap olarak yayınlanmadı. Şiirlerinin büyük bir kısmı Salih Zeki Atay tarafından 1945’de Emin Bülend’in Şiirleri adıyla yayınlanmıştır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
CEZMİ ÖZETİ