Edebiyat Bulmaca

19 Şubat 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Aşağıdaki bulmacayı dosya halinde  İNDİREBİLİRSİNİZ.

bulmaca

1-Siham-ı Kaza’nın yazarı.
2-Mesnevilerde asıl konunun anlatıldığı bölüm.
3-Divan Edebiyatının son büyük şairi.
4-16. yy’ın şairler sultanı.
5-Beng ü Bade’nin şairi.
6-Kanuni S.Süleyman’ın mahlası.
7-Vesiletün Necat mesnevisinin türü.
8-Divan Edebiyatının şiir ölçüsü.
9-İnançlardan alaycı dille söz eden tekke şiiri.
10-Allah tarafından evliyalara verilen olağanüstü haller.
11-Dünyanın en eski destanı.
12-Sözlü edebiyat döneminde ağıt.
13-İranlıların dünyaca ünlü destanı.
14-Türklerin bilinen ilk yazarı.
15-İlk İslami eserlerin yazıldığı Türk lehçesi.
16-Tasavvufta asıl aşk, ………….. aşktır.
17-Divanı Lügatit Türk …………. bir sözlüktür.
18-Alevi şairlerin söylediği bestelenen şiirlerdir.
19-Edebiyatımızın 15.yy’daki en önemli süslü nesri.
20-Mantıkut Tayr adlı eserin sahibi.
21-Gazelin son beyiti.
22-Kasidelerde şairin kendisini övdüğü bölümdür.
23-Divan Edebiyatının ilk şairi.
24-Beş mesneviden oluşan eserlerdir.
25-Hacı Bektaşı Veli’nin didaktik biçimde yazılmış tasavvufi eseri.
26-17.yy’da Hafız Post’un yetiştirdiği müzik adamı.
27-Sadece Hz.Muhammed’in (sav) fiziksel özelliklerinin anlatıldığı mesnevilerdir.
28-Nabi tarafından 17.yy’da oluşturulan didaktik ve hikmetli şiir söyleme tarzı.
29-Günümüzdeki satirik (eleştiri) şiirin divan edebiyatındaki karşılığı.
30-Bir kişiyi övmek için, 33 ile 99 beyit arasında yazılan divan edebiyatı nazım şekli.
31-Ölüm gününü şebi arus (düğün gecesi)olarak nitelendiren mutasavvıf şairimiz.
32-Şarkı nazım şeklinin edebiyatımızdaki en önemli temsilcisi.
33-Nasrettin Hoca’ya ait hikayelerin yazıya geçirilmiş ilk örneklerine ……… adlı eserde rastlarız.
34-Ahiliğin kurallarını,ilkelerini ve adabını anlatan didaktik eserlere ……… denir.
35-Türklerin divan edebiyatına kazandırdığı bir nazım şeklidir.Tek dörtlükten oluşan bir
nazım şeklidir.En ünlü şairi Kadı Burhanettin’dir.

NOT:Tabloya cevapları yerleştirince,geriye kalan harfler bir metin oluşturacaktır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Araba Sevdası Özeti