Edebiyat Nedir

7 Mayıs 2013 tarihinde tarafından eklendi.

EDEBİYATIN TANIMI
Edebiyat, Arapça “edeb” kelimesinden gelir. Edep; “terbiye”, “incelik”, “erdemlilik” anlamlarına kullanılabilir. Mehmet Akif, “Edepsizliğin başladığı yerde, edebiyat biter” derken “edebiyatın terbiyeyle olan yakınlığını belirtmiştir.

Gerçekten de edebiyat, daima, insanları, iyiye, güzele, doğruya yöneltmiştir. Bu amaçların dışında kalan yazıma, edebiyat denilemez.
Hiç şüphesiz, edebiyat, yalnız terbiye kelimesiyle açıklanamaz. Edebiyat, çok daha geniş kapsamlı bir sanat dalıdır.

Edebiyat, en başta güzelliktir, ruhların yüceliğidir. İnsan hayâlinin zenginliği, erdemli sevgilerin somut dizeleridir.
Daha açık bir söyleyişle, edebiyat; hayatın güzelliklerini acılarını ruhların yüceliklerini, hayâllerin zenginliklerini, sevgilerin derinliklerini anlatan güzel sanatların etkili bir dalıdır.
Resim gibi, müzik gibi, edebiyat da bir güzel sanattır, çünkü, insan duygularını; müzik “sesle”, resim “renkle”, edebiyat “kelimeyle” anlatır.
O hâlde edebiyat kelimeleri ustaca sıralayarak, etkili biçimde dizerek, insan duygularını en iyi şekilde anlatmak sanatıdır. Kısacası, sözle veya yazma yoluyla insan hayâllerini tasvir edebilme sanatıdır.
Bu işi yapabilene, Arapçada edip, dilimizde, yazar, ozan (şair) adı verilir. Yazar ve şairler, insanoğlunun duygu ve düşüncelerini bazen şiir, bazen nesir şeklinde ortaya koyar.

Bu sebepten, edebiyat, bazen koşma ve gazel olarak, bazen roman, hikâye ve makale şeklinde sevinçlerimizi, aşklarımızı; umutlarımızı, hayâl kırıklıklarımızı, dile getirir.

Edebiyatın önemi ve faydası da burada ortaya çıkar. Çünkü edebiyat; şiir şiir, öykü öykü, masal masal, ninni ninni insanları, birbirine yaklaştırır, tanıştırır. birleştirir.
Sonuçta edebiyat, bu özelliğiyle milleti bir arada tutan o gizli, büyülü, manevî bağlardan birisidir. Denebilir ki, milletler edebiyatı oluşturur; edebiyat milletlerin karakterini belirler.

Edebiyatı tanıttıktan sonra, edebiyatın tanımına geçebiliriz. Ancak, güzel sanatları bir çırpıda tanımlamak çok zordur. Güzel sanatların tanımlanma güçlüğü, çok yönlü oluşundan ileri gelir. Her tanım bir özelliği yansıtır. Bu yüzden, edebiyatın ne olduğunu belirten – eksiksiz bir tanımı yoktur.

Bununla birlikte, edebiyatın bazı tanımlarını burada verebiliriz :

1. Edebiyat, insan düşüncelerinin ve duygularının etkili bir şekilde anlatılması sanatıdır.
(Bu tanımda edebiyatın, “etkili anlatma gücü” esas alınmıştır.)
2. Bir milletin harflerine emanet ettiği kültürüne edebiyat denir.
(Bu tanımda, edebiyatın yazılı sanat eserlerinden oluştuğu ve bir milletin kültürünü meydana getirdiği anlatılıyor.)
3. Edebiyat, güzel söz söyleme sanatıdır.
(Bu tanımda, edebiyatın tek aracının dil olduğu ve dilin güzel kullanılması gerektiği söyleniyor.)
4. Edebiyat; düşünceleri, duyguları ve hayâlleri sözle ve yazıyla anlatma sanatıdır.
(Bu tanım, edebiyatın, yazısız da yapılabileceğini vurguluyor.)

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Ayrılan Kalpler Kitap Özeti