Fecr-i Ati Döneminde Hikaye Roman

23 Haziran 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Nesir alanında büyük çalışma gösteren fecr-i Âtî üyeleri, hikâye, roman, makale ve deneme gibi türlerde, dilde Servet-i Fünûn yolunu takip ettikleri için başarılı olamazlar. Dil ve üslûpta yapmacıklığa düşerler. Bu dönemin hikâye ve romancılarından Yakup Kadri ve Refik Halit bu gruptan ayrılarak Millî Edebiyat akımının ilkelerini benimsediler. Diğer yazarların verdikleri eserler ise teknik ve muhteva yönünden zayıftı Hikâye ve roman yazarı olarak Cemil Süleyman (Alyanakoğlu) ve izzet Melih (Devrim) bu grubun içerisinde dikkat çekerler. Bu yazarların dil ve üslûplarında da zamanla Millî Edebiyat akımının tesirle ; görülür.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
CEZMİ ÖZETİ