Keçecizade İzzet Molla

13 Temmuz 2013 tarihinde tarafından eklendi.

KEÇECİZÂDE İZZET MOLLA (1785 – 1859)

19. Yüzyıl şairleri arasında önemli bir yeri vardır. 17. ve 18. yüzyıl Divan şairlerinin etkisinde kalmıştır. II. Mahmut tarafından “Keşan” a sürülmüş olan şair, bu konuda başından geçenleri “Mihnetkeşan” adlı uzun mesnevisinde anlatmıştır.Şairin, Bahâr-ı Efkâr ve Hazân-ı Âsâr adlı iki Divanı ve Gülşen-i Aşk (Aşk Bahçesi) adlı bir mesnevisi vardır.Mihmet Keşan veya Mihnet-i Keşan şeklinde yazılabilen eser, oldukça popülerdir. Aşağıdaki örnek, bu eserden alınmıştır.

ÂGÂZ-I DESTAN VE ŞİKÂYETEZ-CİHÂN
Benim ile derd ortağıdur kalem
Nola ser-güzeştim ederse rakam

Galata Kazâsı’nda hâkim idim
Ne sâhib adalet ne zâlim idim

Edüb dûdmân-ı kaza iltihâb
Tutuşdu bizim dâmen-i intisâb

Ne halet ise oldu ber-taraf
Yine kavl-i âlem olub muhtelef

Kimi der kim urma kimi der kim ur
Adûlarda hiç yoğ idi tûrâtûr

Kimi der ki dün nefy eylemişler bu gün
Kimi der götürdü çavuş anı dün

Kimi der ki asla degül haceti
Yerinde herifin yine devleti

Mecâlisde nefyim hevâdis idi
Benim kıyl u kâlim mebâhis idi

Beş ay böyle etdı zamanım mürur
O pençe bana haylice verdi zor

Bana şâh-ı âlem kerem eyledi
Cihanı bu illet verem eyledi

Fakat ben mi gördüm o şehden kerem
Odur kainata veliyyün-ni’am

Sözüm yok hased eylese şâirân
Neden hasm old ı biraz kaltaban

Kaçub gitdim Istavroz’a bir zaman
Yine kalmadı bildiğinden cihan

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Ayrılan Kalpler Kitap Özeti