Milli Edebiyat Döneminde Eleştiri Ve Edebiyat Tarihi

24 Haziran 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Millî Edebiyat döneminin edebî tenkid alanındaki ürünleri oldukça çok ve hareketlidir. Özellikle Genç Kalemler dergisinde yayınlanan ve “Yeni Lisan” harekelinin tutunması amacını güden tenkid yazılan ve edebî polemikler dikkat çeker. Ömer Seyfeddin ve Ali Cânib hemen her sayıda bu tür bir yazı kaleme alırlar. Bu tür yazılar, Genç Kalemler’in kapanmasından sonra Türk Yurdu, Yeni Mecmua, Büyük Mecmua vb. yayın organlarında devam eder. Dönemin en çok ilgi uyandıran edebî tartışmaları Ali Cânib ile harekete karşı olan Cenab Şahabeddin arasında geçer. Bir süre sonra şiir yazmayı bırakan Ali Cânib edebiyat incelemeleri üzerinde yoğunlaşır. Bu alandaki eserleri şöyle sıralanabilir : Millî Edebiyat Meselesi ve Cenab Bey’le Münakaşalarım (1918), Edebiyat (1926), Edebî Nevilerle Mesleklere Dâir Malumat (1927).

Bu dönemde edebî tenkid ve polemikler kaleme alan diğer yazarlar ise şunlardır : Hamdullah Suphi, Yakup Kadri, M. Fuat Köprülü ve Râif Necdet.
Türk Edebiyatı, tarihi üzerine yapılan ilk ilmî çalışmalar da Millî Edebiyat dönemine rastlar. Bu tür çalışmaların ilk önemli temsilcisi M. Fuad Köprülü’dür. Fecr-i Âtî döneminin şairlerinden olan Köprülü, Edebiyat teorisi ile ilgili ilk önemli eseri olan “Edebiyat Tarihinde Usûl” (1913) adlı makalesinden sonra 1919’da Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar adlı kitabını yayınlar. 1920 – 1928 yılları arasında çeşitli eklerle genişleterek tekrar tekrar yayınladığı Türk Edebiyatı Tarihi ise ilk defa Osmanlı sahasının dışına çıkan önemli ve kapsamlı bir incelemedir. Bunların dışında edebiyat tarihi ve edebiyat teorisi ile ilgili sayısız makale yayınlayan Fuat Köprülü‘den başka; Ali Cânib, Yakup Kadri, Midhat Cemal, İbrahim Alâeddin gibi yazarlar da inceleme ve monografiler yayınlamışlardır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
GÜLNİHAL ÖZETİ