Milli Edebiyat Döneminde Hikaye Roman

24 Haziran 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Servet-i Fünûn ve Fecr-i Âtı dönemlerinin mensubu olan sanatçılar, daha ziyade kendi iç dünyalarını ele alan, sosyal hayatla ve ülke meseleleriyle en alt seviyede ilgilenen eserler vermişlerdir. Fecr-i Âö yazarları ile hemen hemen aynı yıllarda eser veren Millî Edebiyatçılar ilk olarak bu bakış açısını değiştirirler. Osmanlıcanın ağır üslûpçuluğundan sıyrılmaya çalışan ve konuşma diliyle yazan bu sanatçılar, aynı zamanda istanbul dışında geçen vak’aları ele alarak daha farklı sosyal meseleleri ve şartları, değişik çevreleri işlerler.

İlk defa bu dönemde, milliyetçilik normal bir sosyal tavır olarak ele alınır. Farklı yazarlar tarafından siyasî bir ideoloji olarak işlenir .Türk toplumunun Tanzimat‘tan itibaren farklılaşmaya başlayan yeni nesilleri tasvir ve tahlil edilir.
Bütün bu genişleyen bakış açısına rağmen ele alınan sosyal meseleler derinlemesine incelenmemiş, çeşitli aşk maceraları sosyal bir muhteva olarak ağırlığını korumuştur. Millî Edebiyat döneminden başlayarak edebiyatımıza bir çok unutulmaz eser kazandıran yazarların bir kısmı hayatlarını “yazarak” kazanırlar. Hikâyecilik ilk defa bu dönemde başlı başına bir edebî tür olarak kabul edilir. Hikâye ve romanın sosyal hayata doğru geniş bir eğilim göstermesi de bu dönemde gerçekleşir.

Millî Edebiyat döneminin bazı önemli hikâye ve roman yazarları kronolojik olarak şöyle sıralanabilir: Ebubekir Hazım Tepeyran (1864 -1947), Ahmet Hikmet Müftüoğlu (1870 – 1927), Rauf Necdet Kastelli (1881 – 1936), Halide Edip Adıvar (1884 – 1964), Ömer Seyfeddin (1884 – 1920), Midhat Cemal Kuntay (1885 – 1956), Aka Gündüz (11886 -1958), Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1889 – 1974), Refik Halit Karay (1888 -1965), Reşat Nuri Güntekin (1889 – 1956), Falih Rıfkı Atay (1891 – 1971), Halit Fahri Ozansoy (1891 – 1971), Müfide Ferid Tek (1892 – 1971), Yusuf Ziya Ortaç (1895 -1967), Şükûfe Nihâi (1896 – 1973), Faruk Nafiz Çamlıbel (1898 -1973).

Bu yazarların bir kısmı az sayıda roman ve hikâye yazmakla birlikte asıl ünlerini şiir alanında yaparlar. Büyük bir kısmı ise Millî Edebiyat akımından sonra da yazı . hayatına devam ederek, Cumhuriyet Dönemi Edebiyatının da önemli isimleri olmuşlardır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
GÜLNİHAL ÖZETİ