Milli Mücadele Dönemi Edebiyatında Edebi Türler

24 Haziran 2013 tarihinde tarafından eklendi.

ŞİİR:
Bu dönemde yayınlanan Servet-i Fünûn, Sebilü’r-Reşad, Büyük Mecmua, Yarın, Dergâh, İnci, Hâkimiyet-i Millîye, Tevhid-i Efkâr, Vakit, İkdam vb. dergi ve gazetelerde çok miktarda şiir yayınlanır. Bu şiirlerde vatan sevgisi, vatan için fedakârlık duygusu, Allah’tan yardım dilekleri, mücâdeleye davet, hissedilen acının dışa vurulması gibi dönemin genel psikolojisini anlatan temalar işlenmektedir. Dönemin başlıca şairleri şöyle sıralanabilir : Mehmet Emin, Ziya Gökalp, Mehmed Akif, Yahya Kemal, Süleyman Nazif, Halide Nusret, Orhan Seyfi, Kemalettin Kamu, Midhat Cemal, Şükûfe Nihal, İbrahim Alaeddin, Faruk Nafiz, Celâl Sâhir, vb.

Yukarıda adı geçen dergi ve gazetelerde şiirlerin yanı sıra, halkı yüreklendirmek, geçmişin görkemli günlerini hatırlatarak moral kazandırmak ve mücâdeleye davet etmek için bir çok yazı da yayınlanmaktadır. Çeşitli yayın organlarındı isimlerine rastlanan yazarlar şunlardır : Yahya Kemal, Ruşen Eşref (Onaydın), Falih Rıfkı (Atay), Hamdullah Suphi (Tannöver), Halide Edip, Yakup Kadri, İsmail Habib (Sevük), Mehmet Asım.

HİKÂYE – ROMAN :
Millî Mücâdele dönemi edebiyatı içinde şiirlerin yanısıra hikâyeler de önemli bir yer tutar. Halide Edip ve Yakup Kadri bu dönemin en önemli iki hikâyecisidir. Halide Edip bu dönemde yazdığı hikâyeleri Dağa Çıkan Kurt kitabının içine alır. Yakup Kadri ise “İkdam” gazetesinde yayınladığı hikâyelerini Millî Savaş Hikâyeleri  Ergenekon III kitabında toplar. Dönemin diğer hikayecileri Müfide Ferit, izzet Ulvi, Zeki Alyanak, Aka Gündüz, Mehmet Sıtkı… gibi yazarlardır.
Millî Mücâdele yıllarında yayınlanan tek roman Halide Edip Adıvar’ın Ateşten Gömlek (1922) adlı eseridir. Millî Mücâdele sona erdikten sonra ise bu dönemi anlatan bir çok eser yazılmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır: Halide Edip Adıvar, Vurun Kahpeye (roman-1926); Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Sodom ve Gomore (roman-1928), Yaban (roman-1932), Ankara (roman-1934); Reşat Nuri Güntekin, Yeşil Gece (roman-1928); Kemal Tahir, Esir Şehrin insanları (roman-1956), Esir Şehrin Mahpusu (roman-1961), Yorgun Savaşçı (roman-1965); Tarık Buğra, Küçük Ağa (roman-1966); Attila İlhan, Kurtlar Sofrası (roman-1963) vb.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Leyla ile Mecnun Mesnevisi