Paragraf Yorumu Test

10 Ocak 2014 tarihinde tarafından eklendi.

1. Aşağıdakilerden hangisi, bir paragrafın “ilk cümesi” olmaya uygun değildir?

A) Yapılan araştırmalar, çiçeklerin müzikten hoşlandığını ortaya koyuyor.
B) Çiçeklerin en canlı olduğu saatler, sabahın erken saatleridir.
C) Sabahleyin çalınan hareketli bir müzik, çiçekleri canlandırır.
D) Akşamları çalınan hafif müzik, çiçekler için yararlıdır.
E) Böyle araştırmaların başka canlı türleri için de yapılması gerekir.

2.  Serim, düğüm, çözüm düzenine göre olayların sıralandığı, alışılmış öykü biçimleriyle yazmaz ürünlerini. Bu nedenle, ister istemez yapay ve kukla olmaktan kurtulamayan kişiler ve olaylar yerine; önümüze gerçek olaylar, nefes alıp veren insanlar getiren; kısacası belirli bir olay anlatmaktan çok, önümüze başsız sonsuz bir hayat parçası seren ilk öykücüdür. Bu bakımdan onu çağdaş anlamdaki Türk öykücülüğünün gerçek öncüsü saymak yanlış olmaz.
Bu parçanın başına, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Öykülerinde başarılı tipler canlandıran bir yazardır.
B) Öykücü olarak önemi, dil ve anlatımındaki özgünlükten kaynaklanmaktadır.
C) Klasik öykü tarzını aşma yürekliliğini ve ustalığını ilk olarak onda görürüz.
D) Okuyucularını, ilgi çekici konularla etkilemeyi bilmiştir.
E) Öykü türünün yazınımızdaki ilk örnekleri ona aittir.

3.  …… Çünkü, yollarının İstanbul’a, Ankara’ya uğraması gerekmiştir. Bu durum, dün İçin daha bir geçerliydi. Ulaşım ve kitle iletişim araçları bugünkü gibi gelişmiş değildi. Doğup yaşanılan yerden uzağa düşmek, dindirilmesi güç özlemler, üzüntüler, acılar demekti. Hoş bugün de, gerek geçim derdiyle, gerek siyasal nedenlerle çeşitli ülkelerde yaşayan insanlarımızın sayısı çok fazla. Bu yüzden, insanların doğup büyüdükleri yeri ve yerdekileri özletmeleri, yurtsamaya kapılmaları çok doğal bir durumdur.
Bu parçanın başına, aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Anadolu’da doğup büyüyen insanların çoğu gurbet acısını tatmıştır.
B) Gecekondulaşma ile insanlarımızın özlemleri arasında sıkı bir ilişki vardır.
C) insanlarımızın büyük kentlere akın etmesi, ekonomik sorunların sonucudur.
D) Modern yaşam, insanlarımızın değer yargılarını hızla değiştiriyor.
E) Çeşitli alanlarda başarılı olan kişilerin çoğu Anadolu kökenlidir.

4. …… “Sen, insanlığın yararına iş görmek için başka türlü eserler vermelisin! Yarına kalmak niyetindeysen ıvır zıvırla uğraşmamalı, ağırbaşlı yazılar yazmalısın!” diye durmadan öğüt verir sanatçıya. Ona, işini nasıl yapması gerektiğini öğretmeye kalkışır. Söz dinlemeyince de, ‘Yazık, çok büyük bir yeteneği vardı; ama burnunun dikine gitti, gücünü çıkmaz yollarda harcadı!” diye acır üstelik.
Bu parçanın başına, aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A) Bir kişi, sanattan anladığını kafasına koydu mu, sanatçıyı kendi istediği yolda yürütmeye kalkışır.
B) Her nasılsa, kimi sanatçılarla birkaç kez görüşen bir kişinin, çenesi kapanmaz artık.
C) Bir kunduracıya, işini nasıl yapması gerektiğini öğretmeye kalkmaz; ama sanatçıya gelince, iş değişir.
D) Günümüzde, bir türlü sanatçı olamayanlar, kolay sanarak, sanat eleştirmenliğine soyunur.
E) Sanatın kolay bir iş olmadığını belirterek başlar konuşmaya, kendisinin başarılı olmadığını söyler.

5. Aşağıdakilerden hangisi, “bir paragrafın son cümlesi” olmaya uygun değildir?

A) Avrupa’nın kendi kendisini aşmasında bu geleneğin payı olduğunu sanıyorum.
B) Durum bizde böyleyken, Batı tarihinden örnek vermeye kalkanlara pes diyebilir, inan.
C) Oysa bunları bilmek, yarınki mutlu Türkiye’yi kurmanın koşulları arasındadır.
D) Okuryazarların neden halksever oldukları üzerinde durulmalıdır.
E) Bugün Türkiye’nin dört bir yanında güler yüzle çalışanlar işte bunlardır.

6. Evet, biliyoruz, yirminci yüzyıl insanı çok acı çekti, hâlâ da çekiyor. Evet, insanlığın yarını karanlıklar içinde görünmekte devam ediyor. Bütün yürekler kaygılıdır. Güvenli, kararlı bir yaşamın özlemini çekiyor bütün dünya! Doğru bunlar, doğru ya, bu acılara sanat yoluyla yenilerini katmamalı, insanlığın zaten kararmış dünyasını elbirliğiyle biraz daha karartmamalıyız. Tam tersine, …..
Bu parçanın son cümlesi, aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?

A) yaşama sevincini yitiren bu kişileri güleryüzlü bir sanatla aydınlatmalıyız
B) bunu yapmadığımız gibi, sanatımızla, insanların güven içinde yaşamalarını sağlamaya çalışmalıyız
C) böyle bir sanat anlayışına karşı çıkmalı, sanatı olumsuz yönde kullanmamalıyız
D) elbirliğiyle insanlığa iyiyi, güzeli ve doğruyu sunan bir sanat anlayışı benimsemeliyiz
E) böyle bir dünyaya katlanmak gerektiğine insanları sanat yoluyla inandırmalıyız

7. Otuz üç yıl geçti! İnanılacak şey mi bu? Her şey dün gibi. Kahveler, vapur gezileri, gazinolar… Yaşam bir film gibidir. Ne var ki, ikisinin farkını iyi bilmek gerekir. Bir filmi yeniden seyredebiliriz ama; ….
Bu parçanın son cümlesinin, aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanması uygun olur?

A) eksik taraflarını göremeyiz
B) yaşamı bir daha tekrarlayamayız
C) kimi yönleriyle yaşama benzetebiliriz
D) yaşamın tadını çıkaramayız
E) iyi mi kötü mü olduğunu anlayamayız

8. Bir ozanımızın yabancı bir ozandan etkilenmesi, bizde bir akımın başlamasına yetmiştir. Batı’nın yüzlerce yılda yaşadığı şiir serüvenini, biz elli yıldan daha kısa sürede yaşayıvermişizdir. Geliştirmeden, İyice İçimize sindirmeden yaşamış, tüketmeden bırakıvermişlzdir. Edebiyatımızın bir romantik çağı yok gibidir, örneğin Fransız şiirinde, Baudelalre’le gelen akım, elli yılı aşan bir zaman sürmüştür. Bizdeyse aynı şiirin egemenliği üç beş yıl kadardır. Bu nedenle, …..
Dil ve düşünce akışına göre, son cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir?

A) bir bakıma bir akımlar karışımıdır edebiyatımız
B) akımlar edebiyatımızı derinden etkilememiştir
C) şiirde, biçim yenilikleri bir türlü gerçekleşmemiştir
D) çeviri ürünlerin baskısı altında kaldı edebiyatımız
E) Batı sanatını etkileyen akımlar önemli sayılmıştır

9. Edebiyat yapıtının “tek” oluşu, yapıtın bir bakıma nedeni durumundaki sanatçının bireyselliği ile açıklanabilen bir özellik değildir. Tersini savunmak, pek çok kişinin birlikte yarattığı Halk edebiyatı şiirlerinin, destanlarının; birkaç sanatçının ortak ürünü olduğunu söylemek gülünçlüğüne düşmektir. Bu nedenle ….
Bu parçanın son cümlesi, aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?

A) sanat yapıtını tek yapan özellik, sanatçının tek oluşu değildir
B) kaç kişi yaratırsa yaratsın, edebiyat yapıtı tek ve biriciktir
C) edebiyat yapıtı, bir birey olan yazar tarafından yaratıldığı için tektir
D) yapıtın tek oluşu, yazarının bireysel varlığıyla açıklanamaz
E) oluşumundaki katkılar, yapıtın tek olduğu gerçeğini değiştirmez

10. Bu arkadaşım, yazılarımı sevgi ve iyi niyetle ele almış, hep olumlu yanlarımı görmüş. Daha çok onları anlatıyor, övüyor beni. Eksiklerime, yanlışlarıma dokunmuyor pek, ya da az dokunuyor. Bundan olacak, hoşlandım yazısından; ama ….
Bu parçanın son cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir?

A) önemini anladım
B) çok sevindim
C) yararlanamadım
D) teşekkür ettim
E) olumlu buldum

11. …… Ne var ki, insanoğlu her yaşta kendine göre bir kitaplık kurmak zorundadır. Kimi kitaplar vardır, yaşam boyu dostunuzdur, vazgeçemezsiniz onlardan. Ama kimi kitaplar da belli bir yaşın sevgilisidirler. ilkokul, lise çağlarında beğendiğiniz nice yapıtı bir daha okudunuz mu, “Aa, bu muydu o beğendiğim, sevdiğim kitap!” dersiniz ister istemez ….
Aşağıdakilerden hangisinde verilenler, sırasıyla bu parçanın ilk ve son cümlesi olmaya uygun değildir?

A) Kitabın iyisi kötüsü yoktur.
Onun için, kitapları arada bir elden geçirmek gerekir.
B) Bazı kitapları daha çok severiz:
Artık hiç bir kitabı elinize almak istemezsiniz
C) Hiçbir kitap eskimez.
Bu yüzden, kitaplıklar zamana göre yeniden düzenlenmelidir.
D) Her kitabı beğenerek alırız.
Bu yüzden, böyle kitaplar kitaplıklardan çıkarılmalıdır.
E) Kimi kitaplardan vazgeçemeyiz.
Öyleyse, geçen zamana uymayan kitaplar birer kalabalıktır.

12. “Bazen bir şiire başlarım; ama bir türlü sonunu getiremem. Çok inatçı çıkar sür, bitmek bilmez. Nihayet, olmayacak, der bırakırım. Notlarım küçük küçük kâğıtlar üzerinde kalır. Ara sıra yoklarım: …… . Sonra, ne olur bilmem, bazen yıllarca sonra, o şiir yola gelmiştir, bitiverir.”
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisini getirirsek, düşünce akışında kopukluk olur?

A) Nuh der, peygamber demez
B) Bir türlü söz geçiremem
C) Yine, bana mısın demez
D) Bir adım ilerleyemem
E) Sen sağ, ben selamet

13.  (I) Çok genel tanımıyla bilim adamı, hayatını sistemli bilgi üretmeye adamış insandır. (II) Bilim adamının görevi, evren ve hayatla ilgili gerçekleri ortaya çıkarmaktır. (III) Bunu yaparken yanılgıya düşmemesinin ilk koşulu, işe önyargıyla başlamamasıdır. (IV) Bilimsel eğitimin amacı, evrenin ve hayatın dayandığı kuralları araştırmak, hayatta ve toplum düzeninde normali bulmaya yardımcı olmaktır. (V) Bilim adamının gerçeğe ulaşmasını önleyecek en büyük engel, bir önyargıyı kanıtlamaya çalışmaktır.
Anlam bütünlüğü sağlayabilmek için, bu parçadan, numaralanan cümlelerin hangisini çıkarmamız gerekir?

A) I.       B) II.      C) III.      D) IV.      E)V.

14.  (I) Düşünmeyi öğretmek, kavramları öğretmekle başlar. (II) Ama, kavramları öğrettiğimiz kimsenin, onları üst üste koyarak, beğendiğimiz düşünce yapısına ulaşmasını isteyemezsiniz. (III) Sonunda çocuk, isteneni öğrenir. (IV) Ama tahta parçasıyla kendi kendine oynayarak kazanabileceği yetenekleri kazanamaz. (V) Biçimlendirilmiş tahta parçalarını önüne koyarak, yapıcı zekâsını geliştirmek istediğimiz küçük çocuğun ille de bir kalıba uymasını istemek olur bu.
Cümleleri numaralanan bu parçanın düşünce bütünlüğü, aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle sağlanabilir?

A) V, II’den sonra getirilerek
B) II, IV’ten sonra getirilerek
C) I, II’den sonra getirilerek
D) III, IV’ten sonra getirilerek
E) V, III’ten sonra getirilerek

15.  (I) İnsanımız, öteden beri şiirden yararlanır. (II) Anadolu kahvelerinde camlanıp çerçevelenerek duvara asılmış destanlar vardır. (III) Âşıklar, bu destanlarda, halk arasındaki yaygın görüşleri, kendi düşüncelerini ve yergilerini dile getirirler. (IV) Adeta haberleri eskimeyen bir duvar gazete¬si gibi, halk bu koşukları tekrar tekrar okur. (V) Günümüzde, politikacıların konuşmalarında sık sık şiire başvurdukları görülür. (VI) Konuşmacı, sözlerinin bir yerinde bir iki dizeyi hava fişekleri gibi fırlatıverince çok kez alkışlanır.
Bu parçayı iki paragrafa bölmek istersek, ikinci paragrafın hangi cümleden başlaması uygun olur?

A) II.       B)lll.       C)IV.       D)V.      E) VI.

CEVAP ANAHTARI
1. E     2. C      3. A      4. E      5. D      6. E        7. B      8. B     9. C     10. C      11. B       12. E       13. D      14. A       15. D

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
CEZMİ ÖZETİ