Servet-ı Fünun Dışında Kalanlar

22 Haziran 2013 tarihinde tarafından eklendi.

SERVET-I FÜNÛN DIŞINDA KALANLAR :
Servet-i Fünün edebiyatının kurulup geliştiği dönemde bu topluluğun sanat anlayışını benimsemeyen şair ve yazarlar da vardır. Bu şair ve yazarların bir kısmı yenileşmeye karşı çıkarak Dîvan geleneğini sürdürmeye çalıştılar. Diğer bir kısmı ise yenileşmeye karşı olmamakla birlikte, Servet-i Fünün topluluğunun “sanat, sanat içindir” prensibine karşı çıkarak gerçek edebiyatın geniş halk kitlelerine hitap etmesi gerektiğine inandılar; “sosyal fayda” prensibi doğrultusunda eserler verdiler.

Bu şair ve yazarlar belli prensipler doğrultusunda eserler vermelerine rağmen, sahip oldukları dünya görüşleri doğrultusunda değişik eserler vermişlerdir.
Bu dönemde Servet-i Fünün topluluğu içerisinde bulunmayan sanatçılardan bazıları Şiir alanında Rıza Tevfik Bölükbaşı, Mehmet Emin Yurdakul, Mehmet Akif Ersoy, İsmail Safa, Mehmet Celâl. Nigar Hanım; hikâye ve roman alanında Ahmet Rasim, Mustafa Reşid. Fatma Aliye Hanım, Safvet Nezihi, Vecihî, Güzide Sabri vb.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
FELATUN BEY İLE RAKIM EFENDİ