Şiirde İlkler

17 Mayıs 2013 tarihinde tarafından eklendi.
 • İlk şiir çevirileri         Şinasi      Tercüme-i Manzume ( Racine ve Lamartine’den )
 • Şiire ilk kez müstakil ad koyan                   Şinasi
 • İlk pastoral şiir                                             A.Hamit Tarhan         Sahra
 • İlk kafiyesiz şiir                                            A.Hamit Tarhan         Validem
 • Divan edebiyatını yıkan adam(Divan ed. nazım şekli kullanmayarak) A.H.Tarhan
 • İlk köy şiiri                                         Muallim Naci            Köylü Kızların Şarkısı
 • İlk mensur şiir yazarı                                   Recaizade Mahmut Ekrem
 • İlk mensur şiir örneklerini veren                Halit Ziya Uşaklıgil    Mensur Şiirler
 • Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan                     Mehmet Emin Yurdakul
 • Aydınlar arasında heceyi ilk kez deneyen sanatçı      Mehmet Emin Yurdakul
 • Şiirde ilk defa noktalama işaretlerini kullanan                 Tevfik Fikret
 • İlk çocuk şiirlerini yazan                                         Tevfik Fikret              Şermin
 • Kafiyeyi şiire serperek klasik nazım şekillerinden farklı ilk örnekleri veren    Tevfik Fikret
 • Aruzu Türkçeye uyarlayan ilk şair                                    Tevfik Fikret
 • Serbest müstezatı aruzla deneyen ilk şairimiz                  Tevfik Fikret
 • Edebiyatımızda anjabmanı ilk kullanan                           Tevfik Fikret Anjabman: Şiirde cümlelerin bir dize ya da beyitte bitmeyip diğer dize, beyit veya bendlere kaymasıdır. Türk şiirine Fransız şiirinden geçti.
 • Yahya Kemal’in hece ile yazdığı tek şiir                            Ok şiiri
 • Dünyadaki ilk lirik şiir                    Sappho (Yunan)         Düğün Şarkıları
 • Dünyadaki ilk didaktik şiir             Hesiodos (Yunan)      İşler ve Günler
 • İlk didaktik şiir örneklerimiz                                  Kutadgu Bilig
 • İlk Türk şairi                                                            Aprın Çor(Çur) Tigin
 • Tekke şiirinin babası                                               Ahmet Yesevi
 • Tasavvuf şiirleri yazan ilk şair                               Ahmet Yesevi
 • Divan şiirinin ilk şairi ve kurucusu                        Hoca Dehhani
 • Divan şiirinin son büyük şairi                                                        Şeyh Galip
 • Hikemi tarzın(Hakimane şiir/Nabi Ekolü) öncüsü ve en önemli temsilcisi           Nabi
 • Türki-i Basit akımının öncüsü                                                       Aydınlı Visali
 • Türki-i Basit akımının en önemli temsilcileri     Edirneli Nazmi ve Tatavlalı Mahremi
 • Sebk-i Hindi tarzının ilk temsilcisi                                                 Naili
 • Sebk-i Hindi’nin en önemli temsilcisi                                            Şeyh Galip
 • Mahallileşme akımının temsilcisi                                                   Nedim
 • Şarkıyı icat eden kişi                                                                       Nedim
 • Serbest vezni ilk kez kullanan                                              Nazım Hikmet(1929)
 • Şiiri nesre yaklaştıranlar                 Mehmet Akif Ersoy-Tevfik Fikret
 • Nesri şiire yaklaştıranlar                 Yahya Kemal Beyatlı-Ahmet Haşim

 

 

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Cumhuriyet Dönem Roman ve Hikayesi Ders Sunusu