Şiirde Zihniyet

2 Mart 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Şiirde Zihniyet:

Zihniyet, belli bir dönemde toplumda ortaya çıkan dini, siyasi, ekonomik anlayış ve zevklerin tümü diğer bir deyişle dönemin kabul edilmiş sanat, zevk ve anlayışıdır. Sanatçılar, içinde yaşadıkları sosyal ve kültürel olaylardan etkilenerek şiirlerinde yaşadıkları dönemin ve çevrenin özelliklerini ve anlayışını yansıtır. Zihniyet şaire, yazıl­dığı döneme ve edebî akımlara göre değişir. Bir eser hangi dönemde verilmişse o dönemin zihniyetini yansıtır.

Memleketçi şiirin temsilcisi olan Ahmet Kutsi Tecer, milliyetçilik ilkesini savunmuş, millî duyguları ve gelenekleri ön planda tutmuştur. Anadolu ve Anadolu insanını ele alarak kültürel yönden işlemiştir. Millî bir edebiyat oluştur­mak için millî bir dili ve hece ölçüsünü kullanmıştır. Cumhuriyet sonrası Türk edebiyatının Atatürk Dönemi edebî akımlarından olan “Memleketçiler”, Anadolu’yu yeniden keşfetme çabasına yönelerek ülke sorunlarını anlatmışlar, folklorumuzu tanıtmışlardır.

Bu anlayış doğrultusunda Ahmet Kutsi Tecer “Halay” şiirinde millî bir değer olan halayın oynanış şeklini ve ruhunu, millî sanat zevkini vurgulamakta; millî değerleri işlemektedir. Şiirde, memleket edebiyatının ilkelerinin oluş­turduğu zihniyetin etkileri görülmektedir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
VATAN YAHUT SİLİSTRE ÖZETİ