Sözcük Yorumu Test

17 Ocak 2014 tarihinde tarafından eklendi.

1. “Patlamak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gerçek” anlamda kullanılmıştır?

A) O kadar öfkelendi ki dokunsalar patlayacaktı.
B) Yapacak bir iş bulamayınca sıkıntıdan patladı.
C) Önce fırtına patladı, arkasından kar başladı.
D) Dünyanın bir yerinde patlayan bir savaş bizi de etkiler.
E) Şehrin su boruları patladı, bir haftadır sular akmıyor.

2. “Boş” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “mecaz” anlamda kullanılmamıştır?

A) Birbirimizi boş sözlerle aldatmaya çalışmayalım:
B) Karamsar olmamak için ne kadar çırpınsak boş…
C) Adam, şaşkındı; boş gözlerle memura bakıyordu.
D) Trene binince boş bir kompartıman aramaya başladılar.
E) Konuşmasını dinleyince boş bir kafa taşımadığını anladık.

3. Aşağıdakilerden hangisinde deyim yoktur?

A) Dertler yağmaladı dört bir yanımı
İş başa düştü koş, neredesin
B) Bir düşün seninle neydi sözümüz
Sözümüze kara çıktı yüzümüz
C) Bu çile ne zaman bitecek derken
Dertler sökün etti, şifa beklerken
D) Dilim varmıyor, sözün yeri de
En güzel sabahlar kaldı geride
E) Kader tablomuzda karalar morlar
Pembeyle beyazı istemiyorlar

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcükler arasında “sesteşlik ilişkisi” vardır?

A) Masanın gözünde gözüme bir kâğıt ilişti.
B) Benden yüz kez yüz çevirsen yine darılmam.
C) Başında hasır bir şapkayla çeşmenin başında duruyordu.
D) Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.
E) Sıcak havalarda sıcak suyla yıkanma.

5. Toplantının havası, bu konuşmadan sonra elektriklenmeye başladı.
Bu cümledeki “elektriklenme” sözcüğünün karşıt anlamlısı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) uzlaşma          B) yatışma           C) uysallaşma            D) yakınlaşma       E) durgunlaşma

6. “Et” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı anlamda kullanılmıştır?

A) Eti haşlayarak yemeyi daha çok severdi.
B) Haftada en çok bir kilo et alabiliyoruz.
C) Et fiyatları aniden yükselmeye başladı.
D) Bu koyunda hiç et yok; çok zayıf kalmış.
E) Neden karnımızı et yerine otla doyururuz?

7. “Yoksa” sözcüğünün cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde ötekilerden farklıdır?

A) Borcunu ödesin, yoksa bozuşacağız.
B) Dersine çalışsın, yoksa sınıfta kalır.
C) Ben mi oraya gitsem, yoksa onu mu çağırsam.
D) Taraflar anlaşmak zorunda, yoksa toplumun sabrı taşacak.
E) Önlem almalıyız, yoksa iş işten geçecek.

8. “Kaba saba” ikilemesi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ötekilerden farklı anlamda kullanılmıştır?

A) Kaba saba döşenmiş odasına buyur etti bizi.
B) Kitaplar raflara kaba saba yerleştirilmişti.
C) Vitrinin içi de kaba saba doldurulmuştu.
D) Evin kaba saba planlanması, eşyaları da kötü gösteriyordu.
E) Bu kaba saba adamın evine geldiğimize pişman olduk.

9. “Değiştirmek” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde, “Bu ayakkabı sana küçük, değiştir!” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Çamaşır değiştirmek için eve gitmişti.
B) Her üç günde bir saç biçimini değiştirirdi.
C) Eski paraları değiştirmek için bankaya gitti.
D) Eşyalarının yerini değiştirdi, eve yeni bir düzen verdi.
E) Kazandığı üç beş kuruş onu çok değiştirmiş, diyorlar.

10. “Kendi” sözcüğü, aşağıdaki atasözlerinden hangisinde, “bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını” belirtmek amacıyla kullanılmamıştır?

A) Kendi düşen ağlamaz.
B) Herkes kendi aklını beğenir.
C) Sarhoşa dokunma, kendi yıkılsın.
D) Öksüz çocuk göbeğini kendi keser.
E) Akarsu çukurunu kendi kazar.

11. Bu fedakârlığı da yapmazsan senin arkadaşlığın nerede kaldı?
Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Tutarsızlığını sürdürdüğüne göre, uyarılarımızın ne yararı oldu?
B) Şimdiye gelmeliydi, bu çocuk neden bu kadar gecikti?
C) O kendisi bilmez, başkasına bir şey öğretmesi olacak şey değil!
D) Bilgisiz insanlara bir şey anlatmak çok zordur.
E) Artık, o eli öpülesi insanlar dünyada kalmadı.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisine, altı çizili deyimin kattığı anlam, ötekilerden farklıdır?

A) O döner dönmez sırasına getirip sizi tanıştırayım.
B) Dengine getirip toplanan paraların ne olduğunu sordum.
C) Punduna getirip müdürlüğe kimin atanacağını öğrendim.
D) Yarınki toplantıda biçimine getirip konuyu açmak istiyorum.
E) İşi aceleye getirip mahcup olmak istemediğimi söyledim.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili deyim, “bir işi yapabileceğine inanmak” anlamında kullanılmıştır?

A) Kitap yazmayı gözüne kestirdiği için hemen kollarını sıvadı.
B) Soruları bu akşam gözden geçireceğine inanıyorum.
C) Çalışırken onları da göz ucuyla izliyordu.
D) Çevreye bir göz attım: tanıdığım kimseye rastlamadım.
E) Notlarıma bir göz gezdireyim derken dalıp gitmişim.

14. “Yol” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “soyut” anlam kazanmıştır?

A) Halk, yolun iki tarafına dizilmiş, konukların gelmesini bekliyordu.
B) Bu yolda her gün zincirleme kaza oluyor.
C) Bu yolda harcadığımız emek unutulur gibi değil.
D) Ankara-İstanbul yolu son derece geniş ve bakımlıdır.
E) Kıvrıla kıvrıla uzanan yol, giderek kayboluyordu.

15. “Bu öğretmenin nasıl ders anlattığını, bir de sınıfa sormalı!” cümlesindeki “sınıfa” sözcüğü, “sınıftaki öğrencilere” anlamında kullanılmıştır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, böyle bir kullanım yoktur?

A) Tencere kaynamıştı, ocağı kapattı.
B) Her taraf ıpıssızdı, köy şehre göçmüştü.
C) Eve geç gelmişti, o gelinceye kadar çocuklar uyumuştu.
D) Herkes sofradan kalkmıştı, ben birkaç kaşık daha yedim.
E) Teybe alışamamıştı; pikaba bir Münir Nurettin Selçuk koydu, dinlemeye başladı.

CEVAP ANAHTARI
1. E    2. D     3. E     4. B     5. B     6. D     7. C     8. E      9. C     10. B    11. A     12. E    13. A     14. C      15. C

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
ŞAİR EVLENMESİ