Sözcükte Anlam Test

31 Aralık 2013 tarihinde tarafından eklendi.

1. “Giderek” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı anlamda kullanılmıştır?

A) Evine giderek onu ikna etmeye çalıştım.
B) Bizden önce giderek biletlerimizi almış.
C) Okula giderek öğretmeniyle görüşmelisin.
D) Uçak giderek gözden kayboluyordu.
E) İstasyona kadar giderek onu uğurladım.

2. “Dolanmak” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde, ötekilerden farklı anlamda kullanılmıştır?

A) Yavaş yavaş yerinden kalktı, kulübeyi dolandı.
B) Her gün bu apartmanı saatlerce dolanırdı.
C) İnşaatı dolanayım diye yerinden kalktı.
D) Çarşıyı dolandıktan sonra eve döndük.
E) Otlar, ağaçlar, yabangülleri birbirine dolanmıştı.

3. I.     Bütün dünyaya değer gözlerin, diyordu.
   II.   Geçmiş zaman olur ki hayali cihana değer.
   III. Boğazın manzarası, ilkbaharda görülmeye değer.
   IV.  Burada öyle kavaklar yetişir ki, boyu bulutlara değer.

Değmek” sözcüğü, bu cümlelerin hangilerinde aynı anlamda kullanılmıştır?

A) II. ile III.                         B) I. ile  III.     C) I. ile II.
D) II. ile IV.                          E) I. ile IV.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “de” bağlacıyla aynı anlama gelen bir sözcük kullanılmıştır?

A) Bütün çarşıyı dolaştım, daha iyisini bulamadım.
B) Bütünlemeye kalmasaydım rahat bir tatil geçirecektim.
C) Ne kadar çalışırsan çalış yine bundan iyisini bulamazdın.
D) Böyle bir çalışmayla daha iyi ürün elde edebilirdim.
E) Yatalak olsam bile bu törene katılmalıyım.

5. Aşağıdakilerin hangisinde “hava” sözcüğü, olumsuz anlam verecek biçimde kullanılmıştır?

A) Dünkü hava bugün yok.
B) Sarı yapraklar havada uçuşuyordu.
C) Sen bana kulak ver, onun söylediklerinin hepsi hava.
D) Herkes kendi havasındaydı, ona kimse bakmıyordu.
E) Toplantının havası birden değişiverdi.

6. “Bir defalık” sözü, aşağıdaki cümlelerin hangisine, ötekilerden farklı anlam katmıştır?

A) Kömürlükte bir defalık kömür kalmış.
B) Derginin basılması için bir defalık kâğıt kaldı.
C) Borcunu ancak bir defalık erteletebildi.
D) Bir defalık yağı iki yemekte kullanmıştı.
E) Gölette bir defalık su var, ekinler susuz kalacak.

7. “Parça parça” ikilemesi, aşağıdaki cümlelerin hangisine, ötekilerden farklı anlam katmıştır?

A) Mektubu parça parça etti, çöpe attı.
B) Romanı parça parça okudu, inceledi.
C) Elinden düşürdüğü tabak parça parça oldu.
D) Parça parça olmuş bir çorabı yamamaya çalışıyordu.
E) Parça parça ettiği tavuk etini pilavın üstüne serpiştirdi.

8. “Katılmak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “benimsemek” anlamında kullanılmıştır?

A) Sîzin görüşünüze katılmam mümkün değil.
B) Ben de arkadaşlarımın oyununa katıldım.
C) Anlatılan fıkralara gülmekten katıldık.
D) Su katılınca boyaların rengi biraz daha açıldı.
E) Bu yardıma sizin de katılmanız iyi olur.

9. “Gelmek” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “başkası tarafından getirilmek” anlamında kullanılmıştır?

A) Arabanın fiyatı pahalı geldi; alamadım.
B) Size ikram edeceğimiz kahve Brezilya’dan geldi.
C) Attığı taş, üst kattaki pencerenin camına geldi.
D) Ayağına gelen bir kurşunla yaralanmıştı.
E) Dediğime gelmek için bir yıl beklemek gerekir miydi!

10. “Çekilmek” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “vazgeçmek” anlamında kullanılmıştır?

A) Bütün müşteriler, birer birer dükkândan çekildi.
B) Yemeği yedikten sonra çalışma odasına çekildi.
C) Ağlar, büyük bir sabırla denizden çekildi.
D) İyi hazırlanmadığını söyleyerek yarışmadan çekildi.
E) Hükümet, geleneğe uyarak, seçimden sonra çekildi.

11. Bu defter, yıl sonuna kadar ucu ucuna yeter.

Bu cümleye altı çizili sözün kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Köye giderken büyük zorluklar çektik.
B) Arabamız az kalsın yuvarlanıyordu.
C) Memleketime kavuşmama azıcık bir zaman kaldı.
D) Bu dar zamanda bile ziyaretimize geldi.
E) Aylık gelirimizle kıt kanaat geçiniyoruz.

13. Aşağıdakilerin hangisinde, altı çizili sözdeki deyimin cümleye kattığı anlam ötekilerden farklıdır?

A)   Umduğu dağlara kar yağmış, beş parasız kal­mıştı ortalıkta.
B)   Bel baaladığı insanlardan haber çıkmamıştı bir daha.
C)   Güvendiği dostları da kendisini bir bir terk et­mişti.
D)   Elinden tutan olmadığı için okuyup adam ola­mamıştı.
E)  Tuttuğu son dalın da elinde kaldığını görmek onu yıkmıştı.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisine altı çizili söz, ötekilerden farklı bir anlam katmıştır?

A)   Beni önemsemeden konuşmaya devam etti.
B)   Bu konudaki rapor üstünkörü hazırlanmıştı.
C)  Kitaplarını raflara özen göstermeden koymuştu.
D)  Eşyalarını odanın ortasına rastgele atıvermişti.
E)  Mavi bir eşarpla saçlarını gelişigüzel sarmıştı.

15. Altı çizili söz, aşağıdaki cümlelerin hangisi­ne, ötekilerden farklı bir anlam katmıştır?

A)   Çalışmıyorsun, en azından beni dinle.
B)   Susmuyorsun, hiç değilse yavaş konuş.
C)  Madem gelmeyecektin, bari haber verseydin
D)  Derdini hiç olmazsa bana anlat.
E)  Sen gelmiyorsun, istemesen de ben gelirim.

CEVAP ANAHTARI

1.D     2.E    3.C    4.E    5.C    6.C    7.B    8.A    9.B    10.D    11.E     12.B     13.D     14.A     15.E

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Cumhuriyet Dönem Roman ve Hikayesi Ders Sunusu