Sözcükte Anlam Yaprak Test

8 Ocak 2014 tarihinde tarafından eklendi.

1. “Boy” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisin­de “temel” anlamıyla kullanılmıştır?

A)  Sana, elbise için iki boy kumaş yeter.
B)  Kordon  boyunun  sıcak kaldırımlarında yürü­yordu.
C)  Size ömür boyu mutluluklar dilerim, dedi.
D)  Boyu kısa olduğu için yüksek ökçeli ayakkabı giyiyor.
E)  Sınır boylarında askerlik yaparken kaçakçılarla çarpışmış.

2.
I. Uyuşturucu alışkanlığı onu felakete sürükledi.
II. Şiirin baş tarafının kopya olduğu sırıtıyordu.
III. Neyse ki akşam üzeri ortalık biraz  serinledi.
IV. Açıkoturumda başkanı epeyce sıkıştırdılar.
V. Tanıklar mahkemede bildiklerini söylediler.
Bu cümlede altı çizili sözcüklerin hangileri, “gerçek” anlamıyla kullanılmıştır?

A) I. ve II.       B) II. ve  III.          C) III. ve IV.           D) IV. ve V.      E) III. ve V.

3. “Yaşamak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mecaz” anlamda kullanılmamıştır?

A) Sınavı kazanırsak yaşadık demektir.
B) Ünlü yazar, artık anılarda yaşıyor.
C) Yıllar sonra, okul günlerini yeniden yaşadılar.
D) Bu sıkıntıları bir daha yaşamak istemem.
E) Kimseye boyun eğmeden seksen yıl yaşamıştı.

4. “Baş” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içinde kullanılmıştır?

A) O gün yine işi başından aşkındı.
B) Ağrı Dağı’nın başında kar hiç eksik olmaz.
C) Başı kırık bir çiviyi sökmeye çalışıyordu.
D) Yokuşun başında biraz dinleneyim, dedim.
E) Çocuğun başında hasır bir şapka vardı.

5. “Alıcı” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “terim” olarak kullanılmıştır?

A) Arabayı satılığa çıkardım, ama alıcı çıkmadı.
B) Alıcı değilsen ne diye pazarlık yapıyorsun?
C) Ben alıcı değilim, sadece fiyatlara bakıyorum.
D) Alıcı arızalanmış, televizyon üç gündür çalışmıyor.
E) Alıcı gözüyle incelemediğim için fiyatını sormadım.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcükler arasında “sesteşlik ilişkisi” vardır?

A) Dolu yağınca, av hayvanlarıyla dolu dağlar boşaldı.
B) Televizyondaki dizi beni oyalamadı, aklıma bir dizi sorun takıldı.
C) Bu mavi renkli giysi, mavi gözleriyle tam bir uyum sağlıyordu.
D) Harman mevsimi geldiğinde, harman yerleri daha bir şenlendi.
E) Sadece evin kapısını kilitlemekle kalmaz, bahçe kapısını da kilitlerdi.

7. “Ağır” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı anlamda kullanılmıştır?

A) Ağır kaldırdığı için belini incitmişti.
B) Ağır işleri hep bana yaptırıyorlar.
C) Bu mevsimde karpuzun ağırını seçeceksin.
D) Kurşunun ağır bir maden olduğunu hepiniz bilirsiniz.
E) Bu araba daha ağır bir yükü çekemez.

8. “Yakınlarda” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ötekilerden farklı anlamda kullanılmıştır?

A) Yakınlarda bir ev arıyorum.
B) Yakınlarda bir çeşme olacaktı!
C) Yakınlarda beni hiç aramadın!
D) Yakınlarda oynayın, uzağa gitmeyin.
E) Yakınlarda bulamazsan, arama, dön gel.

9. “Cevap vermek” sözü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ötekilerden farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A) Mektubuma ancak üç ay sonra cevap verdi.
B) Bu soruya cevap verecek hiç kimse yok mu?
C) Gündem dışı konuşmalara Başbakan cevap verdi.
D) Dergimizle ilgili sorularınıza cevap vereceğiz.
E) Bu baraj su sorunumuza büyük ölçüde cevap verir.

10.
I. Çocuklar göle taş atıyordu.
II. Evden çıkarken omuzlarına bir şal attı.
III. Bir de amcasına mektup attı.
IV. Mektuba tarih atmadın mı?
V. Bu dilekçenin altına ben de imza atarım.
“Atmak” sözcüğü, bu cümlelerin hangilerinde aynı anlamda kullanılmıştır?

A) I. ile V.              B) III. ile IV.            C) II. ile III.            D) IV. ile V.          E) I. ile II.

11. “Düşünmek” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tasalanmak, kaygılanmak” anlamında kullanılmıştır?

A) Bu konuda düşünerek karar vermelisin.
B) Onun da buraya geleceğini düşünmemiştim hiç.
C) Bu kadar düşünme, elbet bir çare bulunur.
D) Sensiz hayat düşünemem doğrusu!
E) Bu konuda ne düşünüyor, biliyor musunuz?

12. “Çekmek” sözcüğü, aşağıdakilerden hangisinde “yüklenmek, üstüne almak” anlamında kullanılmıştır?

A) Bu adam çevresindeki insanlardan çok çekti.
B) Onun bütün masraflarını ben çekiyorum.
C) Sahil yolu buradan üç saat çeker.
D) Bu kumaş yıkanınca çeker mi acaba?
E) Yanlış yere park eden otomobili trafik polisi çekti.

13. Rakipleri de onu çok beğendiklerini belirtmekten kendilerini alamıyorlardı.
Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Kendini yetenekli biri gibi göstermek için çaba harcıyordu.
B) Bırak artık kendini dinlemeyi; senin hiçbir şeyin yok.
C) Arkadaşlarımı yalnız bırakmam diyerek kendini ateşe atıyordu.
D) Ne zaman bu konuyu tartışsak, sesini yükseltiyor, kendini tutamıyordu.
E) izleyiciler, oyundan etkilenmişler, kendilerinden geçmişlerdi.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili deyim, “kandırmak, zarara sokmak” anlamlarını düşündürmez?

A) Bana oyun ettiğini neden sonra anladım, ama iş işten geçmişti.
B) Sana öyle bir oyun oynarım ki, ömür boyu unutamazsın.
C) Oyun bozanlık etme de birlikte başladığımız bu işi birlikte bitirelim.
D) Ne anasının gözüdür o, dikkat et sana bir oyun yapmasın.
E) O adamın bizi eninde sonunda oyuna getireceğini tahmin etmeliydim.

15. “Ak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangimde, “somut anlamdan soyut anlama aktarım” için örnek gösterilebilir?

A) Genç yaşta saçlarına ak düşmüş.
B) Yumurtanın akını, daha besleyici sayıyor.
C) Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı : ilerle!
D) Ak elleri boğum boğum kınalıydı.
E) Her zaman alnım ak, başım dik yaşadım

CEVAP ANAHTARI
1. D     2. E     3. E    4. A     5. D    6. A   7. B    8. C    9. E    10. D    11. C     12. B     13. D    14. C    15. E

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
TAAŞŞUK-I TALAT VE FİTNAT