Tanzimat Döneminde Çıkarılan Gazeteler

17 Mayıs 2013 tarihinde tarafından eklendi.
 • 1824- Symirneen(İlk yabancı gazete.) Fransızca çıkarılmıştır.
 • 1831-Takvim-i Vakayi ( İlk resmi gazete)
 • 1840-Ceride-i Havadis ( İlk yarı resmi gazete) William Churchill
 • 1860-Tercüman-ı Ahval ( İlk özel gazete) (İlk düşünce(fikir) gazetesidir) Şinasi ve Agah Efendi
 • 1850- Vekayi-i Tıbbiye ( İlk meslek gazetesi)
 • 1862- Tasvir-i Efkar Önce Şinasi çıkardı.1865’te Namık Kemal’e devretti. Şinasi gibi o da Fransa’ya gidince Recaizade Mahmut Ekrem devraldı.
 • 1866-Ayine-i Vatan  ( Eğribozlu Mehmed Arif Bey’in gazetesi 1866’da çıkmıştır. İlk resimli gazetedir. Kapatıldıktan sonra İstanbul adıyla yeniden çıkmıştır. )
 • 1866- Muhbir ( Ali Suavi tarafından 1866 yılında yayına sunulmuştur. Amacı hükümeti eleştirmektir. İnkılap fikirlerini yayan ilk gazetedir.)
 • 1868- Terakki (Terakki, 1868de Ali Raşid ve Filip Efendilerin çıkarttığı gazetenin bir hususiyeti haftada bir kadınlara mahsus bir gazete çıkarmasıdır. Yine haftalık mizah nüshası da vardır.)
 • 1868- Hürriyet  Yurt dışında çıkan ilk Türk gazetesidir. Londra’da Namık Kemal , Ziya Paşa ve Ali Suavi tarafından çıkarılmıştır.
 • 1869-Mümeyyiz (1869da çıkan gazetenin sahibi Sıtkı Efendi’dir. En büyük meziyeti çocuklar ait bir nüshasının olmasıdır. İlk çocuk gazetesidir.)
 • 1870-İbret (İskender Efendi tarafından çıkarılmıştır. Basın tarihimizdeki ilk kapatma cezasını almıştır. )
 • 1872-Musavver  ( En önemli özelliği tercümelere yer vermesi ve Fotoğraflı olarak yayımlanan ilk gazete olmasıdır.)
 • 1878-Tercüman-ı Hakikat (Ahmet Mithat Efendi sahibidir. Daha sonra damadı Muallim Naci’nin idare ettiği bir ekte vermiştir. A.Mithat 150’den fazla romanını bu gazetede yayınlamıştır.)
 • 1886-Mizan (Bu gazeteyi Mizancı Murat adıyla anılan Murat bey çıkarmıştır.)
 • 1894- İkdam (Ahmed Cevdet (Oran) kurduğu bu gazeteyi siyasi Türk Gazetesi olarak nitelemiştir.)

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
VATAN YAHUT SİLİSTRE ÖZETİ