Tür ve Anlatım Bilgileri

18 Şubat 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Aşağıda Tür ve Anlatım Bilgileri  dosyasının ilk sayfasının ekran görüntüsü mevcuttur. Dosyanın tamamını İNDİREBİLİRSİNİZ

tür ve anlatım biçimleritür ve anlatım biçimleri 2

Dosyanın içeriği

Anlatım 
Düz yazı (nesir),
Manzum yazı (manzume).

Şiirle İlgili Bilgiler
Şiir, Şair
Dize (mısra) İkilik (beyit): Dörtlük (kıt’a) Uyak (kafiye) Ölçü

Uyak Türleri 
Redif   1.  Yarım Uyak
2. Tam Uyak
3. Zengin Uyak
4. Cinaslı Uyak

ŞİİRDE ÖLÇÜ (VEZİN)
Hece Ölçüsü

Şiir Türleri
1. Lirik Şiir
2. Didaktik Şiir
3. Epik Şiir
4.  Pastoral Şiir
5. Satirik Şiir
6. Dramatik Şiir

HALK ŞİİRİ
1. Koşma 
a. Güzelleme b. Koçaklama c. Ağıt ç. Taşlama
2. Semai
3. Varsağı
4. İlahi
5. Destan
6. Mâni
7. Türkü

ANLATIM BİÇİMLERİ 
1. Açıklayıcı Anlatım
2. Tartışmacı Anlatım
3. Öyküleyici Anlatım
4. Betimleyici Anlatım

SÖZLÜ VE YAZILI ANLATIM TÜRLERİ
1. Anı (Hatıra)
2. Öykü (Hikâye)
3. Roman
4. Masal
5. Tiyatro Yapıtı (Piyes, Oyun)
6. Yaşam Öyküsü (Biyografi)
7. Gezi (Seyahat) Yazısı
8. Mektup
9. Fıkra
10. Makale
11. Söyleşi (Sohbet)
12. Deneme
13. Eleştiri (Tenkit)
14. Görüşme (Mülakat)
15. Röportaj
16. Söylev (Nutuk)
17. Konferans

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Leyla ile Mecnun Mesnevisi