YEDİ MEŞALECİLER

1 Kasım 2011 tarihinde tarafından eklendi.

YEDİ MEŞALECİLER
1. Yedi Meşaleciler, Cumhuriyet döneminin ilk edebi topluluğudur.
2. Milli edebiyatçıların gerçekten uzak, duygusal memeleketçiliklerine karşı doğmuştur.
3. “ Yedi Meşale” adında ortak bir şiir dergisi çıkararak, Türk şiirine yeni bir ufuk açmaya çalışmışlardır.
4. İlkelerini samimilik, içtenlik, canlılık ve devamlı yenilik şeklinde açıkladılar.
5. Batı edebiyatını özellikle Fransız edebiyatını kendilerine örnek aldıklarını söylemişlerdir ancak Beş Hececilerin yolundan gitmişlerdir.
6. Beyanname ile ortaya çıkan ikinci topluluktur.
7. Geleneksel temalar yerine yeni temalar bulup bunları işlemeyi amaçlamışlardır.
8. Sanat için sanat anlayışını benimsemişlerdir.
9. Yedi Meşaleciler şu sanatçılardan oluşmuştur:
Cevdet Kudret Solok
Vasfi Mahir Kocatürk
Ziya Osman Saba
Yaşar Nabi Nayır
Muammer Lütfi
Sabri Esat Siyavuşgil
Kenan Hulusi Koray

ZİYA OSMAN SABA ( 1910- 1957)
1. Şiirlerinde çocukluk özlemi, anılara düşkünlük, ev ve aile sevgisi, yoksu yaşamlara karşı utanç ve acıma, Allah’a kulluk, kadere boyun eğme, küçük mutluluklarla yetinme ve ölüm konularını işlemiştir.
2. Yedi Meşalenin en sadık şairidir.
3. Yunus ve Mevlana’nın günümüzdeki sesi olmuştur.
4. Hece ölçüsünü kullanmakla birliklte1940’tan sonra serbest şiir yazmaya başlamıştır.
ŞİİR: Sebil ve Güvercinler, Geçen Zaman, Nefes Almak
ÖYKÜ: Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi, Değişen İstanbul

YAŞAR NABİ NAYIR ( 1908- 1981)
1. Şiirle edebiyata girdi. İleriki yıllarda düzyazıya yöneldi.
2. Fransız edebiyatından çeviriler yaptı.
3. En önemli yönü, 48 yıl hiç aksatmadan yayımladığı Varlık Dergisi’dir.
ŞİİR: Kahramanlar, Onar Mısra

KENAN HULUSİ KORAY ( 1906- 1944)
1. Yedi Meşale içinde şiir yazmayan tek kişidir.
2. Hikâyeleri ile tanındı. Küçük hikâye tarzını benimsedi.
3. Cumhuriyet döneminin korku türünde hikâye yazan milk sanatçısıdır.
ÖYKÜ: Osmanoflar, Bahar Hikâyeleri

CEVDET KUDRET SOLOK

ROMAN: Havada Bulut Yok
DENEME: Dilleri Var Bizim Dillere Benzemez

SABRİ ESAT SİYAVUŞGİL

Edebiyata şiirle başlayan sanatçı “ Yedi Meşale” adlı ortak kitapta ve “ Meşale” dergisinde şiirlerini yayımlamış; ekspresyonizm ve resim ve renge verdiği önemle şiir alanında başarı sağlamıştır.
ŞİİR:Odalar ve Sofalar

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
VATAN YAHUT SİLİSTRE ÖZETİ